Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Nieuwsbrief Februari 2011-02-25

We gaan met Passie, en Actie het Jaar 2011 in!

Mag iedere vader en moeder spreken en de overheid met Miljoenen handtekeningen overladen i.p.v. 40.000!!! (Nicole Recourt tekende op 10-01-2011 met deze woorden)

Hartelijk dank aan allen die een steentje bijdragen, vele kleine lichtjes maken een groot vuur!

Nieuwe stappen binnen de Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst
We gaan vanaf nu de kar trekken rond het landelijke burgerinitiatief Christoffel Appél met een flink aantal gemotiveerde en geïnspireerde partijen die het inmiddels als een missie zien om het Welzijn van kinderen centraal te stellen. Alle methoden en diensten vullen elkaar prima aan. We kunnen onze deskundigheid op verschillende terreinen inzetten naar kinderen, ouders, scholen, Pabo en hulpverlening, ook in gesprek naar de overheid.

Met plezier stel ik de ambassadeurs aan je voor
Emiel van Doorn - ontwikkeling stimuleren St. Stibco
Margaretha Rietveld - I-for-men
Lea Manders - Partij voor Mens en Spirit
Gerbrig Leistra - Jongeren voor Mensenrechten
Dorien Groot - oprichtster Het kleurenorkest school voor natuurlijk leren
Carla Muijsert - St. Welzijn Kinderen
Janita Venema en alle kindertolken NL - Methode Fluisterkind
Onno Albeda - BOA Inclusief onderwijs
Leo Gianotti - met papa en mama mee
Anneke Bleekers en Ellen Vader - gezond verstand - verontruste moeders
Marjon Kuypers Auticomm - Autismevriendelijk communiceren
Eugen Oetringer - frisse kijk op dyslexie, ADHD, Autisme onmenthalhealthorg
Hanneke Lokhoff K.N.A.P - concept
Evelien Schipper - Neuro-ontwikkelingstherapie
Foundation Interconnectedness World Day Interconnectedness 11-11-11/12-12-12

Visie, passie, missie en actie
Mijn visie en missie "een bundeling van positieve kracht rondom het kind" gericht met name op gezin, onderwijs en zorg is opgetekend in het Christoffel Appél. Het gaat om Verbinding maken met jezelf en elkaar met hart en verstand, het leren benutten van universele en persoonlijke kernkwaliteiten binnen het geheel, acceptatie, verinnerlijking op diep bewust niveau, kansen creëren om optimaal te functioneren waardoor harmonieuze verbindingen ontstaan met alles en iedereen".

Beleids- en Aandachtsplan
Om in actie te komen naar de overheid , heb ik in samenspraak met een aantal mensen uit het onderwijs, uit de politiek en een aantal ambassadeurs het Document Beleids - en Aandachtsplan opgemaakt. Om met hen in gesprek te kunnen gaan, hebben we ons binnen onze visie praktisch afgestemd op wat er nu speelt en gewenst is rondom de ontwikkeling van opgroeiende kinderen. Dit plan is tevens een mooie ruggensteun voor ouders, leerkrachten en hulpverlening.Lees-download dit document onder het Appél daar vind je ook meer informatie over onze ambassadeurs en de fundamentleggers.

Vele handen maken licht werk
Je kan een link op je website plaatsen. Je kan deze nieuwsbrief, of een persoonlijke oproep Teken het Christoffel Appél via email, linkedin, facebook, twitter naar familie en bekenden sturen.

Onze nieuwe gezamenlijke flyer kan je bekijken en downloaden: voorkant |achterkant.

Reactie op Actie Nederland 2010-2012 lopend vuurtje Kinderen met een Boodschap
Op 23 februari 2011 is een conferentie gehouden over meer- en hoogbegaafdheid voor bestuurders, directeuren, IB-ers en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. BCO-Onderwijsadvies, een landelijk erkend onderwijsadvies centrum, heeft via onze sponsor actie lopend vuurtje maar liefst 240 boeken met de boodschappen van hooggevoelige kinderen besteld om die dag aan alle aanwezigen uit het onderwijs mee te geven!

Het boek Kinderen met een Boodschap sluit aan op de visie van het expertisecentrum meer/en hoogbegaafdheid, aldus de oprichtster van het platvorm Suzanne Bisschops, verbonden aan de Leonardoschool en de Stichting Kerobei en BCO Onderwijsadvies. Meer weten over dit platvorm, ga naarwww.bco-onderwijsadvies.nlhier lezen en downloaden

Suzanne laat me weten naar aanleiding van onze persoonlijke ontmoeting dat zij de boodschappen van hooggevoelige kinderen in de vorm van gedichten al veel te hebben gebruikt op verschillende gebieden. Zij heeft de boeken "Een Bundeling van positieve kracht rondom het kind" en "Kinderen met een Boodschap" op de lerarenkamer gelegd. Gevolg: één van de directeuren, ook aangesloten bij de Stichting Kerobei, mailde erg onder de indruk te zijn en bestelde ze ook. Bemoedigend! Informatie over onze sponsor actie Kinderen met een Boodschap kan je

Agenda

Uitnodiging bijeenkomst op vrijdagavond 18 maart 2011 in Heemstede van 20.00 uur tot 22.00 uur - Zaal de Lezing opent om 19.30 uur - Je bent van harte welkom.

Lezing/discussie Ingrid Rouleaux "Hartsverlangen Onderwijs & Bovenwijs Jezelf ZIJN, loslaten en acceptatie en de boodschappen die kinderen ons geven, staan centraal.

