Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Nieuwsbrief 8 maart 2010

De bewustzijnsverandering maakt stapjes vooruit ... steeds meer mensen laten hun zielsverlangen en hun gezond verstand spreken ... een hartverwarmende ontwikkeling. Behoefte gericht opvoeden en onderwijzen ... een stevige basis leggen voor de toekomst van onze kinderen, sterke zelfnadenkende en zelfredzame persoonlijkheden ontwikkelen die voor "de zwakkeren" op komen en de wereld kleur geven!

Het Christoffel Appèl maakt zichtbaar dat het er IS ... het spiegelt de goede intenties en daadkracht in onze samenleving ... dit Appèl laat zien dat er steeds meer mensen GROOTS op staan om samen hun positieve krachten te bundelen om een betere wereld te creëren.

Beschermheren binnen de Campagne "Onze kinderen zijn de Toekomst":
Burgemeesters Henk van Beers van de Gemeente Roermond en Hubert Bruls van de Gemeente Venlo zijn begin 2010 officieel de Beschermheren van de Campagne geworden. Zij staan op een geloofwaardige manier achter onze initiatieven en steunen ons waar ze kunnen ... dat geeft de Burger Moed!

Veel positieve en kritisch meedenkende reacties ontvangen. Geweldig, daar staan we voor open. Ik kreeg van iemand te horen dat ze het wat breder zou willen zien. Mijn antwoord luidt ... "wij zijn allen geboren uit ouders ... in de Kern draait alles in de wereld om de liefde van ouders voor hun kinderen!" Het uitgangspunt van het Appèl is: "Wij zijn de Wereld, wij zijn de kinderen" als de basis goed geworteld is, vergroot het de kans op gezonde relaties, vergroot het de kans op ecologisch verantwoord omgaan met de natuur, vergroot het de kansen op de arbeidsmarkt en een goed inkomen, vergroot het de kansen op een gezond en gelukkig leven ... positieve ontwikkelingen die toekomstbepalend zijn voor de volgende generatie.

Krachtige ontmoetingen leiden tot een lezing, wij nodigen je van harte uit.
Op 24 februari 2010 heb ik een persoonlijk gesprek van bijna 2 uur bij tweedekamer lid Ine Aasted Madsen van Stiphout bij haar thuis in Kerkrade gehad. Ine heeft in het bijzonder onderwijs gewerkt. Een oprecht en inhoudelijk goed gesprek! Ine Aasted maakt zich op dit moment sterk voor de misstanden in de Jeugdzorg. Ik had net na mooie contacten heen en weer met Gio Vogelaar (jeugdhulpverlener) en Sarah Morton een datum geprikt voor een lezing ... Ine Aasted sluit zich hierbij aan als spreker.

Lees de column van de 22 jarige Sarah Morton:
Levensverhaal van een autist - Afwijkend en toch zo gewoon

Lezing/ontmoeting voor Jong en Oud op zondag 21 maart 2010:
Opvoeding, Onderwijs en Hulp verlenen vanuit het Hart. Nieuwetijdskinderen, Hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, Je "Anders" voelen , "ADHD" en "Autisme", een probleem of gave?"

Ga voor meer informatie over de locatie en sprekers Ine Aasted, Sarah Morton, Gio Vogelaar en ondergetekende op de agenda.

Wij kennen een hoop mensen maar kunnen lang niet iedereen bereiken dus als je ons wilt helpen deze uitnodiging door te sturen, op websites te plaatsen etc, graag!

Reserveren: Het lijkt er op dat er redelijk veel animo voor deze zondagmiddag is, het is daarom raadzaam een plek te reserveren zodat je zeker weet dat je binnenkomt.

Mooi symbolisch ... toen de datum voor de lezing op 21 maart definitief vastlag, wees iemand mij erop dat die dag het Perzisch Nieuwjaar gevierd wordt ... het staat voor een nieuw begin! Google: Het is geen feestdag die een zuivere islamitische grondslag heeft, maar wordt door veel moslims (ook in Nederland) gevierd ... de lente begint en het is de internationale dag tegen racisme en discriminatie ...

Onze ambassadeur Karin Gjaltema geeft samen met Meta Kierkels, kindertolken® oudercursus in Nederweert op vier woensdagavonden ... start woensdag 10 maart.

In Breda op vrijdag 12 maart geven Karin Gjaltema en Marrielle Hassing De Eendaagse oudercursus door kindertolken® (www.devrijevogel.net)

Hoe verloopt de Campagne verder ... Natuurlijk maken we ook mee dat een aantal mensen hun beloftes niet nakomen. Het zij zo! De politiek ... de Heren Plasterk, Rouvoet, Mevrouw Marja Bijsterveld en Mevrouw Sharon Dijksma zijn onbereikbaar voor "gewone Burgers" ... we zijn van het kastje naar de muur gestuurd door het Ministerie ... naar de Landelijke Oudervereningen LOBO, Ouders & Coo, NKO, VOO, ouders en rugzak.nl en de Stichting Balans. Deze organisaties nemen niet eens de moeite om te reageren. We laten ons niet ontmoedigen, wat niet is, kan nog komen!

Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Ik heb om de tafel gezeten met de Wethouder Wim Kemp van Onderwijs en ben bezig met het benaderen van schoolorganisaties. Ik heb tweedekamer leden benaderd, waarvan ik door zoeken op internet weet dat ze zich ook met onderwerpen die ons bezighouden in de politiek bewegen. Zodoende ben ik we in contact gekomen met Ine Aasted. Je kan haar op onze lezing ontmoeten. Arend Zeevat van Mens & Spirit heeft het Appèl getekend en via de mail contact gezocht, evenals Mariska van Dekken – bestuurslid en begaan met het onderwijs en de zorg. Ook hebben we het symposium van Mens & Spirit bezocht. Het was de bedoeling dat ik daar kort mijn verhaal mocht doen, helaas was dat niet goed geregeld en ontbrak de tijd. Verschillende organisaties en lieve mensen hebben de Campagne als vanzelfsprekend op hun website gezet. Leon Coenen, regioadviseur in het onderwijs en raadslid heeft gereageerd op mijn oproep naar raadsleden, na de gemeenteverkiezingen gaan we met elkaar in gesprek.

De politiek is gevallen
ik laat mijn gevoelens en gedachten de vrije loop lees de column - Regels maakt vlegels.

Onze excuses
De nieuwsbrief van 2 februari 2010 bevat naast informatie ook spectaculaire fotos van de zonsopgang in de Sinaï op de Mozesberg, die Frans en Ingrid tijdens hun vakantie in Egypte gemaakt hebben. Helaas is gebleken dat onze server het aantal nieuwsbrieven niet aankon ... Hierdoor hebben de meesten niets ontvangen en anderen misschien wel 3 x, onze excuses hiervoor ... u kunt de nieuwsbrief nog altijd lezen en downloaden op onze website. We hopen dat het probleem is opgelost.

In liefde en dankbaarheid!

Wie zijn wij en wat is onze visie ... ambassadeurs, beschermheren, columns, nieuwsbrieven, lezingen, agenda volg de rondleiding op

www.onzekinderenzijndetoekomst.nl

"Een bundeling van positieve kracht rondom het kind" - "Positief opvoeden, hoe kinderen zich spiegelen" - "De Verbinding met God" - "Kinderen met een Boodschap" – deze boeken zijn ook in combinatie-voordeelsets verkrijgbaar

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Fluisterkind, Ontwikkeling stimuleren, Engelenkaarten en inzichtkaarten

Lees meer/bestel in onze webwinkel www.babyfuture.nl

Dankjewel aan iedereen die het Christoffel Appèl getekend heeft....samen staan we sterk!

Geeft u om de toekomst van de kinderen van Nu? Nodig de mensen om je heen uit om het landelijk burgerinitiatief, waarin het welzijn van het kind centraal staat te tekenen op het Christoffel Appèl.

Je kan je hier persoonlijk aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief.