Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

nieuwsbrief header

Verbindend, versterkend, inspirerend, hoopgevend, daadkrachtig.


kinderen


Nieuwsbrief 20 juni 2018


In deze nieuwsbrief:  • Geslaagd?

  • AVG: Nieuwe Europese privacy wetgeving

  • Passend onderwijs mislukt (NOS)

  • Onderwijsvernieuwing; “De dans tussen structuur en vrijheid”

  • Heersers die geen maat houden

  • Wanneer je leeft en handelt vanuit je hart

  • Recente reacties & Intenties in het Christoffel Appèl:

   . Prachtig mooi werk, een zegen voor de kinderen!
Geslaagd?


Allereerst aan allen die geslaagd zijn onze hartelijke felicitaties.

Wij wensen jullie een fijne zomertijd en veel succes op jullie verdere pad.

Dat jullie dromen mogen uitkomen.

 

 AVG: Nieuwe Europese privacy wetgeving:Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy voor alle bedrijven ingegaan.
We hebben voor de Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst een goed leesbaar privacy statement op de site gezet.
“De opgeslagen persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt als bewijs van steun aan het Burgerinitiatief Christoffel Appèl en voor de nieuwsbrief als men deze wenst te ontvangen.
De gegevens worden NIET voor andere (marketing) doelen gebruikt.
Ook worden deze gegevens niet gebruikt voor analyses in welke vorm dan ook.
In de database opgeslagen gegevens zijn uitsluitend de gegevens die door de aanmelder zelf zijn opgegeven.
Deze worden gevalideerd door een bevestigingemail en kunnen desgewenst ook weer zelf worden verwijderd.
Op verzoek wordt een overzicht verstrekt van de opgeslagen gegevens, uw gegevens aangevuld, verbeterd of verwijderd.
Lees het privacy statement hier.

Passend onderwijs mislukt (NOS)


Veel ouders, kinderen en leerkrachten hebben het ondervonden, weten het al lang…in de politiek krijgen ze het ook eindelijk door. Het doorvoeren van de wet passend onderwijs in 2014 heeft bij een aantal scholen meer chaos dan rust gecreëerd. Men spreekt van een mislukking, het kan heel mooi zijn, maar het werkt niet. Daarbij werkt de transitie Jeugdzorg naar gemeenten in een aantal situaties ook niet naar behoren. Wat in de ene gemeente gewoon mogelijk is, kan in de andere gemeente niet. Denk daarbij aan voorzieningen voor schoolvervoer, psychologische hulp en extra ondersteuning in leren e.d. Het kan nu ontstaan dat je misschien moet verhuizen naar een andere gemeente om de juiste hulp voor je kind te kunnen krijgen.
Zolang geld en sociale denkbeelden de hoofdrol spelen in besluiten bij de overheid, en mensen en organisaties langs elkaar heen werken, zal de natuurlijke ontwikkeling in de basis van het kind het onderspit moeten delven. Het blijft onze oproep, creëer ruimte en tijd om op de werkvloer met bezieling te kunnen werken… zorg dat het welzijn van het kind centraal staat. En luister nu eens naar de werkvloer, daar liggen de meest voor de hand liggende oplossingen om tot de kern te komen.Onlangs nam een moeder contact met me op omdat haar zoon sinds kort een thuiszitter is. Mijn eerste indruk is dat ze op een prettige en open manier er alles aan wil doen om haar zoon te helpen, en ook naar zichzelf durft te kijken. Het enige wat ik kon doen is naar haar luisteren en mijn eigen ervaringen delen en haar doorverwijzen naar een aantal contactadressen. Het is een niet te onderschatten probleem dat nog grotere vormen lijkt aan te nemen door de wet passend onderwijs die in 2014 is ingegaan. Uit haar verhaal blijkt dat de middelbare school niet bij machte is de juiste manier van leren en begeleiden aan te bieden. En zij is lang niet de enige ouder die dit meemaakt. Er zijn me al genoeg hele indringende nare situaties ter ore gekomen om te weten dat er nog veel moet gebeuren in onderwijs en zorg, en dat is nog maar het puntje van de ijsberg.


Een meerderheid van de Tweede Kamer eist dat het passend onderwijs snel verbetert. Bekijk het hele verslag met bijpassende video’s en reportage , waarin leerkrachten, hulpverleners en ouders aan het woord komen hier.


Ik zie in het feit dat men constateert dat de wet passend onderwijs niet werkt,

een vooruitgaande beweging. Want pas als men erkent dat iets niet werkt,

kan er plaats gemaakt worden voor veranderingen die wel passend werken.


Er zijn desondanks bovenvermeld nieuws steeds meer scholen die zich onderscheiden en wel meer natuurlijk passend onderwijs bieden aan kinderen en daarmee samenhangend ouderbetrokkenheid bevorderen.

In het volgende thema komt Hans Coppen aan het woord, zijn bijdrage aan vernieuwend onderwijs “de dans tussen structuur en vrijheid, in samenwerking met diverse scholen, mag gezien worden.
Scholen doen daarbij elk op hun eigen wijze aan vernieuwing van het onderwijs.
Waar een school een kleine bevrijdende stap naar openheid, en een school een sprong maakt van achterstand naar voorsprong, sloeg een andere school haar vleugels uit en ging op zoek naar nieuwe wegen om op alle fronten het onderwijs vernieuwen. Elk van deze keuzes is even waardevol en vloeit voort uit de oprechte keuzes voor de visie van de school.

“De dans tussen structuur en vrijheid”

Onderwijsvernieuwing en de invloed van het gebouw op het denken van mensen.


De kleine tentoonstelling “De dans tussen structuur en vrijheid” over onderwijs vernieuwing bij de Viba Expo en de daarbij behorende lezing van Architect Hans Coppen heb ik als lid van de Harmonicale Ellips bijgewoond.
En kreeg ik van hem een prachtig inspirerend overzicht hiervan op papier met foto’s en teksten die ik graag met jullie wil delen.
Aan de hand van ervaringen uit de dagelijkse praktijk vertelt Hans over de verschillende afwegingen die scholen maken op het pad van onderwijsvernieuwing en de invloed van het gebouw op het denken van mensen.
Zeer de moeite waard!
Kijk hier

Heersers die geen maat houdenOnderstaande diepgaande tekst uit de Tao Te Ching van Meester Lao Zi, zet tot universeel nadenken.Wie de wereld wil vastpakken en kneden,

Wenst het onmogelijke,

De wereld is een bezield werktuig

En kan niet als een denkbeeld worden bepaald.

Wie sociale denkbeelden bepaald, vernietigd de wereld.

Wie de wereld wil vastpakken, ontglipt hem.

Van de natuurlijke vormen

Zijn er die handelen,

Zijn er die zich voegen,

Zijn er die steigeren,

Zijn er die voort draven,

Zijn er die sterk zijn,

Zijn er die zwak zijn,

Zijn er die slijten door gebruik,

Zijn er die door onbruik in verval raken.

Een wijsgeer zoekt niet de uitersten,

Vermijd buitensporigheid,

Vermijdt euforie.

 

 Wanneer je leeft en handelt vanuit je hart


Gift 28168518 1578347058949553 876710402394878671 nIn de momenten dat je leeft en handelt vanuit je hart,

kan je niets verkeerd doen.Ingrid Rouleaux

 


Burgerinitiatief


Christoffel Appèl 


Beschermer van het kind en de reiziger


Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs en zorg van deze Tijd.

Welzijn en geluk centraal!


Uw stem telt mee! >>Teken hier!< <


Hartelijk dank!
Stuur deze oproep door naar mogelijk andere geïnteresseerden. Hoe meer handtekeningen dit initiatief krijgt, hoe meer aandacht van ouders, onderwijs, zorg, de media en besluitvormers


 


Campagne website


Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.


Lezingen / workshops


We geven op aanvraag workshops en lezingen op scholen, bij instellingen en rondetafelgesprekken bij Ingrid.


VerbindenHet fundament waarop de neutrale Campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,  beschreven in deze 3 boeken. Los verkrijgbaar, ook in 3-combiset € 33,00
Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God over
neutrale energie
onze kernkracht

Kinderen met een boodschap

Leven met Hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Inzichtkaarten,
het boek over Magnesium en meer..


Info en bestel in
onze webwinkel: www.babyfuture.nl
verzending gratis


 © Ingrid Rouleaux | Aanmelden | Afmelden

Klik hier om de nieuwsbrief in je browser te lezen!