Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Lieve mensen

December, laatste nieuwsbrief in 2009 ... we maken een prachtige overgang naar 2010!

Loslaten en Acceptatie ... op naar Eenheid in verscheidenheid.

ONDERWIJS, MIDDENWIJS OF BOVENWIJS ?

Op 29 december 2009 hebben Frans en Ingrid Rouleaux de bijeenkomst "Hartverwarmend Onderwijs" in Friesland bijgewoond, georganiseerd door Annemarie Hondema. Een geweldige opkomst ... JA het kan anders en uit de reacties van de aanwezige leerkrachten blijkt, dat ze binnen hun mogelijkheden het vaak al anders doen ... toch vallen de woorden "enzaam voelen" een aantal keren en alleen daarom was het samenkomen al een groot succes. We luisterden naar elkaar en leerden van elkaar ... een goede interactie. Er waren ook twee jonge mensen van 13 en 19 jaar die hun verhaal vertelden ... onbegrip en gemiste kansen in het onderwijs. We voelden een enorme verbondenheid en dat geeft de burger MOED EN KRACHT.

We zijn landelijk meer soortgelijke bijeenkomsten in samenwerking met individuele personen, groepen, scholen en stichtingen aan het organiseren ... persoonlijke groei en het bundelen van positieve krachten rondom het kind, thuis, op school en in de hulpverlening staan centraal ... er komt veel actie uit voort ... eind januari staat er een tweede bijeenkomst in Friesland gepland.

Janitia Venema was ook in Friesland aanwezig. Haar boek "Fluisterkind" kunt u nu ook in onze boekwinkel op www.babyfuture.nl bestellen.

Wij staan achter het werk van Margrete Stoute van de Kracht van Acht en Carla Muijsert en haar Stichting Welzijn Kinderen en attenderen je op het Symposium "Feest der Kwaliteiten" op zondag 7 maart 2010 ... meer info opwww.welzijnkinderen.nl.

Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf, staat mijn wereld ineens stil, als ik een verzoek krijg van Mirjam Coumans. Wil je jouw boek "De Verbinding met God" signeren, ik wil het met de Kerst aan mijn moeder cadeau geven ... mag ik het op eerste kerstdag bij je op komen halen? Tijdens deze mailwisseling wordt stil bij mij van binnen en ik begin te schrijven ...

In de kern draait alles in de wereld om de liefde van ouders voor hun kinderen.

Wat een speciaal gebaar dat een dochter op eerste kerstdag
de energie van Christus "De Verbinding met God"
aan haar moeder cadeau geeft ... de ervaring die
ik beschrijf in dit boek en de kennis die ik heb opgedaan
heeft niet alleen mijn relatie met Frans
en onze kinderen, maar ook met mijn en zijn vader en moeder
compleet omgetoverd in onvoorwaardelijke liefde.
Natuurlijk was die er altijd al, maar doordat ik in de spiegel
van het leven durfde te kijken, heb ik HET kunnen her-inneren.
Ik heb mogen zien dat Frans en ik hiermee
ook onze voorouders genezen hebben.
Ik heb ingehaald wat ik in het onderwijs gemist heb.
Het verbeteren van de wereld is een proces in jezelf van
ontvangen en geven. Het kerstkind brengt ons de boodschap
van alle tijden ... wil je vrede en daarmee een goed testament voor
de toekomst van onze kinderen achterlaten, ga dan op
zoek naar de diamant in jezelf en straal!

Ingrid Rouleaux, een zonnekind

Spirituele ervaringen, zijn soms nodig om het leven te doorgronden, om te begrijpen wat het doel van het leven is, waar de wijsheid te vinden is. Ik heb dit jaar heel veel reacties gekregen ... van wat een verrijking tot ... als het te zweverig wordt, dan haak ik af.

De laatste reactie vind ik heel begrijpelijk ... het gevaar zit erin dat je blijft zweven ... en dat is niet de bedoeling. We zijn hier op aarde om te leren met onze levensenergie om te gaan en dit gewoon in de praktijk te brengen met beide benen op de grond ... om twee werelden bij elkaar te brengen. We zijn hier op aarde om het gevoel en het verstand in evenwicht te brengen ... ons te ontwikkelen naar zelfredzame, zelfnadenkende democratische burgers ... die hun kennis en ervaring met plezier inzetten voor een leefbare wereld.

Laten we het "bovenzintuigelijke" niet onder de tafel vegen ... maar gewoon in ons leven integreren dan zullen er heel wat minder mensen voor gek verklaard worden. Laten we "Het Weten" met respect tegemoet treden, zodat het vertrouwen in onszelf toeneemt ... dat is de spiegel die onze kinderen ons voorhouden. Dat is wat zij van ons vragen ... sta open, luister naar ons, laat je angsten los, geniet van het leven, zoek balans, leef in Harmonie met de natuur, leer omgaan met jezelf, dat IS de basis van het leven. Doe het alsjeblieft voor jezelf en voor ons ... het wordt hoog tijd. Ga om ons heen staan ... creëer een veilige omgeving en laat ons opgroeien in wijsheid ... vertrouw en ben eerlijk.

Ons Team is hartverwarmende en waardevolle samenwerkingsverbanden in vrijheid en respect aangegaan en we hebben concrete stappen ondernomen, veel goed nieuws onder de zon.

Kinderen krijgen veel, maar krijgen zij ook wat ze nodig hebben?
Op 5 december Sinterklaas hebben wij de brief naar het Ministerie van OCW gestuurd, vergezeld met alle recensies met de vraag of zij het boek "Kinderen met een Boodschap" willen verspreiden ... afwachten maar! De brief kunt u lezen onder de column recensies.

Op 2 december hebben Karin Gjaltjema, kindertolk en Gordontrainer en ik een onderhoudend en ontspannen gesprek met de Burgemeester van Venlo, Hubert Bruls gehad. Ook al heeft hij, in zijn toespraak bij de Wereldvredesvlam aangegeven, toch wel een beetje moeite te hebben met het spirituele, voelt hij dat het geen goedkope woorden zijn, maar woorden die door "het Team de vrouwen van een bundeling van positieve kracht rondom het kind" omgezet zijn in daden die vruchten afwerpen. Hij heeft ons absoluut verder op weg geholpen en blijft ons steunen waar hij kan. In januari komt er een vervolg op als de nieuwe wethouder van Onderwijs is aangetreden.

Op 10 december heb ik samen met Wies Clout, orthopedagoog een boeklezing op de Montessorischool in Roermond georganiseerd en de Burgemeester Henk van Beers uitgenodigd om te komen luisteren naar de gedichten die kinderen en leerkrachten voorlezen uit "Kinderen met een Boodschap" ... we hebben de school zelf niet hoeven kiezen, die kwam vanzelf op ons pad door de actie van Bart Bloemena van 9 jaar die een gedicht waar hij zichzelf in herkende mee naar zijn Juf nam met de vraag of hij dit in de klas mocht voorlezen, zodat kinderen hem misschien beter konden begrijpen. Dit kwam mij via zijn moeder ter ore...wij hebben de school gevraagd of ze ons samen met de burgemeester wilden ontvangen.

Het was één groot succes ... en wat bleek, het was die dag de internationale dag voor de mensenrechten en de Nobelprijs voor de vrede werd die dag uitgereikt ... De Burgemeester heeft daarover een prachtige speech gehouden voor de kinderen. Nou en of ze de moraal begrepen over de uitvinding van dynamiet ... met alles in het leven heb je een keuze en je kan een goede of een slechte keuze maken. De school heeft ons laten weten dat ze deze bijeenkomst heel leerzaam en sfeervol hebben gevonden. Het heeft indruk op de kinderen gemaakt dat we de Wereldvredesvlam hadden meegenomen ... en op de gedichten was hun eerste reactie ... het klopt ... het IS gewoon zo!

