Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

nieuwsbrief header

Verbindend, versterkend,inspirerend, daadkrachtig, hoopgevend.
Stuur deze brief door naar een vriend.

Nieuwsbrief 15 oktober 2014

Uitnodiging Lezing bij de Bewuste zaak

de bewuste zaak

Lezing donderdag 30 oktober 2014 Ingrid Rouleaux

Kinderen van Nu in hun Kracht

Bewustzijn leer- en ontwikkelingsprocessen
in gezin, onderwijs en hulpverlening.

Een interactieve lezing over positief opvoeden en natuurlijk passend onderwijs en zorg naar behoefte, ontmoeten, inspireren om ervaring en professionaliteit met elkaar te verbinden.

Voor wie?
Ouders, leerkrachten, IB-ers, studenten, zorgverleners, bestuurders en voor iedereen die geinteresseerd is.

Waar en wanneer?
op donderdag 30 oktober 2014. Hampshire Boshotel te Vlodrop ( regio Roermond)
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Deelnamekosten € 15,00 p.p. (incl. koffie en thee).


KLIK HIER OM U PER E-MAIL AAN TE MELDEN  


De vraag van binnenuit naar veranderingen, met name
in gezin en in het onderwijs, is groot.

Menigeen is zich ervan bewust dat educatie en zorg anders kan. Beter dan wij ouders, leerkrachten, zorgverleners en onze kinderen, over het algemeen hebben meegemaakt en vele kinderen nu nog meemaken.

Wij volwassenen vormen het probleem als we er niet voor zorgen dat systemen en gewoonten van generatie tot generatie overgebracht, die ons en onze kinderen niet langer dienen, stap voor stap verdwijnen, dat we al het goede koesteren. Maar hoe doe je dit met alle respect? En wat is er voor nodig? Wat bereik je ermee?

Alle kinderen, ouders en leerkrachten gelukkig in het onderwijs.

Wat missen vele kinderen, ouders en leerkrachten in opvoeding en het onderwijs?
Waarom zoveel etiketkinderen, leer- en concentratie problemen, pijn, (faal)angst , boosheid, pesten, geweld en frustraties? Waarom vallen zoveel hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen buiten de boot? De focus is positief gericht op wat wel werkt binnen de mogelijkheden en situatie, op het centraal stellen van het welzijn van elk kind.

Wat hebben kinderen nodig om zich in hun volle eigenheid te  kunnen ontwikkelen?

Sinds haar speciale Universele opdracht om het boek "De Verbinding" te mogen schrijven als een soort reisleider naar Harmonie in jezelf en de wereld, kan Ingrid op diep niveau het "gemis" van vele kinderen (het kind inJezelf) in de basis van opvoeding en onderwijs aanraken, en begrijpt ze welke kernkrachten niet of nauwelijks aangeraakt worden en waardoor dit ontstaan is. Zij mocht zelf ervaren en kreeg uitleg hoe Harmonie, het verbonden zijn met al wat is in vrijheid en respect, een staat van ZIJN, werkt. De manier waarop het Universum haar deze kennis aanbood, maakte het leren verwonderend, uitdagend, humoristisch, praktisch, logisch, natuurlijk passend, boeiend en zinnig. Zij leerde in een paar maanden meer over de verbindingen van het leven , dan zij en haar kinderen ooit op school geleerd hadden.

Ingrid doorliep een soort universiteit die op aarde nog niet in die volledigheid van structuren te vinden is. Getallen, taal, communicatie, alle leergebieden gingen leven op een manier die zij niet voor mogelijk had gehouden. Het maakte haar zielsgelukkig.

Zonde, dat ons deze universele basis van Harts-verbinding met Jezelf en al wat is, onthouden werd en wordt, zowel in gezin als op school. Een zegen voor de kinderen van Nu, dat wij nu weer in vrijheid over deze kennis kunnen beschikken. Als we ervoor open staan, kunnen we in onze "grootsheid" opstaan en deze kennis heel praktisch toepasbaar maken.

Een andere manier van denken is een nieuw begin.

Kinderen in hun kracht kunnen zich op diep liefdevol niveau verbinden met wie ze zijn, met hun aard en talenten. Ze staan stevig in hun schoenen doordat zij hun volledige potentieel IQ,EQ , SQ en FQ (intellectuele, emotionele, spirituele en fysieke Quotiënt) weten te benutten. Zij passen kennis in universele wijsheid toe en handelen gewetensvol en zinnig. Zij kunnen respectvol omgaan met de imperfectie in de wereld en ook die van henzelf. De vrede en vreugde, de energie die zij uitstralen heeft een positief effect op het welzijn in de wereld.
Momenteel is Ingrid i.s.m. bezig met het maken van een basis – leermodel "De Verbinding"

Je bent van harte welkom!

U kunt zich ook aanmelden via onze agenda
 

 

kinderen


Burgerinitiatief Christoffel Appèl

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs en zorg van de Nieuwe Tijd.

Uw stem telt mee!

Christoffel is de beschermer
van het kind en de reiziger.


 >>Teken hier! <<


Heb je dit Landelijke Burgerinitiatief
gelezen en ondertekend?

Dankjewel...voor het verbinden, versterken en zichtbaar maken!

Help mee: Stuur deze oproep door aan
eventueel andere geïnteresseerden.

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen. Het is ook mogelijk om rondetafelgesprekken te houden op scholen, instellingen of op initiatief van ouders en grootouders.

Verbinden


Het fundament waarop de neutrale Campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,
is beschreven in deze 3 boeken. Lees hier meer over..


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God
neutraal en (h)eerlijk

Kinderen met een boodschap

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Engelenkaarten, het boek over Magnesium en meer..

Bestel in onze webwinkel: www.babyfuture.nl


© Ingrid Rouleaux | Aanmelden |  {unsubscribe}Afmelden{/unsubscribe} | {modify}Wijzig je aanmelding{/modify}