Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

nieuwsbrief header

Verbindend, versterkend, inspirerend, hoopgevend, daadkrachtig.

kinderen

Nieuwsbrief 12 april 2017


In deze nieuwsbrief:

 • Nominatie onze Beschermvrouwe,
 • Een groots proces dat in het klein begint,
 • Kieswijzer Kinderrechten,
 • Leraren in actie tegen Plofklassen,
 • Inspiratie Inclusief onderwijs,
 • Recht op inclusief onderwijs – expertmeeting,
 • Vertel me waarom?
 • Fijne Paasdagen.
 • Recente reacties & intenties in het Christoffel Appèl:
  • Sluit je aan bij een avontuur waarbij kinderen leren om dichtbij zichzelf te blijven en keuzes van het hart kunnen gaan maken.
  • Een uniek programma Klankfullness draagt bij aan de bevordering van de concentratie, samenwerking en het zelfvertrouwen van kinderen in de basisschoolleeftijd.
  • Ik zou kinderen zo graag zien leren over succes, overvloed, de wet van de aantrekking en energie werk. Zoveel kennis en weten over praktische spiritualiteit, dat kunnen altijd met zich meedragen!

Onze beschermvrouwe genomineerd tot Beste Bestuurder 2016

Weth. Smitsmans Burhenne 300x300

Met enige trots melden we dat onze Beschermvrouwe Marianne Smitsmans-Burhenne, Wethouder van Roermond is onlangs genomineerd in de TOP 3 van beste bestuurders van 2016, op een mooie derde plaats naast op de eerste plaats Wim van Donk, commissaris van de Koning en op de tweede plaats Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.

Marianne Smitsmans-Burhenne staat bekend om haar oog voor menselijk aspect. Daarom zijn wij blij dat zij onze Campagne ondersteunt. Wij hebben haar onze hartelijke felicitaties toegestuurd.
De competenties ‘betrokken’, ‘communicatief’, ‘daadkrachtig’, ‘deskundig’ en ‘integer’ zijn het meest belangrijk volgens de stemmers. Dít is waar de Beste Bestuurders van 2016 in uitblinken lees meer


Een groots proces dat in het klein begint.

beeldmerk BF kleur goed

Onze kinderen groeien meer en meer op als kinderen van de wereld en dat geeft hen steeds meer mogelijkheden om hun horizon te verbreden, zichzelf ten volle te ontplooien, hun unieke plekje in vrijheid in te nemen, leren vanuit innerlijke kracht samen te werken. Leven vanuit je hart… levenskunst verstaan en daadkracht tonen. Dit gun je toch elk kind! Groeien doe je niet alleen, je hebt elkaar nodig om dit waardevolle leerproces aan te kunnen gaan.

Om dit leerproces van innerlijke kracht ontwikkelen van jongs af aan te stimuleren, is het nodig dat hun ouders/ verzorgers en leerkrachten kinderen, met respect voor wie zij zijn en met oog voor hun individuele leerbehoeften, begeleiden om stevig te wortelen om hun vleugels uit te kunnen slaan. Zodat elk kind in staat kan zijn vanuit haar/zijn mogelijkheden met kennis en ervaring vanuit liefde, wijsheid en mededogen respectvolle relaties aan te gaan.
Het wordt tijd dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden en vorderingen per individu, i.p.v. dat een school door de inspectie wordt afgerekend op gemiddelde cijfers. Ook belangrijk om het sociale aspect mee te laten wegen in de beoordeling. Positieve kritische inbreng vanuit diverse richtingen brengen ons steeds verder op de goede weg naar inclusief en natuurlijk passend onderwijs .

De vraag is of de politiek in dit verband en de ook meer gaat bijstellen wat het onderwijs betreft?
De verkiezingen zijn voorbij, het is nog nooit zo spannend geweest. Er staat veel op het spel, de tegenstellingen op allerlei gebieden zijn groot en dat wordt steeds zichtbaarder. De hoge opkomst en de uitslag maakt duidelijk dat de inwoners van NL zich meer en meer bewust worden van de kantelingen die we doormaken in eigen land en wereldwijd. Gemakzucht en niet stemmen verandert meer in verantwoordelijkheid nemen en wel stemmen. Tegelijkertijd zien we door alle bewegingen heen dat politici zich er meer bewust van worden dat zij een kloof naar de inwoners te overbruggen hebben. Het is nog broos binnen het veranderingsproces van een betere wereld. Vertrouwen is iets dat verdiend moet worden door eerlijk handelen. Bewegingen van twee kanten, van macht naar innerlijke kracht, zijn noodzakelijk om stapje voor stapje gezonde betrokken multiculturele samenlevingen te creëren.
Wij zijn ons bewust dat het leven op aarde niet perfect is, dat we er goed aan doen om zelf goed in onze kracht te blijven staan en zodoende ons niet mee laten slepen in negatieve energie op welk gebied dan ook. Dat je op zijn minst kunnen vertrouwen op jezelf geeft samenlevingen waardigheid. Al doende kunnen we ons middels positieve krachtenbundeling samen sterk maken rondom de belangen van elk kind. We zien naast onrust en onvrede in de wereld ook positieve groei om ons heen. Het is ontroerend mooi om te zien dat er steeds meer kinderen, ouders, leerkrachten, zorgverleners zowel individueel als georganiseerd opstaan… niet tegen elkaar strijden, maar met elkaar tot win- win situaties komen en welzijn creëren. Een groots proces van (leren)verbinden vanuit het hart dat begint in het klein, bij jezelf, thuis en op school.

Kom op voor je recht en de rechten van het kind en maak zichtbaar wat wenselijk is, wat wel werkt!


Kieswijzer Kinderrechten

stem voor kinderen

Kinderen in Nederland hebben recht op een overheid die zich actief inzet voor het realiseren van hun rechten en de rechten van kinderen wereldwijd. De Nederlandse overheid heeft, met het ratificeren van het VN-Kinderrechtenverdrag de plicht op zich genomen om schendingen van kinderrechten te bestrijden en de kansen voor kinderen – met name kinderen in kwetsbare situaties – te verbeteren.

De Kieswijzer Kinderrechten vergelijkt de kinderrechtelijke standpunten van elf politieke partijen. Defence for Children heeft op elf actuele en belangwekkende onderwerpen voor kinderen de verkiezingsprogramma’s van de partijen geanalyseerd en beoordeeld.

Bekijk deze kieswijzer hier


Inspiratie Inclusief Onderwijs

Passend onderwijs

Een mooiere wereld begint op school. In1school maakt zich sterk voor het recht op inclusief onderwijs, waar kinderen met en zonder beperking kunnen leren, samenwerken en spelen. Het recht op inclusief onderwijs is vastgelegd in het VN- verdrag voor de rechten van personen met een handicap (IVRPH) en het VN- verdrag voor de rechten van het kind (IVRK). In1school maakt ongelijke behandeling van kinderen in het onderwijs zichtbaar en vecht schendingen van dit recht aan bij de rechter. Zo brengen we een fundamentele en onomkeerbare verandering naar inclusief onderwijs op gang. 

Magazine “Zo kan het ook scholen”
In1school heeft een magazine uitgebracht met de titel “Zo kan het ook scholen”. Laat je inspireren door vier scholen die werk maken van inclusief onderwijs! Lees hier


Recht op inclusief onderwijs - expertmeeting

Inclusief onderwijs in Nederland: tijd voor actie! Op 27 maart vond in Amsterdam de expert-meeting ‘Onderwijs als Mensenrecht’ plaats. Aanleiding voor de bijeenkomst was het rapport van mr. drs. J.H. Kruseman en prof. mr. C.J. Forder. Het rapport ‘Mijn, jouw of onze school, het recht op inclusief onderwijs in Nederland getoetst aan het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap‘, vormde de basis van een vruchtbare middag waarin het gehele onderwijsveld was vertegenwoordigd. In dit artikel bespreken we de wijzigingen die het verdrag met zich meebrengt en de rechten die kinderen met een handicap door het verdrag krijgen. Lees meer)

Heb je vragen over passend onderwijs? Bent je ouder en krijgt jouw kind geen onderwijs of geen passend onderwijs? Dan kunnen zij jou verder helpen.


Leraren in actie tegen de plofklassen

plofklassen

Op Facebook is een aantal leraren uit het PO een groep begonnen: ‘PO in actie’. We hebben veel respect voor dit initiatief. De oprichters van deze groep willen een blok vormen tegen de traditionele bonden en de politiek. Zij willen dit doen tijdens de kabinetsformatie en de volgende cao-onderhandelingen. De groep heeft twee doelen: een eerlijk salaris en kleinere klassen.

Daarnaast zijn Leraren op basisscholen en middelbare scholen opnieuw een petitie gestart tegen overvolle klassen. Zij willen dat de politiek een maximum stelt aan het aantal leerlingen per klas. Lees meer en teken de petitie ook!


Vertel me waarom?

Waarom vraag

Tell me why? Een zinderend lied met krachtige woorden en vragen, met passie en een stem vol power door Pey Pey, gezongen.

Pasen images
 

Burgerinitiatief

Christoffel Appèl

 

Beschermer van het kind en de reiziger

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs en zorg van deze Tijd.

Welzijn en geluk centraal!

Uw stem telt mee! >> Teken hier! < <

Hartelijk dank!
Stuur deze oproep door naar mogelijk andere geïnteresseerden. Hoe meer handtekeningen dit initiatief krijgt, hoe meer aandacht van ouders, onderwijs, zorg, de media en besluitvormers

 

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen op scholen, bij instellingen en rondetafelgesprekken bij Ingrid.

Verbinden


Het fundament waarop de neutrale Campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,  beschreven in deze 3 boeken. Los verkrijgbaar, ook in 3-combiset € 33,00


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God over
neutrale energie
onze kernkracht

Kinderen met een boodschap

Leven met Hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Inzichtkaarten,
het boek over Magnesium en meer..

Info en bestel in
onze webwinkel: www.babyfuture.nl
verzending gratis

 


© Ingrid Rouleaux | Aanmelden | Afmelden

Klik hier om de nieuwsbrief in je browser te lezen!