Wies Clout heeft "de boodschappen van kinderen" aan een Pabo student uitgeleend. Op de school waar hij stage loopt, hebben ze een aantal gedichten voorgelezen in de klas. Bij het gedicht "Overgevoelig" barstte een kind in snikken uit ... het maakt op een ontwapende manier heel veel los. Herkenning en erkenning. Ook de schrijfster Linda van Hulsen heeft al heel veel van dergelijke reacties ontvangen. Het ligt in onze bedoeling om nog meer scholen te bezoeken en kinderen en leerkrachten gedichten te laten lezen ... de Pilot voor een dergelijke boeklezing ligt klaar.

Ook Burgmeester Henk van Beers uit Roermond staat open voor een gesprek om ons verder op weg te helpen. Wij hebben eind januari 2010 een afspraak met hem.

Op de valreep heb ik Samira Buchibti, tweede kamerlid nog gesproken ... wat zij ons beloofd heeft is door onvoorziene omstandigheden verschoven naar begin volgend jaar. Zij gaat haar best doen om de Burgemeester van Utrecht, Rotterdam of Amsterdam erbij te betrekken.

Wij zijn er een voorstander om het beste uit twee werelden te halen, dit geldt dus ook voor de reguliere en de "alternatieve" geneeskunde.

Betreft Europese regelingen t.a.v. natuurgeneeskunde. Als U tijd heeft kijk dan even op onderstaande linken en als u het er mee eens bent, zet een digitale handtekening en als u heel veel tijd heeft, stuur dit bericht ook door naar mensen die er mogelijk ook achter staan.

Onderwerp: Een Referendum voor Natuurgeneeswijzen | INITIATIEF VOOR EEN EUROPEES REFERENDUM | www.EU-Referendum.org.

http://www.eu-referendum.org/nederlands/petitions/natural_remedies_info.html

Een krachtige samenvatting van reacties op de Campagne die ik achter de schermen ontvangen heb: hier kan ik helemaal achter staan, hier heb ik naar verlangd ... ik wil uit de spagaat, uit het eenzame gevoel ... hier voel ik me begrepen en krijg ik bevestiging ... hartverwarmend ... Nederland maakt zich sterk en ik maak hier deel van uit. Het Christoffel Appèl, waarin het Welzijn van het kind centraal staat, is een uniek landelijk initiatief om onze positieve geluiden en ervaringen op de werkvloer te laten horen ... het geeft mij kracht. Geen concurrentiestrijd ... een eerlijke verbinding maken betekent ook loslaten ... we begrijpen dat we hierin allemaal onze eigen taak hebben en elkaar aanvullen. We zijn er klaar voor om in vertrouwen samen een weg banen ... Samen kunnen we er groots in staan om onze krachten te bundelen tot aan de overheid toe!

Wij wensen jullie namens het hele Team warme kerstdagen, een sprankelend oud en nieuw
en voor 2010
"het feest voor het leven" ... Gebed van moeder St. Theresa

Moge er vandaag vrede in je zijn.
Moge je op God vertrouwen
dat je precies bent waar je zou moeten zijn.
Moge je nooit de oneindige
potentie vergeten die uit vertrouwen is geboren.

Moge je de gaven gebruiken die je hebt
ontvangen en de liefde doorgeven die je hebt gekregen.
Moge je tevreden zijn met het feit
dat je een kind van God bent.
Laat deze aanwezigheid zich tot in je botten verankeren en
je ziel de vrijheid gunnen om te zingen,
te dansen, te danken en lief te hebben.
Het is daar voor ons allemaal.

www.onzekinderenzijndetoekomst.nl
www.babyfuture.nl

Geeft u om de kinderen van Nu? Teken dan het Christoffel Appèl ...http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/christoffelappel.php.

Je kan je hier persoonlijk aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief.