Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

 

nieuwsbrief header

Verbindend, versterkend, inspirerend, hoopgevend. 

kinderen

Nieuwsbrief 15 november 2015

In deze nieuwsbrief:

  • Website OKZDT omgebouwd
  • Ontwikkelingsproces
  • Een kleine blik in ons privéleven.
  • Bewustzijnverandering en weerstand
  • We staan voor enorme uitdagingen, Pact van Respect
  • Nieuwe initiatieven en vormen van onderwijs en zorg
  • Wens voor de Toekomst - de buurtschool die een bredere functie krijgt
  • Kindgebonden onderwijs budget - teken petitie
  • Toppunt van diepzinnigheid van een jongetje van 8 jaar
  • Ik huil om jou klein kind, en ik droom

Wij wensen je een heerlijke herfst toe! Herfstblaadjes woeiiii bewerkt.jpg Pauline

 Tekening van Pauline Meijer – illustraties en ontwerpen


Website OKZDT omgebouwd

We kunnen, na een periode van veel geduld moeten hebben, weer verder met onze gezamenlijke intenties en acties richting gezin, onderwijs en zorg om het geluk en welzijn van elk kind centraal te stellen. Om educatie vanuit het Hart op scholen en beroepsopleidingen helpen te integreren.

Een  diepe buiging voor de mensen die ons hielpen om onze website om te zetten naar een andere Hosting en een verbeterd systeem. Broodnodig om het groeiend aantal nieuwsbrieven te kunnen verzenden. Het is niet vanzelfsprekend om dit vrijwillig en professioneel  voor elkaar te krijgen.
Onze teamgenoot Laura Nieuwenhuis heeft ons met de website   jarenlang voor de volle 100 procent ondersteund naast haar gezin en haar werk. In het afgelopen jaar werd dit onmogelijk voor haar, waarvoor wij alle begrip hebben. Mijn geduld werd op de proef gesteld en  ondertussen moest ik, als het Laura aan tijd ontbrak, zelf problemen het hoofd bieden waar ik niet zo goed in thuis ben. Ondanks dit feit is het hartverwarmend hoe Laura en ik met elkaar binnen deze situatie omgingen. Laura geeft aan nog graag in afgeslankte vorm te willen blijven helpen, echter geen tijd te hebben voor het bouwen van een nieuwe website en het volledige onderhoud ervan.
Voordat dit ging spelen had onze Teamgenoot Levi van Dijk mij in contact gebracht met Chris van Rooij i.v.m. het leermodel. Chris is  geraakt door het werk dat wij verrichten en wij door zijn ICT- kunde in combinatie met zijn  kijk op een functionele en educatieve omgeving en zijn enthousiasme hierin. Inmiddels heeft Chris het bedrijf CO3logie opgezet met als doel d.m.v. collectief opleiden een brug te slaan tussen ICT-bedrijven en werkzoekenden. Het bijzondere is dat dit deels met mensen gedaan is die zogenaamd buiten de maatschappij zijn komen te staan door allerlei verschillende omstandigheden. Zij komen  niet gemakkelijk meer aan werk, terwijl uit hun gezamenlijke opzet blijkt dat zij veel talent, ervaring, mogelijkheden, enthousiasme en doorzettingsvermogen in huis hebben. De doelstelling is dat  zij met hun werk andere mensen aan een baan helpen. Ook hadden zij vanaf het begin de intentie om, naast ICT opleidingen te verzorgen aan werkzoekenden in samenwerking met het UWV en Gemeenten, een vrijwillige bijdrage te leveren aan een duurzaam project. En dat is, na een jaar van intensief contact, gelukkigerwijs aan ons toegekend. Twee vrijwilligers, Bernd Gerritsma en Nicky Spanjaards, in opleiding bij  Co3logie, hebben onze website omgebouwd naar een nieuws systeem.


Ontwikkelingsproces

De hierdoor ontstane rustpauze binnen de Campagne OKZDT voelde alsof het zo moest zijn. Soms hoeft een mens even niets te doen en dat niet als  stilstand te ervaren.  Het wordt steeds tastbaarder dat er op vele lagen hard gewerkt wordt. Individuele positieve gedachten versterken elkaar in het collectieve bewustzijn tot ongekende hoogte. Ik ben zo blij voor de kinderen van Nu dat er hierdoor steeds meer daadkracht  in het
onderwijs en de zorg ontstaat!

Het is een stapje voor stapje proces, zoals ik in 2009 in het Christoffel Appel verwoordde,  gevoelsmatig precies het ontwikkelingsproces voor een betere wereld waar we in NL, Europa en wereldwijd in zitten.

druppel water

 

 'De druppel holt de steen uit, niet met geweld,  maar door gestaag te vallen'

 

 

 


Een kleine blik in ons privéleven.

De zomermaanden waren voor ons heel speciaal…er is weer een kleinkindje op komst. Onze kleinkinderen Bo en Jamie werden 3 jaar en maken een flinke ontwikkeling door waarvan we intens genieten.  Frans vierde zijn 60ste verjaardag en dat was intens gezellig met familie, vrienden en onze kleinkinderen. Het was ook een periode van flink aanpakken.  Frans was vanwege zijn werk veel op reis. Dat betekent automatisch dat er in tijden als deze thuis meer taken op mij neerkomen, naast mijn vaste oppasdag en alle werkzaamheden en ontmoetingen rondom de Campagne OKZDT. En er viel weer genoeg te oogsten in onze ecologisch onderhouden tuin. Groenten, walnoten en vruchten waar wij lekker van smulden en waarmee ik heerlijke jams, baksels,  soepen en andere gerechten  maakte voor de wintervoorraad.
In de maand juli zijn Frans en ik met de caravan  op vakantie geweest naar Engeland en daar zijn we lid geworden van het National Trust. Met volle teugen genoten van het mooie landschap en de fascinerende kustlijnen van Cornwall. Vervolgens zijn we doorgereden naar Somerset, Dorset en  Wiltshire. Landschappen, plekken met een voelbare spirituele lading, kunst, prachtige oude gebouwen en tuinen, die ons heerlijke ontspanning, inspiratie en geluksmomenten boden.

avebury foto 1

avebury foto 2

Vooral bij de steencirkels in Avebury voelden wij ons heel sterk aarden.
Ik begon daar spontaan te zingen: Big City, Big City…er verscheen een grote glimlach op mijn gezicht, zo grappig hoe ik informatie doorkrijg...ja zo werkt dit voor mij… ik begreep de boodschap meteen. Krachtplekken als deze zijn lang geleden ontstaan door bijzondere natuurlijke liefdevolle gemeenschappen in verbinding met ongekende grote universele helende en scheppende krachten. Zij geven ons ook in deze tijd nog altijd stimulans om de intensiteit van levensenergie te ervaren om bij jezelf te komen. 


Bewustzijnsverandering en weerstand

Veranderingen en reorganisaties in het onderwijs en de zorg zijn in volle gang. Waar eerst de deuren nogal gesloten waren in het onderwijs en de zorg, gaan ze op een kier en verder open. Men wordt zich steeds in grotere getale bewuster van de noodzaak om in alle eerlijkheid te kijken naar eigen handelen om kinderen te geven wat ze nodig hebben om zich in hun volle eigenheid te kunnen ontwikkelen. We krijgen met name van leerkrachten hartverwarmende spontane reacties van herkenning, erkenning en bemoediging. Desalniettemin merken we dat er ook nog veel weerstand is als het naast  intellectuele, emotionele en fysieke aspecten ook  over universele spirituele aspecten gesproken wordt. Er worden steeds meer mooie woorden, slogans en uitdrukkingen gebruikt…dat kan een  eerste stap zijn naar  een andere manier van denken. De noodzakelijke stap  is de moed om ze na te leven in alle eerlijkheid. Om positieve krachten rondom het kind te kunnen bundelen, is het noodzaak dat we de diepere lagen in onszelf durven aanraken om te kunnen verbinden vanuit het Hart.
Het is geen eenvoudige taak die ik op mij genomen heb. Het voelt wel als enige juiste om mijn hart te volgen en te laten spreken.


We staan voor enorme uitdagingen - Pact van Respect

Image is verwijderd op grond van beschermd fotomateriaal ANP.

Er gebeurt ineens zoveel in de wereld en in Nederland… waaronder de vluchtelingen die massaal ons land en heel Europa binnenstromen. Net als wij willen zij ook diep in hun hart zichzelf kunnen zijn en meebouwen  aan wereldvrede. Geen oorlog meer, onderdrukking en geweld, het maakt zoveel kapot. Ongetwijfeld zitten er...  lees meer en teken het Pact van Respect ook!

 


Nieuwe initiatieven en vormen van onderwijs en zorg 

Ik doe mijn best om de vernieuwingen en input van diverse organisaties op de voet te volgen. Naast vooruitgang in natuurlijk passende educatie  in het reguliere onderwijs,  ontstaan  er weer meer nieuwe vormen van onderwijs. Met enige regelmaat  voer ik hieromtrent nog steeds gesprekken op de achtergrond en krijg ik “als het zo uitkomt” nieuws en toegevoegde waarden  en oproepen  toegestuurd van bondgenoten. Dit is enkel een greep uit de vele initiatieven en nieuwtjes die momenteel in Nederland plaatsvinden.

LIFE! een nieuwe Democratische school
Ons teamlid Laura Nieuwenhuis wordt coördinator van de Democratische school in Amsterdam, een nieuwe school die per 1 september is gestart. LIFE! is een duurzame democratische school waarin geweldloze communicatie centraal staat. Ontstaan uit de droom van Cordelia Addison om een internationale democratische NVC-school te starten. Samen met Mailin Fleur Landvreugd, Yoram Mosenzon en Marieke van Soest heeft ze in 2014 de krachten gebundeld om dit initiatief te realiseren. Inmiddels hebben verschillende gepassioneerde en talentvolle mensen zich aangesloten bij Team LIFE! Meer info 

Synergieschool in Roermond
In het voorjaar  heb ik op uitnodiging een bijeenkomst van de werkgroep van de Synerchieschool in Roermond bijgewoond. Zij waren op dat moment al een heel eind met de concretisering van hun visie “Onderwijs van de Toekomst” Het is een vooruitstrevend en uniek project waarin regulier onderwijs en speciaal onderwijs samengaan in een gebouw. Iedereen valt op en niemand valt uit, een eerste stap naar wat passend onderwijs werkelijk is.  

IBBO (ik ben bewust onderwijs) in Nijmegen/informatieavond
In juni zijn Regine, Caroline en Wim bij mij rond de keukentafel geweest. Caroline heeft mij ontmoet tijdens mijn lezing van 4 juni j.l. en dat was voor haar  de aanleiding om bij elkaar te komen. Zij zijn voornemens om  een IBBO school (ik ben bewust onderwijs) Dolomiet in Nijmegen  op te zetten.
De naam Dolomiet staat sinds kort op hun website. Nieuwsgierig waarom ze voor deze naam gekozen hebben,  besloot ik op internet te zoeken wat de werking van het gesteente Dolomiet is.  Hartverwarmend, als je dat als school kunt bieden aan de kinderen van Nu… Dolomiet werkt motiverend en stabiliserend. Het helpt je jezelf zijn en je talenten en sterke punten tot uitdrukking te brengen. Het bevordert een positieve instelling en een gevoel van geluk en tevredenheid. Emotioneel dempt hij heftige emoties en emotionele uitbarstingen. Het stimuleert praktisch denken en gezond verstand en helpt doelen waarmaken. Ook fysiek werkt de steen stabiliserend.  Bron werking stenen: Marielle Diemel

Op woensdag 25 november van 19.00 - 21.00 uur houden ze een informatieavond op de Vijverhof ( Kwakkenberg 150) waar ze de school willen starten. Je bent er van Harte Welkom. meld je wel even aan via het contact in hun website.

School of Talent/experiment Eindhoven
Begin juni heb ik op uitnodiging van onze ambassadeur Eugen Oetringer een bijeenkomst bijgewoond bij “de Stad van Morgen” ( Stichting STIR), initiatief van Jean-Paul Close en Nicolette Meeder. Zij zijn voornemens om  in Eindhoven “School of Talents” vorm te geven. Met name voor kinderen die wegens het “anders” zijn
met dyslexie, ADHD, autisme of ander afwijkend gedrag het vaak moeilijk hebben op het reguliere onderwijs. Inmiddels zijn zij met  een experiment van start gegaan. Het verbindt op een specifieke locatie speciale jongeren aan een breed aanbod van natuurlijke therapieën en werkwijzen. Het uitgangspunt is om de jongeren zo snel mogelijk te leren omgaan met hun situatie dat ze gewoon en zelfs optimaal mee kunnen draaien op hun school.

Stibco Mediërend Leren
Ook ontving ik dit bericht van onze ambassadeur Emiel van Doorn van Stibco: Op verzoek van velen hebben we de relatie tussen Mediërend Leren, Opbrengstgericht werken en Handelingsgericht werken samengevat
op de website van Stibco.
Verduidelijkt met de uitspraak: "Het is niet het gebrek dat het verschil maakt; het zijn de kwaliteiten en mogelijkheden van de mens die het verschil maken" .

Wens voor de Toekomst - de buurtschool met een bredere functie

Alhoewel ik heel veel initiatieven een warm hart toedraag en belangrijk vind, hoop ik dat in de toekomst  alle kinderen gewoon naar hun buurtschool kunnen gaan en daar educatie vanuit het Hart  & inclusief onderwijs mogen ontvangen.

De buurtschool die een bredere functie krijgt...  een veilige verbindende gemeenschappelijke ontmoetingsplek waar jong en oud van elkaar leren, waar eigenheid, creativiteit,  eigenwijsheid en ecologische wijsheid, duurzaamheid en vreedzaamheid in elkaar overvloeien en vanzelfsprekend zijn.  Een plek waar positieve krachten rondom het kind gebundeld worden, waar elk kind zich welkom voelt en leert om in zijn kracht te (blijven) staan,waar men zorg draagt voor samenlevingen  in balans.


Kindgebonden Onderwijs Budget - Petitie

kindgebonden onderwijs budget petitieIn onze vorige nieuwsbrieven hebben we ons uitvoerig beziggehouden met thuiszitters, kinderen die buiten de boot vallen in het onderwijs. Vooral binnen deze groep kinderen is de behoefte ontstaan om te kunnen kiezen voor andere vormen dan bekostigd onderwijs; Dat er een Kindgebonden Onderwijsbudget (KOB) komt voor alle kinderen die de leer/kwalificatieplichtige leeftijd hebben, maar kiezen voor andere vormen van educatie; Alle kinderen, vertegenwoordigd door hun ouders/verzorgers in de leer/kwalificatieplichtige leeftijd die geen gebruik maken van bekostigd onderwijs zouden in aanmerking moeten komen voor een Kindgebonden Onderwijs Budget ter hoogte van het bedrag dat beschikbaar is voor elk kind in NL dat bekostigd onderwijs volgt.  Derhalve is een petitie opgestart. Teken ook!


toppunt

 Toppunt van diepzinnigheid van een jongetje van 8 jaar
 
 
Een jongetje van 8 jaar over universele krachten
 bekijk dit bijzondere
filmpje  Extreamly Profound 8 Year Old!”

 

 


vluchtelingen kind

Ik huil om jou klein kind, en ik droom…

Daar lig je in het water. Niet te spelen, niet te spetteren,
je bouwt geen zandkastelen op het strand.
Je spoelde aan op je weg naar vrijheid aan je vaders angstige hand.
Daar lig je in  het water, ik huil om jou klein kind.
En ik droom en wil zo graag geloven
dat je nu de vrijheid vindt.

Bron: woordkunsten

  


Burgerinitiatief Christoffel Appèl

 

Beschermer van het kind en de reiziger

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs
en zorg van deze Tijd.

Welzijn en geluk centraal!

Uw stem telt mee!   >>Teken hier! <<

Hartelijk dank!
Stuur deze oproep door naar mogelijk
andere geïnteresseerden. Hoe meer hand-
tekeningen dit initiatief krijgt, hoe meer
aandacht van ouders, onderwijs, zorg,
de media en besluitvormers

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen op scholen, bij instellingen en rondetafelgesprekken bij Ingrid.

Verbinden


Het fundament waarop de neutrale Campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,  beschreven in deze 3 boeken. Los verkrijgbaar, ook in 3combiset € 33,00


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God over
neutrale energie
onze kernkracht

Kinderen met een boodschap

Leven met Hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Inzichtkaarten,
het boek over Magnesium en meer..

Info en bestel in
onze webwinkel: www.babyfuture.nl
verzending gratis


© Ingrid Rouleaux | Aanmelden Afmelden

Klik hier om de nieuwsbrief in je browser te lezen!