Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

nieuwsbrief header

Verbindend, versterkend, inspirerend, hoopgevend.

kinderen

Nieuwsbrief 1 juni 2016

In deze nieuwsbrief:

 • Wie zaait, zal oogsten
 • Het DNA van het hart ontrafelen
 • Flexibiliteit in het onderwijs 
 • Ons Onderwijs 2032 – Eindadvies Platvorm
 • Kinderombudsvrouw - maak haar onafhankelijk
 • Onderwijs in Finland, de beste educatie ter wereld
 • De motoriek van kinderen - vallessen?
 • De Buitenschool in Denemarken
 • Tien jaar op een rij gezond leven
 • Kiara van 8 vertelt de waarheid over voedingsmiddelen
 • You are a miracle

Recente intenties/reacties van ondertekenaars in het Christoffel Appèl:

* Ik ben het eens met de toon en inhoud van jullie schrijven. Minder smog zou voor jong en oud fijn zijn! En nog zoveel meer uiteraard.

* Positief opvoeden zo belangrijk! Er moet veel meer gepraat worden over gevoelens en ook op scholen!


Wie zaait, zal oogsten

kind clipped rev 1 1

De eindexamens zijn voorbij en nieuwe keuzes in studie en werk worden gemaakt…en nu
is wachten op de uitslag of de vlag uit kan!  Ook de schoolkeuzes van de leerlingen die van het  BO naar het VO gaan staan inmiddels vast.
Het zijn bijzondere  momenten voor kinderen en hun ouders waarin de manier waarop de school de dialoog aangaat met kind en ouder en vice versa cruciaal is in het maken van keuzes die bij de gesteldheid, aard en talent van het kind past.

We naderen de zomertijd, een jaardetijde van volle bloei, waarin we oogsten wat gezaaid is en genieten van die weelde. De letterlijke vertaling van weelde is overvloed van mooie en prettige dingen.

Zoals de jaargetijden hun cyclus hebben, zo werkt het ook als wij aan ons bewustzijn (welzijn en geluk) werken, cyclus van herfst – loslaten,  winter – rust,  lente – ontwaken,  zomer - in volle bloei staan. Zie hiervoor ook de bijzondere Mandala op mijn boek “De Verbinding met God”.

Zonder de fascinerende samenwerking van de zon en de maan, het samenspel van het mannelijke en vrouwelijke, zou deze cyclus niet mogelijk zijn op aarde en  in de ontwikkeling van de mens. Wie deze cyclus, dit groeiproces (loslaten, rust, ontwaken, in volle bloei staan) durft te doorlopen komt uiteindelijk in staat van ZIJN , Yin en Yang in balans, ZIJN wie je bent in al je facetten, stralend, …vanuit het hart verbonden.  Leren leven vanuit vrijheid en respect voor al wat is. Dit gun je elk groeibriljantje in de basis.

Dat het leven briljant is en hoe het werkt, daar waar het leven om draait, deze verbindingen maken, leerde ik niet op school, maar leerde ik van het Universum en mijn daaropvolgende ontdekkingstocht. Het is toch te gek voor woorden dat waar ons leven om draait, nu nog steeds binnen onze democratie onvoldoende in de lesstof verweven is. Wanneer naast de wetenschap de menselijke ervaringen worden erkent en mee mogen wegen, zal de verandering zichtbare resultaten geven in het welzijn.


Deze universele wijsheid en ervaring mag niet ontbreken op scholen en in beroepsopleidingen als we onze kinderen hun heelheid zelf willen leren bewaken,
en een vreedzame wereld willen bewerkstelligen!

groeibriljant

 

             Dank aan al diegenen
        die het verschil maken!

 

 


Het DNA van het hart ontrafelen,
over genen ..mijn ervaring en een doorbraak in de wetenschap

leon de windt foto

Deze  nieuwsbrief verloopt anders dan gepland, puur door het woord diegenen in de voorgaande zin “Dank aan al diegenen die het verschil maken”. .ik laat mijn planning los…en laat gewoon gebeuren…

Het overkomt me vaker, deze vorm van spontaniteit (iets wat vanzelf komt )  maakt me heel blij, mijn ziel maakt een sprongetje van vreugde…terwijl  ik het woord diegenen op papier zet, word ik  ineens bewust wordt van het taalgebruik in letterlijke zin, de diepe betekenis. Het onbewuste maakt me bewust! Lees hier mijn blog en een artikel over een doorbraak in de geneeskunde,

 
Goede geneeskunde vraagt meer dan wetenschappelijke en technologische expertise!


Flexibiliteit in het onderwijs

Schoolvakantie images 1

De zomervakantie is in zicht. Maar blijven alle scholen dicht in de zomer? Op dit moment loopt er een landelijk proefproject met flexibele schooltijden waaraan verspreid over het hele land een klein aantal scholen deelnemen. Deze scholen zijn ook in de zomervakantie geopend. In eerste instantie ziet het met de proef ernaar uit dat er door flexibele schooltijden meer aan de individuele ontwikkeling-  leer-  en leefbehoeften van kinderen en het gezin waarin zij opgroeien wordt voldaan. Het is aan de omgeving van onze kinderen, met name aan ouders en leerkrachten, om te bewaken dat dit het hoogste doel is en blijft.

Flexibele schooltijden zijn bijvoorbeeld ook opgenomen in de het unieke O4NT onderwijsconcept, met de visie dat het hele leven een leerschool is.


Ons Onderwijs 2032 – Eindadvies Platvorm.

onsonderwijs2032 e1432120222184

 

Het Platform Onderwijs2032 heeft in 2015 in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker een maatschappelijke dialoog gevoerd over de inhoud van het primair en het voortgezet onderwijs. Het doel was te komen tot een visie op de kennis en de vaardigheden die leerlingen moeten opdoen met het oog op (toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving. Leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen gingen met elkaar en met de Platformleden in gesprek. Het Platform heeft daarnaast gebruikgemaakt van wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit andere landen.

In januari 2016 is het platvorm tot een eindadvies gekomen. Hun visie op toekomstgericht Onderwijs waarin leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs de basis leggen voor hun toekomst kan je hier lezen.


 Kinderombudsvrouw - maak haar onafhankelijk

Margrite Kalverboer

Er is inmiddels bekend wie de Kinderombudsman Marc Dullaert gaat opvolgen, namelijk Margrite Kalverboer, bijzonder hoogleraar Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht. Wil je haar een beetje beter leren kennen in wat ze tot nu toe gedaan heeft lees dan verder op de link http://www.rug.nl/news-and-events/people-perspectives/scientists-in-focus/mkalverboer 

Er is veel verzet geweest tegen de manier waarop de Kinderombudsman moest vertrekken. Marc Dullart concludeert dat de onafhankelijkheid van kinderombudsman in de wet onvoldoende geregeld is. “Als Kinderombudsman ben ik onafhankelijk, en toch ben ik wel afhankelijk van de Nationale Ombudsman voor mijn voordracht en herbenoeming. Dat is een weeffout in de wet waarover een goede discussie moet komen bij de evaluatie van de wet komende zomer/najaar.”
Lees de scherpe collumn van Malou van Hintum “maak de nieuwe kinderombudsvrouw onafhankelijk” .
op deze link http://politiek.tpo.nl/column/maak-nieuwe-kinderombudsvrouw-onafhankelijk/


Onderwijs in Finland, de beste educatie ter wereld

Finland. Finnishflag.BobCompton

In Finland, geen langere, maar kortere dagen in het onderwijs.
Finse kinderen zijn weinig op school, krijgen geen huiswerk,
maar ontvangen wel de beste educatie ter wereld. Hoe komt dit?
Bekijk het filmpje hier

 


De motoriek van kinderen ... vallessen? 

gebroken arm

De Motoriek van kinderen in NL  is slechter, ze spelen minder buiten en zitten veel achter de computer en de TV. Wekelijks belanden honderdeden scholieren op de eerste hulp na een ongeluk op school. Vooral tijdens de gymles gaat het fout. Steeds vaker lopen leerlingen een gebroken pols of vinger op. 

Als kinderen vallen kunnen ze zich niet goed opvangen, constateert onderzoeker Hedy Goossens van VeiligheidNL. De kinderen worden bang om te vallen. Angst brengt verkramping met zich mee, wat de kans op een breuk kan vergroten. Onderzoeker Joske Nauta van het VU medisch centrum constateerde dat vooral kinderen die weinig bewegen, baat hebben bij vallessen.  VeiligheidNL pleit daarom om vallessen. Bron AD

VALLESSEN? Weer een verdienmodel voor medische centra en de hulpverlening? Weer ouders op kosten jagen? Ook  wetenschappelijke onderzoeken als deze moeten de gezondheidsindustrie  toch een vermogen kosten? Waarom niet gewoon ons gezonde verstand gebruiken? Wat een hulpeloze toestanden worden er gekweekt. Weer extra lessen na school? Weer het kind het  gevoel geven dat er iets aan mankeert?  
Weer  kind het gevoel geven dat het iets extra's nodig heeft, wat het eigenlijk heel gewoon in het leven geïntregeerd zou moeten zijn. 

Kinderen die meer bewegen zijn motorisch beter. Vast en zeker is er meer te halen uit het voorbeeld
en de visie van een aantal kinderdagverblijven in Denemarken.  Alhoewel dit  uitzonderlijke situaties zijn,  nl. 10% van de Deense opvang biedt dit aan, kan je er veel inspiratie en wijsheid uithalen voor thuis en op school  zelf een invulling hieraan te geven, in de eigen omgeving van het kind.

De buitenschool in Denemarken

 kinderen spelen in het bosStel het je eens voor: je kinderen naar een kinderdagverblijf sturen, midden in het bos. Zonder hekken. Waar ze rennen en kruipen door de modder en spelen met veel water. In bomen mogen klimmen. Pedagogen uit andere landen reizen naar Denemarken om deze vrije vorm van kinderopvang gade te slaan. Eén van de scholen is van de universitair afgestudeerde pedagoog Johan Laigaard. Het omgaan met de natuur, en het begrijpen van de risico’s ervan, is juist essentieel voor de opvoeding van kinderen, vindt Laigaard. Bekijk hier  een portret van dit bijzondere Deense kinderdagverblijf in EenVandaag.


Tien jaar op een rij gezond leven

Wist je dat minder 10% van de volwassenen een gezond leven leidt en vol weet te houden?
Wist je dat men verwacht dat in 2025 een vijfde van de wereldbevolking obesitas heeft?

Met onze gezondheid is het in het algemeen  niet zo bijster goed gesteld.Onderzoek van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu toont de opmerkelijke uitkomst dat generaties alsmaar ongezonder worden. In de studie is gekeken naar de gezondheidsproblemen van 4 generaties. Jonge mensen zijn ongezonder dan hun ouders en die weer meer dan hun grootouders. Veranderingen in de maatschappij de laatste decennia zijn de oorzaak,. Mensen pakken veel meer de auto, ongezonde voeding is relatief goedkoper en beter beschikbaar geworden. Met als gevolg zwaarlijvigheid. Door slechte gewoonten weet maar een heel klein deel van de volwassenen – minder dan 10% - een gezond leven te leiden en vol te houden. Wie wel tien jaar op een rij gezond ( meer lichamelijke activiteit en gezonde voeding) weet te leven, heeft zeven keer lager risico op hart- en vaatziekten, aldus onderzoeker Gerben Hulsegge. BRON AD

Onderzoeker Majid Ezzati van het Imperial College in London schrijft in een artikel in het medische tijdschrift Lancet dat een vijfde van alle volwassenen in de wereld in 2025 een ernstig overgewicht heeft. In 1975 waren nog 105 miljoen volwassenen ter wereld veel te zwaar. In 2014 waren het er al 641 miljoen.
BRON AD


Kiara (8 jaar) vertelt de waarheid over voedingsmiddelen

Van essentieel belang voor onze gezondheid dat wij kinderen al op jonge leeftijd bewust maken en zelf het goede voorbeeld geven om gezonde keuzes te maken. Help mee dat het gebeurt! 
Het filmpje van de kleine activiste Kiara is een goede aanzet. 

supermarktKiara (8 jaar) vertelt, met een beetje hulp van haar vader, de waarheid vanuit een supermarkt over de voedingsmiddelen die worden verkocht. Vervolgens neemt ze je op hartverwarmende ”eigen” wijze mee op tour in haar eigen ecologische groentetuin. Leuk en leerzaam om haar filmpje samen met kinderen thuis en op school te bekijken!
Miracles 13162536 10206197095194106 743223969 n

 In liefde en wijsheid

 

Burgerinitiatief Christoffel Appèl

 

Beschermer van het kind en de reiziger

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs
en zorg van deze Tijd.

Welzijn en geluk centraal!

Uw stem telt mee!   >>Teken hier! <<

Hartelijk dank!
Stuur deze oproep door naar mogelijk
andere geïnteresseerden. Hoe meer hand-
tekeningen dit initiatief krijgt, hoe meer
aandacht van ouders, onderwijs, zorg,
de media en besluitvormers

 

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen op scholen, bij instellingen en rondetafelgesprekken bij Ingrid.

Verbinden


Het fundament waarop de neutrale Campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,  beschreven in deze 3 boeken. Los verkrijgbaar, ook in 3-combiset € 33,00


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God over
neutrale energie
onze kernkracht

Kinderen met een boodschap

Leven met Hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Inzichtkaarten,
het boek over Magnesium en meer..

Info en bestel in
onze webwinkel: www.babyfuture.nl
verzending gratis

 


© Ingrid Rouleaux | Aanmelden | Afmelden

Klik hier om de nieuwsbrief in je browser te lezen!