Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Nieuwsbrief juni 2010

Deze nieuwsbrief is wat later de deur uit dan gepland ... want Rik Verbeek van Frogdesign2, onze steun en toeverlaat in het beheren van onze website en het verzenden van de nieuwsbrieven, is op 9 juni j.l. vader geworden van zijn tweede dochter Nika. Ik mocht haar gisteren even in de armen houden ... een schatje. Wij wensen Nika, haar zusje en ouders alle geluk van de wereld!

Lieve mensen,

Wij burgers hebben de sleutel in eigen hand, wij kunnen zelf de keuze maken om samen deuren te openen voor positief opvoeden, onderwijs en hulp verlenen vanuit het hart met verstand. Waar een wil is, is een weg. De roep van de kinderen van Nu wordt steeds indringender.

Het aantal kinderen met een "etiket" wegens leerprobleem of gedragsstoornis stijgt explosief.
In sommige klassen op gewone basisscholen heeft tegenwoordig al een kwart van de kinderen een probleemlabel. Het televisieprogramma Rondom 10 dat de NCRV op 1 mei 2010 uitzond, heeft weer veel discussie op gang gebracht. Er waren een aantal sprekers, zodat alle kanten en meningen aan bod kwamen. Een van de sprekers trof mij het meest, oud-docent en onderwijsontwikkelaar Paul Jansen. Hij maakte zich ernstig zorgen over de toename van het aantal kinderen met een etiket en de te gemakkelijke manier waarmee er volgens hem naar de pillen werd gegrepen. Marike Stellinga, chef economie van het weekblad Elsevier, sloot zich bij hem aan en waarschuwde ervoor onze jeugd niet op te zadelen met het idee dat er wat aan hen zou mankeren. Wij delen deze zorg en hebben dit onderwerp ook in het Christoffel Appèl opgenomen.

Het gedicht "foute aandoening" in het boek Kinderen met een Boodschap spreekt boekdelen over labelen en medicatie. Linda van Hulsen heeft dit gedicht voorgelezen tijdens het Congres, dat Sarah, Gio en Ingrid op 30 mei gehouden hebben in het Diamantcollege in Den Haag. Het onderwerp kinderen met een label kwam ruimschoots aan bod. Hebben deze kinderen een Probleem of een Gave? Ik geef de voorkeur aan het zoeken naar oorzaken en vinden van oplossingen, i.p.v. probleem denken, hokjes stoppen en gevolgen bestrijden. Kinderen mogen "anders" zijn en trots zijn op wie zij werkelijk zijn. Acceptatie ... lief kind, je mag zijn wie je werkelijk bent, wij helpen jou om zelfredzaam te zijn, wij zien jouw mogelijkheden/taltenten en nemen de tijd en geven jou liefdevolle grenzenstellende aandacht om jou uit te dagen om alles uit die mogelijkheden te halen! Onder de aanwezigen waren niet alleen ouders, maar velen uit het onderwijs en de hulpverlening. Het kwam die middag duidelijk naar voren, het verlangen groeit met de dag dat scholen en hulpverlening meer vanuit hun hart met kinderen gaan werken ... Karin van der Lee, adj. directeur van het Diamantcollege waar wel 40 culturen bij elkaar komen, heeft ons uitgenodigd en op 4 juni in reactie een stukje schreven over deze dag.

Positieve energie
Wij vonden het een prachtig gebouw waar een mooie energie hing. Karin van der Lee vertelde ons na afloop dat er eerst een hele negatieve energie in het Diamantcollege aanwezig was. Op haar initiatief heeft de directeur besloten de energie van school te laten harmoniseren door een woonbioloog en Luc van der Lee, verbonden aan www.nulpuntenergie.nl. Frans en ik hebben zelf ook contact met de nulpuntenergiegroep, in verband met het vitaliseren van kraanwater. Zij hebben de Aqua Elisa vitalisor die wij zelf ook in huis hebben op hun site opgenomen. Wij juichen het toe als gezinnen, scholen, bedrijven en instellingen open staan voor deze mooie basisvoorzieningen die je energie op peil te houden. Hoogstwaarschijnlijk is het Diamantcollege in Den Haag de school die de spits heeft afgebeten in Nederland ... wat fantastisch dat wij daar onze lezing mochten houden. De positieve energie onder de aanwezigen was duidelijk voelbaar ... al met al een krachtige ontmoeting.

Hooggevoelige kinderen met een Boodschap: De live uitzending van TVL waarin onze ambassadeur Wies Clout, orthopedagoog en sensitherapeut en ondergetekende Ingrid Rouleaux zijn uitgenodigd door Raja Moussaoui, het filmpje is nu te zien op You Tube, je kan het op onze website bekijken onder de columnLive-uitzending TV Limburg Wies Clout en Ingrid Rouleaux.

Oproep Actie "Lopend vuurtje op de werkvloer"
De politiek heeft ons en de vele recensieschrijvers uit alle hoeken van Nederland NIET gehoord. Wij hebben inmiddels de brief aangepast en alle recensies toegevoegd. Bijgaande recensies van vooraanstaande personen in de samenleving verwachten een positief effect van het boek "Kinderen met een Boodschap" binnen en buiten het onderwijs. Gelet op dit effect en het harmoniebepalende klimaat hopen wij dat u ons meehelpt om de roep van de kinderen van Nu in de gedichten van Linda van Hulsen als een lopend vuurtje te verspreiden in gezinnen, op scholen, bij hulpverlening, Pabos, kinderopvang, en dat het een bron van informatie en inspiratie mag zijn en kan bijdragen aan de positieve ontwikkeling van onze kinderen.

Oproep Mamas online
Een van de recensieschrijvers van Kinderen met een Boodschap en medeondertekenaars van het Christoffel Appèl is Carola Eppink. Zij heeft ervoor gekozen om in de Gemeentelijke politiek te gaan en doet derhalve een oproep:Carola is op zoek naar een waardige overnamekandidaat voor haar met zorg opgebouwde website Mamasonline. Het internet is en blijft een onveilige, vaak donkere plek voor onze kinderen. Wie durft haar missie voort te zetten? MailCarola.

Over politiek gesproken, kleur bekennen
De Campagne onze kinderen zijn de toekomst en het Christoffel Appèl is onafhankelijk van politieke gezindheid, geloofsovertuiging en maatschappelijke positie. Het gaat ons om de mens en zijn beweegredenen en het nader tot elkaar komen, verbinding maken. Iedereen is welkom op het pad naar een vreedzame en duurzame samenleving. In een vreedzaam hart is de eerlijkheid de baas en vormen links en rechts een eenheid in verscheidenheid en schitteren alle kleuren van de regenboog. Het leven wordt veel praktischer, logischer en plezieriger als we ons hart met verstand durven volgen.
Zo hebben we samen met Ine Aasted een lezing gehouden, niet vanwege haar tweedekamer functie bij het CDA, maar vanwege het feit dat zij zich met heel haar hart inzet voor kinderen en ouders die tussen wal en schip raken door misstanden in de Jeugdhulpverlening. Harry van Bommel van de SP schreef een recensie voor Kinderen met een Boodschap.We staan bijvoorbeeld in contact met de theoloog Jan Scheepers van de Advies en Begeleidingsdienst voor Godsdienst/Levensbeschouwing in het primair onderwijs in het Bisdom Roermond, hij brengt onze activiteiten onder de katholieke scholen onder de aandacht op hunwebsite. Hartverwarmend!

Met Henk en Tamara van positieve Nood hebben we door het samen geven van lezingen met Sarah Morton contact. Zij staan op de lijst van Nieuw Nederland, zij zetten zich ook in om kritisch te kijken naar het medicijngebruik en de misstanden in de psychiatrische zorg. Zij hebben contact gezocht met Zembla en hoogstwaarschijnlijk volgt er binnenkort een uitzending. Sarah heeft met hen samen een lezing gepland op zondagmiddag 27 juni in Hoogland.

Ook hebben we inmiddels contact met Arend Zeevat van Mens & Spirit. Hij vroeg me of hij mij mocht interviewen in een radiogesprek ... Van te voren hebben we elkaar uitgebreid gemaild even gesproken, Arend verteld mij dat hij in de Psychiatrie werkt. Ik bewonder dat hij naast zijn baan met zoveel SPIRIT van alles doet om het welzijn van de mens onder de aandacht te brengen. Het was gewoon een prettig gesprek van mens tot mens waarin verschillende onderwerpen aan de orde kwamen.
Wil je De Radio Uitzending van 13-05-2010 beluisteren, ga dan naar de columnArend Zeevat van Mens & Spirt in gesprek met Ingrid Rouleaux.

Wij wensen jullie allen een fijne zomer en alle papas een gezellige vaderdag!.

In liefde en dankbaarheid!

Wie zijn wij en wat is onze visie ... ambassadeurs, beschermheren, columns, nieuwsbrieven, lezingen, agenda volg de rondleiding op

www.onzekinderenzijndetoekomst.nl

Het Christoffel Appèl is van ieder die getekend heeft ... samen staan we sterk!

Mogelijk geïnteresseerden om je heen kan je zelf weer uitnodigen om het landelijk burgerinitiatief, waarin het welzijn van het kind centraal staat te tekenen op hetChristoffel Appèl.

voor hyvesvrienden http://onzekinderen.hyves.nl/

"Een bundeling van positieve kracht rondom het kind" - "Positief opvoeden, hoe kinderen zich spiegelen" - "De Verbinding met God" - "Kinderen met een Boodschap" – deze boeken zijn ook in combinatie-voordeelsets verkrijgbaar

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Fluisterkind, Ontwikkeling stimuleren, Engelenkaarten en inzichtkaarten

Lees meer/bestel in onze webwinkel www.babyfuture.nl

Je kan je hier persoonlijk aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief.