Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Nieuwsbrief 9 September 2010

Vanwege de zomerperiode hebben we lang niets van ons laten horen, dat betekent niet dat we stilgezeten hebben, we hebben veel positief nieuws te melden.

Uitnodiging 10-10-10 World Day of Interconnectedness
Just Imagine......a shift from I llness to WE llness

Op uitnodiging van Leo Sonneveld, initiatiefnemer van World Day of Interconnectedness 10-10-10 in Nederland, heeft Ingrid Rouleaux onder de vlag van de Campagne Onze kinderen zijn de Toekomst in samenwerking met Karin van der Lee, Patricia Stikvoort en Linda van Hulsen een divers en feestelijk activiteiten programma samengesteld voor zowel volwassenen als kinderen. Laat je verrassen!

In het HART van Nederland, op de hoofdlocatie Congrescentrum Landgoed Beukenrode, Beukenlaan 2 in Doorn, komen wij op zondag 10-10-10 samen op The World Day of Interconnectedness, een 24 uur durend feestelijk gebeuren dat in 84 landen plaatsvindt in de vorm van congressen en een diversiteit aan activiteiten, dat start in New Zealand en eindigt in Canada. Een wereldwijde viering van Verbondenheid, van samen ZIJN.

Iedereen, jij, jouw familie, vrienden, ouders en kinderen, is van harte welkom!In bijgevoegde uitnodiging/flyer een foto-impressie van de initiatiefnemers/deelnemers.Voor alle informatie over de activiteiten en reservering, ga naar onze agenda.

Dit is een bericht van hoop voor vele families ... ontdek het zelf!
Dit jaar heb ik in samenwerking met Gio Vogelaar, Sarah Morton drie keer een Congres gehouden, in Roermond, Utrecht en Zoetermeer met o.a. als onderwerp: Anders zijn, ADHD, Autisme, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid: Probleem of Gave? Counseling Magazine heeft mij gevraagd een column te schrijven over dit Congres en dit is gepubliceerd in mei Uitgave 2-2010. Zowel op het Congres en deze column, zijn reacties gekomen, waaronder ... Ouders en kinderen voelen zich niet altijd begrepen, kinderen die zich niet thuis voelen op school, zeer ongelukkige situaties. Het gebruik van o.a. Ritalin is schrikbarend toegenomen en de vele bijwerkingen baart menigeen zorgen. En steeds groter wordende groep ouders, leerkrachten, counselors en andere hulpverleners zoeken naast de reguliere zorg naar complementaire oplossingen ... naar opvoeden, onderwijs en hulpverlenen vanuit het Hart en maken gebruik van natuurlijke middelen. Het beste uit twee werelden halen is een ontwikkeling die ik van harte ondersteun. Toen het bericht mij ter ore kwam "een kinderarts uit Frankrijk heeft na jarenlange studies en het volgen van wereldwijde wetenschappelijke onderzoeken, verbazende resultaten geboekt met het toedienen van Magnesium bij kinderen", dacht ik, dit moet de hele wereld weten ... Lees de column Dit is een bericht van hoop voor vele families, ontdek het zelf!

Actie lopend vuurtje
Samen met de Burgemeesters Henk van Beers en Hubert Bruls, zijn we een bericht aan het voorbereiden voor publicatie in de Nieuwsbrief van de Vereniging voor Nederlandse Gemeente betreft Oproep actie Nederland 2010-2012 lopend vuurtje Kinderen met een Boodschap en het Christoffel Appèl ... daarover zullen we in de volgende nieuwsbrief uitgebreid melding maken.

Vele handen maken licht werk, onze hartelijke dank!
De Herman van Veen Stichting brengt het Christoffel Appèl breed onder de aandacht.

Mens & Spirit hebben in hun laatste nieuwsbrief een oproep geplaatst om te tekenen.Ilze de Boer maakt melding van onze actie op haar website St. Alana. Patricia Stikvoort brengt ons onder de aandacht op haar website de Vleugelboom.De Quantum Tuch Organisatie heeft de link naar het Appèl geplaatst. Linda van Menkhorst en Yolande van Rosmalen, zijn voornemens om tijdens hun workshops "helen met je handen heel normaal" het Christoffel Appèl bij de deelnemers onder de aandacht te brengen.

De spontane hulp van mensen in alle hoeken van Nederland maakt ons blij ... velen onder jullie hebben als vanzelfsprekend een link op jullie eigen website geplaatst en/of de oproep in jullie eigen kring doorgestuurd via de mail. Nederland maakt zich langzaam maar zeker hartverwarmend sterk. We hebben al deze hulp keihard nodig om ons doel te bereiken.

Commissielid Eveline Warman van de lotgenotencontactgroep voor nabestaande van slachtoffers van zinloos geweld, heeft onze banner geplaatst op Aandacht doet spreken.

Muziek geeft troost, "Violen voor een Vlinder"
Zoals jullie ongetwijfeld weten, is Jeannette Steegmans één van de vrouwen van de bundeling van positieve kracht rondom het kind aan mijn keukentafel. Zij is een "grootse kracht achter de schermen". Nu haar man Huub met vervroegd pensioen is, wil zij samen met hem genieten. Ze heeft zich daarom na het stylen van het boek "Kinderen met een Boodschap" teruggetrokken. We hebben nog steeds een persoonlijk contact en af en toe springt ze nog wel eens bij met raad en daad. De SPIRIT van hun zoon René Steegmans die door zinloos geweld om het leven is gekomen, vliegt in de vorm van een vuurvlinder mee in de Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst.

Eind mei stuurde ze mij een mailtje, Huub treed op met zijn band L'Espirit du Swing op het intieme huiskamerpodium van Café Den Herberg in Belfeld. Zin om te komen?Frans en ik hebben met volle tuigen genoten van de aanstekelijke opzwepende gipsy-Jazz muziek, vier gitaren, een contrabas en een viool van zes bevlogen muzikanten.Een cameraploeg van Kruispunt heeft die avond opnames van dit fantastische optreden gemaakt voor de documentaire "Violen voor een Vlinder", een moedig en prachtig muzikaal initiatief van de moeder van de tienjarige Nienke Kleiss, die in het Schiedamse Park vermoord is. Muziek trekt me er doorheen, zoals Jeannette troost vindt in het maken van beelden, aldus Huub in de opname die een paar dagen later bij hem thuis gemaakt werd. Iedere dag nog denkt Huub aan René. Elke week bezoekt hij zijn graf en is hij een van de vrijwilligers van de Venlose Wereldvredesvlam. Het monument kwam naar aanleiding van de dood van René. De daders komen niet meer in zijn hoofd voor. Maar als er weer iets soortgelijks gebeurt, dan komt de hele film voor bij. Dan vinden Jeannette en Huub steun bij lotgenoten, ondergebracht in de Stichting Aandacht doet spreken.

Kruispunt heeft op 27 juni de indrukwekkende documentaire Violen voor een vlinder uitgezonden . Wilt u meer weten over de initiatieven van de moeder van Nienke Kleiss en/of de opnames zien? Bezoek dan deze website.

Is dit alles? Chantal Janzen in t.v. programma "Spitsuur rond je dertigste".
Presentatrice en musicalster Chantal Janzen is een van de vooraanstaande Nederlanders die het Christofffel Appèl met speciale aandacht als mede-ondertekenaar steunt. Ook is zij betrokken bij de Stichting Wereldvredesvlam Venlo. Zij presenteerde op 6 juli j.l. een t.v. programma ... Veel dertigers van nu hebben te maken met twijfels en grote levensvragen. Doen ze wat ze altijd al hebben willen doen? Wanneer komen er kinderen? Chantal Janzen praat met dertigers en deskundige Nienke Wijnants over de dilemma's waar deze generatie mee worstelt. Zij vroeg zich af: is het niet een beetje gezeur? Wat blijkt ... Nederland telt 2,3 miljoen dertigers ... voor de meesten is het een dilemma, ook al is ogenschijnlijk alles prima voor elkaar. Je hebt alles, maar is dit alles? Wat sterk naar voren komt is dat ze zoveel keuzes moeten maken, druk zorgt voor ondermaats liefdesleven, bijna de helft zegt gezonder te willen leven, bijna 1/3 wil meer diepgang in zijn leven ... tja het zet je aan het denken ...

Uitgebreide info vind u hier.

Ouders hebben het gehad met school/onderzoek JM – Welke kant moet het op?
Wat vinden ouders van het Nederlandse onderwijs? Leren onze kinderen genoeg, zijn we tevreden over hoe scholen functioneren? Het kan beter, blijkt uit het onderzoek dat J/M hield onder ruim 500 ouders. We geven het onderwijs weliswaar een dikke zes, maar wel met een hoop kanttekeningen. Flinke frustraties bij ouders: 1. Hoe verder hun kind op school is, hoe gedesillusioneerder zijn ouders.
2. Te weinig feiten, taal en rekenen.
3. Leerlingen worden systematisch ondervraagd.
4. Het mag allemaal best wat strenger!
5. Veel zorgen over school.
6. Ergernissen over communicatie.

Of dit onderzoek van JM representatief is, laat ik in het midden. Hoe vertalen deze frustraties, ergernissen over communicatie, zich in het gedrag van kinderen? Welke kant moet het op? Wat zijn goede oplossingen in deze tijd, waarin kinderen belangrijker zijn dan ooit, opvoeders (beide) werken, er minder geld beschikbaar is. Hoe vertaalt zich dat naar nieuwe scholen (schoolgebouwen)?

Steeds luider wordt de roep om andere scholen; scholen die beter passen bij de huidige tijd en meer aansluiten bij de maatschappij. Nederlandse scholen zijn niet klaar voor de toekomst, stelt de Rijksbouwmeester in en televisieprogramma op 2 juli 2010. Wordt het niet eens tijd voor heel andere scholen in heel andere gebouwen?

Ik sluit mijn ogen en laat de vraag even op me inwerken ... ik vindt het hoog tijd dat we een maatschappij creëren waarin kleuters weer mogen kleuteren, waarin er meer deeltijdbanen komen die goed te combineren zijn met het ouderschap, waarin de basiskosten van het gezin betaalbaar gehouden worden, waarin naar de werkelijke behoefte van kinderen gekeken wordt. Ik droom van duidelijke en respectvolle grenzen tussen school en gezin. Ik droom van kleinschalige ruime school gebouwen, omgeven door natuur met een tuin vol fruit, kruiden en bloemen, een school waar kinderen zich uit kunnen leven en in kunnen leven, waar ze ook hun verdrietige momenten die nu eenmaal bij het leven horen, kunnen ventileren. Scholen waar kinderen met glimmende oogjes aan het werk zijn, waar ze plezier in leren hebben en uitgedaagd worden door bezielde leerkrachten om zelfredzaam te zijn en een verantwoord en gezond leven te leiden. Ik droom van scholen waar een goede communicatie is tussen ouders, leerkrachten en kind de normaalste zaak van de wereld is.

Wordt het niet hoog tijd voor alle opgroeiende kinderen dat vele ouders van kinderen van deze tijd niet meer de vraag hoeven te stellen: Is dit alles?

Er komt steeds meer besef dat wat je doet met HART en Ziel in combinatie met logisch denken en de juiste kennis verzamelen de weg naar positief opvoeden en passend onderwijs voor elk kind is ... een transformerende ontwikkeling die we omarmen. Gelukkig staan er steeds meer mensen op die deze natuurlijke daadkracht hebben en laten zien dat het ook "anders" kan. Laten we luisteren naar elkaar, leren van elkaar, laat ons voortdurend in actie blijven, onze positieve krachten rondom het kind bundelen en blijven groeien.

In liefde en dankbaarheid!

Wie zijn wij en wat is onze visie ... ambassadeurs, beschermheren, columns, nieuwsbrieven, lezingen, agenda volg de rondleiding op

www.onzekinderenzijndetoekomst.nl

Het Christoffel Appèl is van ieder die getekend heeft ... samen staan we sterk
om landelijk voor elkaar en politiek Aandacht te krijgen!

Mogelijk geïnteresseerden om je heen kan je zelf weer uitnodigen om het landelijk burgerinitiatief, waarin het welzijn van het kind centraal staat te tekenen op hetChristoffel Appèl.

voor hyvesvrienden http://onzekinderen.hyves.nl/

"Een bundeling van positieve kracht rondom het kind" - "Positief opvoeden, hoe kinderen zich spiegelen" - "De Verbinding met God" - "Kinderen met een Boodschap" – deze boeken zijn ook in combinatie-voordeelsets verkrijgbaar

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Fluisterkind, Ontwikkeling stimuleren, Engelenkaarten en inzichtkaarten

Lees meer/bestel in onze webwinkel www.babyfuture.nl

Je kan je hier persoonlijk aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief.