Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

nieuwsbrief header

Verbindend, versterkend, inspirerend, hoopgevend.

kinderen

Nieuwsbrief 19 december 2015

In deze nieuwsbrief:

 • Geboorte van het Licht.
 • Recente reacties/intenties in het Christoffel Appèl
 • Pleidooi voor verbondenheid - Frans Timmermans
 • Hoogbegaafden kunnen goed leren, toch?
 • Opstart eerste kernschool in Nederland
 • 10 tips hoe om te gaan met autisme
 • Consultatiebureaus onderzoeken alle kinderen op tekenen van autisme
 • Electrosmog - petitie
 • De rechten van een mens met beperking
 • Tijd om ons slaap en waakritme aan te passen?
 • Onze dank voor alle hulp en positieve inbreng
 • Steun ons heel eenvoudig om dit werk voort te kunnen zetten.
 • Wijsgeren 

 Tekening pauline Meijer illustraties en ontwerpenKerstprent 2015 Pauline

WIJ WENSEN JE WARME KERSTDAGEN
EN EEN NIEUW JAAR VOL LIEFDE EN VERWONDERING


Geboorte van het Licht

De dagen zijn korter, de avonden knusser...
De herfst bereikt het eindpunt ...de tijd van het loslaten.
De winter begint ... de tijd van genieten, rust en bezinning.
Het nieuwe jaar kondigt zich aan.

De kortste dag is op de winterwende, het Joelfeest, de dag waarop de zon haar laagste punt bereikt tussen 20 en 22 december. Het is tevens de langste nacht, waarin het maanlicht langer schijnt. Dit jaar 2015 valt  Joel, ook wel Yule genoemd, op 21 december. Na deze dag worden de dagen weer langzaam langer. Het lengen van de dagen heeft betekenis, namelijk de (weder) geboorte van het Licht.

De uitdrukking "het licht zien" betekent letterlijk geboren worden, en  tevens ook iets begrijpen wat men daarvoor nog niet begreep. Het laatste kan je ook letterlijk vertalen in herboren worden.

Onze hartewens is dat kinderen i.p.v. afleren zichzelf te zijn, leren in hun lichtkracht te blijven staan, pure  liefdevolle positieve energie en hun plekje in de wereld vinden.

Hoe kan je weten wat positieve energie is, als je bent opgegroeid in een omgeving waar je regelmatig of voortdurend harteloos bent bejegend? Als begrip voor wat jij nodig hebt om "wel te zijn" ontbreekt. Je hebt iemand nodig die in gelooft. Een gemis lost op met bewustworden, verbinding maken, leren zien, ervaren en benutten van elkaars kernkwaliteiten. Stapje voor stapje leren we in gezin en onderwijs educatie vanuit het hart te geven. Een wereld van vrijheid en respect  begint thuis en op school.


Recente reacties/intenties in het Christoffel Appèl

*Leerrecht is iets anders dan leerplicht. Er zijn vele manieren om je te kunnen ontwikkelen en voor ieder mens is het anders... Scholen zijn prima voor wie dat goed is. Maar het moet mogelijk worden om ook andere mogelijkheden te creëren voor kinderen die op school niet kunnen gedijen.

 
* Om te leren als mens profijtelijk te leven voor al het leven zul je als kind ervaren moeten hebben dat de wereld voor jou profijtelijk wilde zijn in al je talenten en je schaduwen kon helpen dragen.
 

Pleidooi van Verbondenheid - Frans Timmermans

Frans Timmermans

In een adem heb ik het boekje "Broedersschap",  pleidooi van verbondenheid, geschreven door Frans Timmermans vicevoorzitter van de Europese commissie,  gelezen. Terecht uit hij zijn zorgen over de situatie in Europa en in de wereld. Tegelijkertijd laat hij mogelijkheden zien hoe we er samen uit kunnen komen, in plaats van iedere keer weer met een groot gebaar vast te stellen dat  "de multiculturele samenleving is mislukt".  Een samenleving die vlucht in fatalisme, die is pas "mislukt". Een samenleving die gelooft in onderwijs, in groeien en leren, in mensen bij elkaar brengen, die kan niet mislukken. We zijn de schoonheid van verhalen vertellen kwijtgeraakt en tegelijktijd is de behoeften aan verhalen mischien wel groter dan ooit. En die behoefte begint bij het onderwijs. Nog steeds zijn er veel te veel kinderen in onze samenleving die met een onoverbrugbare achterstand aan de basischool beginnen. Om ons kapot voor te schamen, aldus Frans Timmermans.  Een pleidooi met praktische voorbeelden en een heldere uitleg. Het is aan ons hoe wij ermee omgaan. Ik ben blij met een politicus die helder naar de situatie kijkt en zijn hart laat spreken. Dankjewel Frans!  De opbrengst van het boekje ( € 5,00) komt ten goede aan vluchtelingenwerk.


De Hoogbegaafden kunnen goed leren, toch?

lampje

Een hoogbegaafde leerling kun je herkennen aan de A en A+ scores of negens en tienen. Huiswerk hoeft niet voor een hoogbegaafd kind, ze onthouden alles altijd meteen. Bij hoogbegaafde kinderen lukt altijd alles, falen doen ze niet. Als er geen hoge leerresultaten niet gehaald worden is het kind niet hoogbegaafd. Toch? Deze opvattingen heersen. Helaas. 
Dat hoogbegaafden goed kunnen leren is een vooroordeel. Dat ze niet hoeven te leren of geen hulp nodig hebben ook. Vooroordelen die je niet alleen op scholen hoort , maar ook bij ouders en in de maatschappij. Twijfel of de IQ test achteraf wel klopt – misschien is er wel per ongeluk hoog gescoord. Als hoogbegaafd kind ga je ook knap aan jezelf twijfelen als je bovengenoemde vooroordelen hoort.
 
Lees verder  - ook info over de opstart van  eerste kernonderwijsschool in Nederland


10 tips hoe om te gaan met autisme

autismeIngezonden door een autisme ervaringsdeskundige, die een lichte vorm van autisme heeft. Hij zegt hierover: "ik herken er veel dingen bij die ik zelf ook als kind ervaren heb en soms nog ervaar". 10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme. Kijk eens naar de wereld door mijn ogen:  Ik  ben op de eerste plaats een kind.. bekijk filmpje en lees verder

 


Consultatiebureaus onderzoeken alle kinderen op tekenen autisme

Baby's en peuters worden vanaf volgend jaar intensiever onderzocht op signalen van autisme door consultatiebureaus. Het wordt volgens deskundigen steeds duidelijker dat er aan autisme iets te doen is en dat vroeg behandelen effect heeft. 'Hoe eerder het wordt ontdekt, hoe beter', zegt de Leidse hoogleraar orthopedagogiek Ina van Berckelaer. zie artikel volkskrant


Electrosmog - petitie

petitie verminder smog

Een van onze deelnemers, zelf ervaring met de nadelige lichamelijke gevolgen die electrosmog met zich  mee kunnen brengen, bracht ons “de petitie verminder electrosmog” onder de aandacht.
De stralingsnorm moet drastisch teruggebracht worden. We willen dat de Nederlandse overheid onze gezondheid serieus  gaan nemen. 
Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen  in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA.

Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn lees verder en teken de petitie


De rechten van een mens met beperking

Teamlid Levi van Dijk, zet zich onvoorwaardelijk in voor inclusief onderwijs.
Hij, zelf een mens met een handicap, trof per toeval iemand die werkzaam is voor de stichting Wij staan op! Die richt zich op goede implementatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en dan met name op waar zij wegens hun  lichamelijke beperking tegenaan lopen.  Wij staan op! heeft een Manifest voor vrijheid, gelijkheid en menselijkheid opgesteld met 12 stellingen aan de regering en aan de samenleving. De groep vraagt iedereen in Nederland om een persoonlijke steunbetuiging te geven aan het manifest. Je kan het manifest van wij Staan op hier tekenen.


Tijd om ons slaap en waakritme aan te passen? Waaraan en Waarom?

slaap lekker 24509 gif pagespeed ic H6ESILBK4t

Onlangs las ik het artikel “Tijd om ons slaap- waak ritme aan te passen? “ in de Limburger waarin de volgende veronderstellingen en bevindingen over slaap- waakritme geuit worden . Dat artikel bewoog me tot het schrijven van deze blog.
De schoolbel twee uurtjes later laten luiden, kan volgens onderzoeker Paul Kelley de schoolcijfers met 10 procent verbeteren. We leven in een maatschappij waar we slaap te kort komen. Volgens het onderzoek van slaapdeskundige Paul Kelley van de Oxford Universiteit is ons slaap- waakritme totaal niet afgesteld op werkdagen van lees verder


Onze dank voor alle hulp en positieve inbreng.

Onze Hartelijke dank aan jou voor je aandacht, jouw stem, voor alle positieve inbreng, verwondering, en  inspirerende leermomenten om het welzijn en geluk voor de kinderen van Nu centraal te stellen.

In het bijzonder willen we onze sponsoren, Laura Nieuwenhuis, Levi van Dijk, Jan Scheepers, Ellen Vader - Aleph, Pauline Meijer, Bernd Gerritsma, Nicky Spanjaards en Chris van Rooij bedanken voor hun vrijwillige bijdragen in de vorm van werkzaamheden, inhoudelijke bijdragen, en de kleine financiële bijdrage van Vakantie Idee Pagina.

Het was een spannend jaar voor ons, we werden aardig op de proef gesteld toen onze website niet meer voldeed en we een tijd lang zonder hulp zaten. We kunnen ons ternauwernood financieel bedruipen en
zonder deze vrijwilligers zouden we al dit werk en een nieuwe website niet voor elkaar krijgen.

Steun ons heel eenvoudig om dit werk voort te kunnen zetten

Geef jezelf of een dierbare een combiboekenset of een van de boeken van ons kado.
Het belangrijkste is dat er meer bewustzijn, ervaring en kennis ontstaat over hoe je bij jezelf kunt komen en blijven, hoe het werkt om in balans te blijven en wat kernwaliteiten van het leven zijn t.b.v. balans in gezin, onderwijs en zorg.

Naast dit allebelangrijkste doel  help je mij hiermee ook mee uit de kosten te komen die tot nu toe gemaakt zijn en kosten die in het nieuwe jaar weer betaald moeten worden.  Dan hebben we het niet eens over een vergoeding voor de tijd die alle vrijwilligers en ik in de Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst steken, een investering  die wij graag over hebben voor de kinderen, ouders, leerkrachten en verzorgers van Nu.

In liefde en dankbaarheid gaan we  vol goede moed en verwondering het nieuwe jaar in!

 

Blije zon


Wijsgeren

Bieden structuur aan zonder vorm
Onderzoeken zonder te straffen
Sturen bij zonder willekeur
Schitteren zonder te verblinden

Bron: Tao Te Ching 


Burgerinitiatief Christoffel Appèl

 

Beschermer van het kind en de reiziger

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs
en zorg van deze Tijd.

Welzijn en geluk centraal!

Uw stem telt mee!    >>Teken hier! <<

Hartelijk dank!
Stuur deze oproep door naar mogelijk
andere geïnteresseerden. Hoe meer hand-
tekeningen dit initiatief krijgt, hoe meer
aandacht van ouders, onderwijs, zorg,
de media en besluitvormers

 

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen op scholen, bij instellingen en rondetafelgesprekken bij Ingrid.

Verbinden


Het fundament waarop de neutrale Campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,  beschreven in deze 3 boeken. Los verkrijgbaar, ook in 3-combiset € 33,00


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God over
neutrale energie
onze kernkracht

Kinderen met een boodschap

Leven met Hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Inzichtkaarten,
het boek over Magnesium en meer..

Info en bestel in
onze webwinkel: www.babyfuture.nl
verzending gratis

 


© Ingrid Rouleaux | Aanmelden | Afmelden

Klik hier om de nieuwsbrief in je browser te lezen!