Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

nieuwsbrief header

Verbindend, versterkend, inspirerend, hoopgevend, daadkrachtig.

kinderen

Nieuwsbrief 24 november 2019

In deze nieuwsbrief:

  • De Laatste nieuwsbrief
  • Het betekent niet het einde
  • De website blijft online
  • Jouw persoonlijke gegevens
  • Vanwaar dit besluit
  • LinkedIn groep en Facebook

We kunnen iemand niet dwingen een boodschap te ontvangen als die er nog niet klaar voor is . . .
maar onderschat nooit de kracht van een zaadje dat gepland is.


De Laatste nieuwsbrief

Dit is de laatste nieuwsbrief van OKZDT, maar dat betekent geen afscheid…

10 jaar geleden, april 2009, startte de Campagne 'Onze kinderen zijn de Toekomst' met als doel welzijn van kinderen centraal in gezin, onderwijs en zorg … de weg naar Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in Balans. Inhoudelijk zijn onze bijdragen gebaseerd op universele waarden, kernkwaliteiten van het leven, onafhankelijk van geloofsovertuigingen en politieke richtingen. In de loop der jaren ontvingen hartverwarmende steun en medewerking van een aantal Burgemeesters, Wethouders, bekende Nederlanders, organisaties, ouders, leerkrachten, zorgverleners en zoveel andere lieve bewogen en daadkrachtige mensen.

In ruim 10 jaar tijd hebben we vele inspirerende voorbeelden, inzichten en momenten de revue laten passeren. Ook hebben we diverse keren acties ondernomen en acties van anderen onder de aandacht gebracht. We hebben in verbondenheid veel zaadjes kunnen planten.

We hebben voorzien in de behoefte aan andere verhalen, dan alleen van wat allemaal niet functioneert in onze maatschappij. Verhalen over passie en daadkracht, het toepassen van opgedane kennis in liefde, wijsheid en mededogen. Voorbeelden van docenten en zorgverleners die strijden voor beter onderwijs en zorg en dit ook bewerkstelligen omdat zij houden van hun vak. Verhalen van ouders over hun bewustwordingsproces en wat dat in positieve zin betekent voor hun relatie, kinderen, werk of praktijk. Ook mijn zoektocht naar “het kan anders en beter” in opvoeding en in het onderwijs en de zorg en onze persoonlijke weg naar Harmonie, beschreven in twee boeken die het fundament van de Campagne vormen, zijn een inspirerende bron gebleken. We hebben oog en oor getoond voor de wijsheid van kinderen ( boek Kinderen met een boodschap) Van de manier waarop zij hun gevoelens en weten uiten, kunnen we zoveel leren om hen begripvol en ontwikkelingsgericht te kunnen begeleiden. Er is nog steeds chaos op vele terreinen, waardoor onvrede, ongezonde situaties en opstand toenemen. Ja er mag nog veel veranderen om duurzaamheid en vitaliteit te bewerkstelligen. Er is hoop! Wat ik daadwerkelijk zie gebeuren en intuïtief aanvoel is dat de groei van binnenuit bij mensen thuis op school en in de zorg is toegenomen en juist daar ligt de kracht op weg naar VREDE en HARMONIE in samenlevingen…een wereld waarin kinderen die gewoon zichzelf mogen zijn. Opkomen en inspirerend zijn voor wat noodzakelijk is om een kind ontwikkelingsgericht te kunnen begeleiden naar een gezonde toekomst, is nog steeds nodig. Onze website wordt regelmatig bezocht door met name leerkrachten, zorgverleners en ouders. De website blijft daarom bestaan, weliswaar in een eenvoudige aangepaste vorm.


De website blijft online

Iedereen die belangstelling heeft, kan de informatie in we in al die jaren met elkaar gedeeld hebben, lezen en downloaden op onze binnenkort vernieuwde website.


Jouw persoonlijke gegevens

Je hoeft je niet uit te schrijven voor de nieuwsbrief omdat we de adressen zelf zullen verwijderen.


Vanwaar dit besluit ?

Ik wil gewoon open en helder zijn over mijn keuzes en mijn gevoelens. Mijn leven is in een nieuwe wending terechtgekomen en dat vroeg om nieuwe afstemming.
Na een best wel roerige tijd voor ons, is mijn partner sinds 2018 met vroegpensioen. We zijn inmiddels 5 kleinkinderen rijk.
Frans en ik vinden het fijn om samen op de kleinkinderen te passen, zodat zij in verbondenheid met ons opgroeien en wij hun ouders een beetje kunnen ontlasten.
Daarnaast zijn wij verzot op ecologisch tuinieren, onze eigen groente en fruit kweken, en ook daar maken we nu meer tijd voor vrij. Vorig jaar ben ik voorzitter van Velt-Leudal ( Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) geworden en dat vind ik ook goed en nuttig om te doen.


LinkedIn groep en Facebook

Dat neemt niet weg dat het echt voelt als mijn levenstaak om me in te zetten voor opvoeding en onderwijs vanuit het hart, om te verbinden en elkaar te versterken voor een betere wereld.

*En daarom kan je OKZDT blijven volgen op onze Facebookpagina, waar regelmatig actuele zaken en opvallende en inspirerende verhalen gepost worden.

*En daarom kan je lid worden/blijven van onze LinkedIngroup Onzekinderenzijndetoekomst, een platvorm met meer dan 1300 leden waarin je zelf actief kan deelnemen en verbinden, door kennis en ervaring te delen.

De boeken die we hebben uitgebracht, blijven te koop in de boekhandel.

Titel: *BUNDELING VAN POSITIEVE KRACHT RONDOM HET KIND ISBN/EAN 9789081043014 van € 10,00 voor € 3,95
Titel: POSITIEF OPVOEDEN, HOE KINDEREN ZICH SPIEGELEN ISBN/EAN 9789081043021
€ 19,95
Titel: * VERBINDING MET GOD / I. Rouleaux-Korsen ISBN/EAN 9789081043038
van € 22,00 voor € 7,95
Titel: *KINDEREN MET EEN BOODSCHAP ISBN/EAN 9789081043045
van € 10,00 voor € 3,95

Tot slot

Gezin en Onderwijs vormen de basis waar alle prioriteit horen te liggen om kinderen te geven wat ze nodig hebben in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Kinderen hebben ruimte en begeleiding nodig waarin zij zichzelf kunnen blijven en leren volledig hun potentieel IQ, EQ, SQ en FQ ( Intellectuele, Emotionele, Spirituele en Fysieke Quotiënt) te gebruiken. Zo leren kinderen respectvol hun plekje in de wereld in te nemen en de kennis die zij opdoen als een vanzelfsprekendheid toe te passen in liefde, wijsheid en mededogen.

Meervoudige intelligentie zorgt voor meer rust, minder zorgen, betere communicatie, zelfvertrouwen, zinvolle samenwerkingsverbanden en uiteindelijk GELUK!

Wij blijven actief op Facebook en deelgenoten zijn van harte welkom in onze Linkedingroep!

In liefde en dankbaarheid, Ingrid Rouleaux

Er is niets mis met kinderen van Nu,
er is iets mis met de maatschappij.
Kinderen van Nu doen zo hun best
om ons wakker te schudden.

 

Burgerinitiatief

Christoffel Appèl

 

Beschermer van het kind en de reiziger

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs en zorg van deze Tijd.

Welzijn en geluk centraal!

Uw stem telt mee! >> Teken hier! < <

Hartelijk dank!
Stuur deze oproep door naar mogelijk andere geïnteresseerden. Hoe meer handtekeningen dit initiatief krijgt, hoe meer aandacht van ouders, onderwijs, zorg, de media en besluitvormers

 

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen op scholen, bij instellingen en rondetafelgesprekken bij Ingrid.

Verbinden


Het fundament waarop de neutrale Campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,  beschreven in deze 3 boeken.


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God over
neutrale energie
onze kernkracht

Kinderen met een boodschap

Info en bestel in
de boekhandel:

 


© Ingrid Rouleaux.

Klik hier om de nieuwsbrief in je browser te lezen!