Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Nieuwsbrief 24 mei 2011

Daadkracht & verwezenlijking:broodnodig voor onze groeibriljanten! Bezuinig nooit op je toekomst, met deze opmerking tekende, op herdenkingsdag 4 mei 2011, Joep Thijssen
het Christoffel Appèl.

Nieuw: Bekijk het Filmpje "Onze kinderen zijn de Toekomst"
Een onverwachte mail van Terry Rose van For You en een kordate actie om binnen een week met haar filmploeg op mijn stoep te staan, vervulde een lang gekoesterde wens ... Een kort filmpje m.b.t De Campagne Onze kinderen zijn de Toekomst en het Landelijk Burgerinitiatief Christoffel Appèl. Het resultaat kan je bekijken onder de column Terry Rose/ForYou in gesprek met Ingrid over passend onderwijs en het Christoffel Appèl

Daadkracht voor onze groeibriljanten
We hebben meer handtekeningen nodig om ons doel te bereiken. Wil je eenvoudig een kwartiertje helpen om het Christoffel Appèl onder de aandacht te brengen bij mogelijk geïnteresseerden om onze petitie te tekenen , stuur ons dan een mail met het verzoek:
"Stuur mij een standaard mail met de oproep om het Burgerinitiatief te tekenen die ik in eigen kring kan laten circuleren via email, en/of linkedin, facebook en twitter".

Wie o wie heeft er plezier in en tijd voor ons heeft om een paar uurtjes per maand vrijwillig te helpen? Voornamelijk met internetactiviteiten op Hyves, LinkedIn, Facebook en Twitter, nieuwsbrieven, etc, dus enige handigheid met de computer is gewenst.

Wil je een link plaatsen met de oproep, mail ons als u de banner wilt gebruiken. Aan allen die al zoveel sympathie en medewerking hebben verleend, nogmaals dank!

Nieuwe ontwikkelingen
Sinds kort hebben wij de groep Onze Kinderen zijn de Toekomst op LinkedIn gestart. Sluit je ook aan en blijf als eerste op de hoogte van alle ontwikkelingen en ideeën van onze leden over positieve ontwikkelingen rondom het Welzijn van kinderen thuis, op school en in de hulpverlening. Join ook our LinkedIn Group Onze kinderen zijn de Toekomst.

Reacties
Op onze nieuwsbrieven komen enkele reacties op onze website binnen die je wellicht de moeite van het lezen waard vindt! Lees de reacties hier.

Agenda

Positief Labelfestival op zaterdag 25 juni in de Waarmakerij te Nijmegen
Dit festival is er om positieve benaderingen/ontwikkelingen te stimuleren voor mensen met een "label", die een beetje anders zijn/anders denken- leerzaam, vernieuwend en bruisend!

De doelgroep bezoekers voor dit festival zijn: ouders en familie van kinderen met labels en volwassenen met labels, hulpverleners, psychologen, psychiaters, docenten, studenten die later gaan werken met mensen. Het Festival is gratis en duurt van 14.00-17.00 uur vol met muziek, workshops, lezingen en persoonlijke verhalen. Ook kunt u interessante gesprekken voeren in de ontmoeting/ideeën ruimte. Ingrid Rouleaux is een van de deelnemers, met een speciaal voor deze dag toegespitste lezing. Ook zal zij die dag samen met Frans op de boekenstand aanwezig zijn en haar boeken signeren. Voor het volledige programma en inschrijven verwijzen wij u naar onze agenda

Rondetafelgesprekken 8 en 29 juni in Roermond
Het eerst volgende spontane rondetafelgesprekken/ ontmoeting met Ingrid zijn gepland op woensdagmorgen 8 juni en 29 juni van 10.00-12.00 uur in Roermond. Entree € 10,- incl koffie en thee. Alleen mogelijk als er gereserveerd is ... maximaal 6 personen.

Conferentie "kinderen hebben recht op zorg van beide ouders" op 27 mei a.s.
In het kader van de actie www.metpapaenmamamee.nl organiseert Mens & Context deze Conferentie die gehouden wordt in Kasteel de Haar te Haarzuilens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mens & Context

Tip voor ouders, school en hulpverlening:
Het voorlezen van de "Boodschappen van Kinderen" op bijeenkomsten en daarover met elkaar in gesprek gaan, is laagdrempelig en levert herkenning, erkenning en begrip voor elkaar op, vanuit mijn ervaring werk ik er graag aan mee. Op verzoek geven wij ook lezingen over diverse onderwerpen op maat, ook voor ontmoetingen/discussies kan met Ingrid contact opnemen. De sponsoractieNederland lopend vuurtje "Kinderen met een Boodschap blijft actueel.

Actuele onderwerpen

Kleuters mogen weer kleuteren
... is een van onze punten in het Aandachts-en Beleidsplan, behorende bij het Christoffel Appèl. Wij ondersteunen derhalve de petitie van Ewalt Vervaet, Rina van de Kerkhof en Petra Pouw

De druk op leerkrachten om kleuters te benaderen alsof het schoolkinderen zouden zijn, wordt alsmaar groter. Het ongemak daarover is merkbaar aan het groeien. Plannen om de druk nog verder op te voeren staan op stapel. Veel leerkrachten, directeuren, ib'ers en anderen vinden dat deze tendens gekeerd dient te worden. U ook? Gaat u dan naar: petities.nl

Passend onderwijs
Steeds meer ouders en leerkrachten geven aan dat de aangekondigde bezuinigingen in het speciaal onderwijs niet verantwoord zijn ... wij zijn het er helemaal mee eens. Wij gaan nog een stapje verder binnen ons burgerinitiatief Christoffel Appèl en zijn van mening dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs, d.w.z. gericht onderwijs aanbieden door aan te sluiten op de kernkwaliteiten en ontwikkelingsfasen van elk kind. Ook pleiten wij naast niet nog meer te bezuinigen voor een andere verdeling van besteedbaar overheidsgeld binnen het onderwijs en de hulpverlening.

In een brief aan minister Van Bijsterveldt van Onderwijs roepen verontruste ouders van kinderen met adhd en/of autisme haar op de komende bezuinigingen op het passend onderwijs terug te draaien. Zij voorzien groeiende ellende voor hun kinderen. Ook hebben zij een enquete opgesteld.

Paranormale ervaringen, een Mediahype, sensatie, religie ... of heel gewoon?
Met name hoogsensitieve mensen(kinderen) maken regelmatig paranormale ervaringen mee. Sensitiviteit is een Kracht die begrip en dankbaarheid verdient! Paranormaal betekent letterlijk: naast het normale. Het is een dimensie die naast onze normale dimensie bestaat. Nu ik het eenmaal toelaat, ben ik het heel normaal gaan vinden...het heeft een toegevoegde waarde die mijn leven diepgang, meer energie en meer begrip en kennis voor het leven zelf heeft gegeven. De opdracht die ik kreeg om deze Verbinding (Boek de verbinding met God) te mogen beschrijven, heb ik verwonderd en dankbaar aangenomen. Het onverklaarbare wordt verklaarbaar gemaakt, een prachtige ervaring die ik met iedereen mag delen ... Elk vakgebied kan ermee verrijkt worden ... of het nu gaat om gezondheid, onderwijs, wetenschap etc. Mijn hoop is er op gericht dat er geen taboe meer op rust, dat het niet als een mediahype of sensatie gezien wordt, of als een religieuze beweging, maar als iets dat neutraal is en gewoon bij het leven hoort. Het "iets" dat je kracht en vertrouwen geeft, pure liefde brengt, leert leven vanuit je hart. Vooral wens ik dat de kinderen van Nu in de basis door ouders, leerkrachten en hulpverleners ook in deze ontwikkeling begrepen worden en daardoor beter begeleid kunnen worden. Er zal nooit wereldvrede komen als we onze angsten niet durven los te laten en de vrede binnen onszelf niet vinden. Vanuit je kracht, je volledig potentieel leren leven bevordert concentratie en zin in leren en leven. Iedereen heeft talenten en een hart waarmee je verbinding kunt maken, of je nu zwak, gemiddeld of hoogbegaafd bent ... Over broodnodige daadkracht en verwezenlijking gesproken, kom op mensen, durf te groeien, ontdek de diamant in jezelf, gewoon doen!
Ingrid Rouleaux

Een gedicht dat je uitnodigt om helemaal te zijn wie je bent (Annie Heesters)

Heeft iemand je wel eens gezegd dat je goed genoeg bent?
Fluistert iemand je steun en bemoediging toe?
Heeft iemand gezien hoe jij je best doet om te roeien met de riemen die je hebt?
Is er iemand blij als je thuiskomt, die je succes wenst als je weggaat?
Is er iemand die het gefluister van je dromen hoort en je aanmoedigt er achter aan te gaan?
Is er iemand om je geluk mee te vieren, onbedaarlijk mee te lachen en ook het diepste van je depressie mee te delen?
Zegt iemand dat elk gevoel er mag zijn en dat alles ook weer voorbij gaat?
Dat het na iedere winter ook echt weer voorjaar wordt?
Is er iemand die je toejuicht en zegt dat je vals mag zingen, gekker dan gek mag doen,
mag gillen en keihard mag lachen, dat je kleurrijk en ongewoon mag zijn?
Is er iemand die blij is dat je bestaat en die je nooit zou willen missen, omdat er niemand is zoals jij?
Weet iemand dat je altijd het beste neerzet van wat je op dat moment ook maar kunt,
en die dat goed genoeg vindt, ook al kan het morgen misschien beter?
Is er iemand op wie je kunt bouwen zonder gevangen te zijn?
Is er iemand die fluistert dat je net zo perfect bent als een sneeuwvlok, een regendruppel in de lente?
Is er iemand die echt van je houdt?

Ik wens dat jijzelf diegene bent.
Ik wens jou de ont-dekking:
Je was het zelf op wie je wachtte.

In liefde en dankbaarheid!

Wie zijn wij en wat is onze visie ... ambassadeurs, beschermheren, columns, nieuwsbrieven, lezingen, agenda volg de rondleiding op

www.onzekinderenzijndetoekomst.nl

Het Christoffel Appèl is van ieder die getekend heeft ... samen staan we sterk!

Mogelijk geïnteresseerden om je heen kan je zelf weer uitnodigen om het landelijk burgerinitiatief, waarin het welzijn van het kind centraal staat te tekenen op hetChristoffel Appèl.

voor hyvesvrienden http://onzekinderen.hyves.nl/

JOIN Onzekinderenzijndetoekomst op LinkedIn

"Een bundeling van positieve kracht rondom het kind" - "Positief opvoeden, hoe kinderen zich spiegelen" - "De Verbinding met God" - "Kinderen met een Boodschap" – deze boeken zijn ook in combinatie-voordeelsets verkrijgbaar

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Fluisterkind, Ontwikkeling stimuleren, Engelenkaarten, inzichtkaarten en het boek over Magnesium

Lees meer/bestel in onze webwinkel www.babyfuture.nl

Je kan je hier persoonlijk aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief.