Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

nieuwsbrief header

Verbindend, versterkend,inspirerend, hoopgevend.
Stuur deze brief door naar een vriend.

Nieuwsbrief 28 mei 2014

In deze nieuwsbrief:

  • Recente reacties in het Christoffel Appèl
  • De daad bij het woord voegen
  • Vertaling "Ode an die Freude"
  • De Daila Lama tot steun
  • Vrije artsenkeuze
  • Prestatie op scholen
  • Pesten op scholen
  • Jij bent uniek

Onze kinderen verlangen bewust of onbewust naar educatie vanuit het Hart...het is aan ons, volwassenen, om hen daarin tegemoet te komen.

Recente reacties/intenties in het Christoffel Appèl

*Overbelasting van de leerkracht komt het lesgeven ook niet ten goede, daarom roep ik iedereen op om het vak uitvoerbaar te houden.

*Onze kinderen zijn de spiegel van onze ziel, ze dragen het "hoogste goed" met zich mee als ze worden geboren. Elk kind dat wordt geboren verdient onvoorwaardelijke liefde, zij herinneren ons.
 

De daad bij het woord voegen

Menig leerling slaakt een zucht van opluchting.. .de examens zitten erop!

Zeker dit jaar was het voor een aantal leerlingen extra spannend om te slagen, want de studiebeurzen gaan veranderen. Het wordt er voor de leerlingen die volgend jaar hun diploma halen en verder  willen studeren financieel gezien niet rooskleuriger op. De keiharde bezuinigingen door de  crisis treft ook de studerende jongeren.

Ook de Europese verkiezingen zitten erop. Er is duidelijk verdeeldheid en veel boosheid.

De schrijver Geert Mak doet in het krantenartikel "Europa is amoreel geworden" een forse uitspraak over de Eurocrisis: Dat het in feite geen eurocrisis was, maar een bankencrisis.
De verantwoordelijkheid ervoor is onvoldoende bij de banken neergelegd, terwijl hij daar wel hoort. De crisis is maar ten dele veroorzaakt in Athene en Madrid. Ik had de verschillende bankiers graag gegrild gezien voor een Europese onderzoekscommissie, net zoals dat in Amerika is gebeurd. Die mensen verdienen het om nog zeker tien jaar ongemakkelijke vragen te krijgen op verjaardagsfeestjes. Maar ondertussen gaan die bankiers in Europa door met wat ze altijd deden. Hun boodschap aan de normale Europese jongere die een simpel bestaan proberen op te bouwen is "Fuck You".

Je bent niet gewend van ons dat we dergelijke woorden in onze nieuwsbrief zetten. Deze keer maken we een uitzondering...Geert Mak maakt wel duidelijk waar we ons bewust van moeten zijn. Ik schaar mij achter de uitspraak van hem: "Ik begrijp dat mensen razend zijn om wat er gebeurd is, maar richt die woede niet op Europa, houdt de banken verantwoordelijk.

Het blijft van groots belang om ons positief te blijven richten op het centraal stellen van het welzijn van onze kinderen. Binnen de Europese unie maken we meer kans om vrede en welzijn te bewerkstelligen. We willen graag alle kinderen gelukkig zien. Het is aan ons om de daad bij het woord te voegen!

Zoals het lied dat me ingegeven werd...A Song of Joy, bevestigt mijn gedachten over de rol van Nederland binnen Europa. Later vond ik laatst ook weer een bevestiging in de woorden van Kryon. Nog even een herhaling. Het populaire lied is afgeleid van de 9e symfonie van Ludwig Beethoven, waarin de tekst "Ode an die Freude",.. alle menschen werden Brüder, de prachtige woorden van de dichter/filosoof Frederich von Schiller (1759-1805).

In 1972 koos de Raad van Europa de ode uit als volkslied. In 1985 werd het door de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie uitgekozen als officieel volkslied van de Europese Unie.

Tekst & vertaling van de Ode an die Freude, Schlußchor
der Neunten Symphonie Text Friedrich Schiller

O Freunde, nicht diese Töne! sondern laßt uns angenehmere anstimmen, und freudenvollere.

O vrienden, niet deze klanken! Maar laten wij aangenamere aanheffen, en vreugdevollere.

Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium!

Vreugde, schitterende godenvonk, dochter uit Elysium!

Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum!

Wij betreden met vurige hartstocht, hemels wezen, jouw heiligdom!

Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt,

Jouw toverkrachten verbinden weer wat gewoonte strikt verdeeld heeft,

Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.

Alle mensen worden broeders waar jouw zachte vleugel zich welft.

Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein,

Wie geslaagd is in de grote onder­ne­ming om een vriend vriendschap te bewijzen,

Wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein!

Wie een lieve vrouw veroverd heeft, laat die zijn gejuich mede laten opgaan!

Ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund!

Ja, wie ook maar één sterveling de zijne kan noemen op de aardbol!

Und wer's nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund!

En wie dat nooit gekund heeft, laat die stilletjes wenend verdwijnen uit dit samenzijn!

Freude trinken alle Wesen an den Brüsten der Natur,

Met vreugde laven alle schepsels zich aan de borst van de natuur,

Alle Guten, alle Bösen folgen ihrer Rosenspur.

Alle goeden en alle slechten volgen in haar spoor van rozen

Küsse gab sie uns und Reben, einen Freund geprüft im Tod;

Kussen gaf zij ons en wijn, een vriend die trouw bleef tot in de dood

Wollust ward dem Wurm gege­ben, und der Cherub steht vor Gott

Lustbeleving is de worm gegeven en de Cherub staat voor God.

Froh, wie seine Sonnen fliegen durch des Himmels prächt'gen Plan,

Verheugd, zoals zijn zonnen zweven door het prachtige ontwerp van de hemel,

laufet, Brüder, eure Bahn, freudig, wie ein Held zum Siegen, laufet, Brüder, eure Bahn.

doorloop zo, broeders, jullie pad; vreugdevol, zoals een held op weg naar de overwinning,
doorloop zo, broeders, jullie pad.

Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt!

Laat je omarmen, miljoenen! Deze kus aan de hele wereld!

Brüder! Überm Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen.

Broeders! Boven het sterrenuit­span­sel moet een lieve vader wonen.

Ihr stürzt nieder, Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Welt?

Vallen jullie neer miljoenen? Voel je de schepper, wereld?

Such'ihn überm Sternenzelt! Über Sternen muß er wohnen.

Zoek hem boven het sterrenuitspan­sel! Boven de sterren moet hij wonen.


De Daila Lama tot steun

In onze vorige nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan de komst van de Daila Lama in Nederland en de oproep die hij in 2009 in een visioen aan mij deed. Inmiddels heeft zijn organisatie zelf een petitie opgestart, die wij van harte ondertekend hebben. 
Je kan de Daila Lama tot steun zijn op http://www.iksteundedalailama.nl/


Red de vrije artsenkeuze

De vrije artsenkeuze is straks van de baan. Tenminste, als het aan de minister en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ligt. Want dan beslist niet langer de patiënt welke zorgverlener of instelling hij of zij bezoekt, maar de zorgverzekeraar. Teken de petitie.


Prestatie op scholen

Ondanks het feit dat we onze eigen koers varen om het welzijn van elk kind centraal te stellen, kijken we met enige regelmaat naar nieuwsberichten van de overheid. Immers bruggen bouwen is ook een doel op zich. Staatssecretaris Sander Dekker is zo in de ban van presteren en het halen van hoge cijfers...En dat doet ons beseffen dat de tekst die we in 2010 op onze flyer lieten drukken helaas nog steeds actueel is. De tekst onder de oproep voor een gezond beleid, positief opvoeden en passend onderwijs en hulp naar behoefte voor elk kind luidt als volgt:

Binnen het onderwijs in Nederland mag veel meer aandacht komen voor het welbevinden en sociale functioneren van het individu. Er wordt teveel accent gelegd op de groepsnorm en het prestatiegericht leren, terwijl kinderen, ouders en leerkrachten indrukwekkend veel behoefte hebben aan tijd en ruimte voor creativiteit en zinvolle ontwikkeling.

We willen jou en allen die het heel houden van het kind een groots compliment geven...de teller van het Christoffel Appèl maakt zichtbaar dat het bewustwordingsproces is nog steeds groeiende is. Het is voor onze kinderen en de vrede in de wereld van belang om positieve gedachten en daden  te delen. En tegelijkertijd kansen te creëren om samen sterk te maken om een brug van begrip, voor wie onze kinderen zijn en wat ze nodig hebben, te bouwen naar overheidsinstanties.


Pesten op scholen

Nieuwe Wet en bedenkingen
Staatssecretaris Sander Dekkers is nu ook bezig met het invoeren van een nieuwe wet over pesten. Er wordt uit een aantal methoden gekozen, waar scholen verplicht gaan worden om mee te werken.

Er blijken meer dan 100 pestprogramma's gemaakt te zijn, waarvan de meesten zich alleen richten op de gepeste. Een moeder vertelde mij deze week dat het huidige pestprotocol op school voornamelijk gericht is op het weerbaar maken van de gepeste. De gepeste mag niets terugdoen, en mag ook niet verklikken.

Onbegrijpelijk dat pedagogische kijk ontbreekt dat je hiermee de pester ontziet en zelfs de kans geeft om door te gaan. Hoe belangrijk is het, als je positieve krachten rondom het kind wil bundelen, om de hele gemeenschap, de groep, de school, de ouders en de pester(s) en de gepeste erin te betrekken?

Project P - Patrick: ik wil dat het stopt!
Geschokt heb ik gekeken naar het programma van RTL4 Project P – stop het pesten, dit
keer betrof het Patrick, een leerling van het Einsteincollege.

Patrick: ik wil dat het stopt!!

Een leerling : Ik wist niet dat het zo erg was, ik had dit nooit voorzien. Eigenlijk ging het goed, de leerlingen reageerden goed totdat de volwassen er zich mee gingen bemoeien.

Het Einsteincollege: Het belang van de gemeenschapschap weegt zwaarder dan het belang van de gepeste leerling. Ze willen Patrick verwijderen.

De moeder van Patrick: het voelt min of meer aan dat de pesters beschermd worden Hoe ver moet dit gaan?

Zie uitzending

Alle hulde aan de manier waarop de presentator Dennis Weening omging met de situatie.
Hij spraak tot Patrick de legendarische woorden: Je hebt geen enkele rede meer om te zeggen dat je zwak bent. Iedereen heeft nu gezien hoe sterk je bent.

Zie hier de afloop na de uitzending. 

Wij wensen Patrick en zijn ouders het allerbeste!

Speciaal voor hem hebben we dit gedicht gekozen: 

duif met roos

 

Je bent uniek

In jouw ervaring
Daar liggen jouw schatten
Na het doorlopen
van vele diepe dalen
Weet je dat je mag hopen
en hoe jij jouw SUCCES kunt behalen.

Jouw PAD is jouw grootste SCHAT!

                                            Bron: Chris van Rooy

   

kinderen


Burgerinitiatief Christoffel Appèl

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs en zorg van de Nieuwe Tijd.

Uw stem telt mee!

Christoffel is de beschermer
van het kind en de reiziger.


 >>Teken hier! <<


Heb je dit Landelijke Burgerinitiatief
gelezen en ondertekend?

Dankjewel...voor het verbinden, versterken en zichtbaar maken!

Help mee: Stuur deze oproep door aan
eventueel andere geïnteresseerden.

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen. Het is ook mogelijk om rondetafelgesprekken te houden op scholen, instellingen of op initiatief van ouders en grootouders.

Verbinden


Het fundament waarop de neutrale Campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,
is beschreven in deze 3 boeken. Lees hier meer over..


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God
neutraal en (h)eerlijk

Kinderen met een boodschap

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Engelenkaarten, het boek over Magnesium en meer..

Bestel in onze webwinkel: www.babyfuture.nl


© Ingrid Rouleaux | Aanmelden |  {unsubscribe}Afmelden{/unsubscribe} | {modify}Wijzig je aanmelding{/modify}