Desiré Blok heeft me hiervoor uitgenodigd. Zij is een hartelijke vrouw die als kind in vluchtelingenkampen doorbracht. Vanaf haar 11e jaar woont zij in Nederland. Vanuit haar ervaring zet zij zich in met het goede doelen project "Desire & Give". Haar visie: "In deze tijd dienen we slechts het gereedschap aan te reiken waarmee de ander de weg in zichzelf weer terug kan vinden. En zo ook het doel in het leven bereikt zoals de ander dat zelf in gedachten heeft. Betrokkenheid leidt tot samen delen". De opbrengst van deze lezing wordt geheel geschonken aan een goed doel. Voor alle informatie en reserveringen ga naar agenda

Op woensdag 30 maart 2011 vindt de koperen Jubileumviering plaats van ABL Limburg

Scheepers, theoloog en directeur van ABL heeft me uitgenodigd om op deze feestelijke dag mijn boeken onder de aandacht te brengen en een toespraak te houden voor de genodigden, waaronder directeuren, voorzitters en leden van de colleges van bestuur voor primair onderwijs, pastores, dekens en bisschoppen van het Bisdom Roermond.

Zijn openheid, enthousiasme, humor, zoeken in kwetsbaarheid, delen van mijn visie en missie vanuit neutraliteit raakt me keer op keer. Jan brengt de Campagne Onze kinderen zijn de Toekomst de website van ABL en in zijn leskisten interreligieus leren op scholen onder de aandacht, op een hartverwarmende manier komen de werelden bij elkaar.

Het Jubileum staat in teken van "De weg naar binnen kan nu beginnen". Ieder kind is uniek, een geschenk. Scholen beseffen dat heel goed. Alleen voelen ze steeds de druk om bovenal naar de leerprestaties te kijken. Zo zijn leerkrachten meer bezig met onderwijzen dan met wonder wijzen, aldus Jan Scheepers. Voor meer informatie zie de website van ABL Limburg.

Waardevolle Tip onderzoek magnesium / n.a.v. het boek Magnesium
In reacties ontvingen wij dit bericht: Ik heb het boekje over magnesium in een zucht uitgelezen. Mijn zoon heeft pdd-nos en gilles de la tourette. Dit laatste uit zich met name in motorische tics. Na het lezen van het boekje kon ik wel concluderen dat ik een aantal zaken herkenbaar vond. Maar de gemiddeldehuisarts hecht toch nog niet zo veel waarde aan magnesium. Dit laatste heb ik ook wel gemerkt want het belang om een uitgebreid magnesium onderzoek te doen werd een beetje weggewuifd. Ik ben daarna naar een mesoloog gegaan met mijn zoon. En wat blijkt? Naast dat hij een lactose intolerantie bleek te hebben, had hij een tekort aan magnesium! Dus, een bezoekje brengen aan een mesoloog kan zinvol zijn. Lilian Spijkerman.

Voor info over Het boek Magnesium en bestellen ga naar onze webwinkel

Doorbraak in baanbrekend onderzoek: "voeding veroorzaakt heel erg vaak ADHD".
Klachten verdwijnen bij 78% van de kinderen. Gevoel, verstand en ervaring telt! Lees de column - 25 februari 2011 ... met verwijzing naar het onderzoek en de uitzending.

Bezuinigingen: Natuurlijk hebben we de afgelopen weken alle petities getekend die te maken hebben met bezuinigingen in het onderwijs en de jeugdzorg ... het is van de zotte, we moeten juist in de jeugd investeren! Echter zijn we wel van mening dat het niet alleen een geldkwestie is, maar vooral een zoektocht naar handelen in balans op alle terreinen. Mahatma Ghandi, een grote bezieler: "De Wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht."

Passend Onderwijs: Tijdens het radio-interview over onze missie van 13 december 2011 op L1 raakte ik onder de pauze kort in gesprek met de presentator Kirsten Paulus. Zij gaf aan dat er nu zoveel aandacht op scholen is voor de zogenaamde "probleemkinderen", dat het gevaar om de hoek gluurt dat de gemiddelde leerling nu ook steeds meer in de knel komt. Ik wil hier aan toevoegen dat passend onderwijs steeds meer genoemd wordt in de richting van de leerling die meer zorg en aandacht nodig heeft. Wij zijn van mening dat per definitie IEDER KIND passend onderwijs verdient en bij voorkeur in zijn eigen omgeving!

Spiritualiteit - Bijzonder en Gewoon

Spontaan zijn, is handelen zonder ego
Succes vloeit voort uit actie en daarvan zijn er drie:
door Gedachte, door Woord en door Daad (De Keltische Triade)

Uitspraak van de Daila Lama
Er is geen behoefte aan tempels, geen behoefte aan ingewikkelde filosofieën. Mijn hersenen en mijn hart zijn mijn tempels, mijn filosofie is vriendelijkheid.

In liefde en dankbaarheid!

Wie zijn wij en wat is onze visie ... ambassadeurs, beschermheren, columns, nieuwsbrieven, lezingen, agenda volg de rondleiding op

www.onzekinderenzijndetoekomst.nl

Het Christoffel Appèl is van ieder die getekend heeft ... samen staan we sterk!

Mogelijk geïnteresseerden om je heen kan je zelf weer uitnodigen om het landelijk burgerinitiatief, waarin het welzijn van het kind centraal staat te tekenen op hetChristoffel Appèl.

voor hyvesvrienden http://onzekinderen.hyves.nl/

Onzekinderenzijndetoekomst op LinkedIn

"Een bundeling van positieve kracht rondom het kind" - "Positief opvoeden, hoe kinderen zich spiegelen" - "De Verbinding met God" - "Kinderen met een Boodschap" – deze boeken zijn ook in combinatie-voordeelsets verkrijgbaar

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Fluisterkind, Ontwikkeling stimuleren, Engelenkaarten en inzichtkaarten

Lees meer/bestel in onze webwinkel www.babyfuture.nl

Je kan je hier persoonlijk aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief.