Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

nieuwsbrief header

Verbindend, versterkend,inspirerend, hoopgevend.
Stuur deze brief door naar een vriend.

Nieuwsbrief 2 mei 2014

In deze nieuwsbrief:

  • Recente reacties in het Christoffel Appèl
  • Blog: Het voorjaar... en de koolmees
  • H.H. Daila Lama - Symposium 'Education of the Heart'
  • Transitiebureau Jeugd – Jeugdfestival 2014
  • Workshop over hooggevoeligheid bij St. Wel.kom/SUPPORT
  • Voortgang Basisleermodel
  • In memoriam Reuven Feuerstein
  • Vier vrijheid! 

Recente reacties/intenties in het Christoffel Appèl

*Laat het onderwijs aan kleuters weer een begeleidende rol krijgen. Motto: observeer en bied het kind een vervolgstap op het juiste moment aan. Ga uit van de kinderen! Geen methodes!

*Het onvoorwaardelijk je passies durven delen met velen, vrije kennis, kunde en kansen voor anderen om mee  te spelen. Het verbinden van samenzijn en samenleven, is ook ons streven.

*Een prachtig initiatief wat graag onderteken als moeder, oma en kinderyogadocent.

*Toekomst zit in onze kinderen!

*Heel belangrijk om naar onze kinderen te luisteren. Zodat ze gehoord en gezien worden en daardoor mogen zijn wie ze zijn en vooral hun kwaliteiten mogen gebruiken in deze nieuwe tijd.


koolmees

Het voorjaar... en de koolmees

Een mooie manier van educatie... thuis en op school.

Elke week pas ik een volle dag op onze kleindochter Bo, inmiddels 22 maanden oud. Nu het voorjaar zo vroeg begonnen is, zijn we samen veel buiten. Ze vindt het heerlijk om naar de vogels te luisteren en te kijken. Altijd weer met een verwonderende blik in haar ogen tuurt ze naar de lucht en de bomen... luisterend naar hun gezang.

Op een van de heerlijke zonnige voorjaarsdagen zaten we samen op de ligstoel, rugleuning omhoog, toen er plotseling twee lees verder


H.H.Daila Lama in Nederland354050

De Dalai Lama, de 78-jarige Nobelprijswinnaar en geestelijk leider van de Tibetanen komt in mei naar Nederland.

Mijn hart maakte een sprongetje toen ik las over het Symphosium "Education of the Haert" dat op 12 mei in Rotterdam gehouden wordt, waar de Daila Lama spreker is. Ik lees en voel zijn woorden in het programma zo diep van binnen, omdat ik ze ervaren heb. Eigenlijk heb ik nooit iets over de leer van Daila Lama bestudeerd of toch wel? In mijn boek "De Verbinding met God" beschrijf ik de weg naar de oorsprong en ervoer ik de innerlijke universele waarden van ons bestaan. Ik leerde hoe vanuit het hart te leven. Tijdens mijn inwijding, voelde ik mij tot mijn verwondering een Boeddha.

Op momenten als deze, dan komen gebeurtenissen in het verleden weer helder voor mijn geest en valt er steeds meer op zijn plekje in het heden. Niet alleen de komst van de Daila Lama in NL, maar ook de onlangs de op t.v. opgevoerde Passion houdt me bezig. Ik heb ervan genoten, ik vond het prachtig. Maar hoe kan het dat we het verhaal naar deze tijd willen brengen en Maria Magdalena toch nog ontbreekt? Het is juist van belang voor wereldvrede, dat we het mannelijke en vrouwelijke binnen samenlevingen weer in balans brengen.

De dag nadat ik de tekst van het Christoffel Appèl geschreven had, kreeg ik een prachtige ceremonie van Jezus, zo sereen...Het was niet alleen een bevestiging dat de inhoud goed is.... zijn uitstraling benadrukte ook mijn gevoel dat het heel gewoon is om met het goddelijke verbonden te zijn, in Harmonie te leven. Je hoeft tegen niemand op te kijken en op niemand neer te kijken, iedereen is even belangrijk...we zijn allemaal een kind van God, een deel van het grotere geheel. Het maakt gelukkig als je heelheid in jezelf ervaart , mag zijn wie je bent en kan doen wat je hart je ingeeft.

Nadat ik in 2009 met Pasen officieel het Christoffel Appèl geïntroduceerd had, heb ik H.H. Daila Lama in dat jaar op bijzondere wijze ontmoet...hij deed een oproep en dat kwam op een bijzondere manier tot stand. Het gebeuren had alles te maken met mijn intentie om via het Appèl het collectief bewustzijn te verhogen, om via educatie vanuit het hart de Vrede in de wereld te bevorderen...ik was diep onder de indruk hoe de energie van Liefde haar werk doet.

Lees hier  over zijn aanwezigheid op het Symphosium "Education of the Heart" en zijn Lezingen, de documentaire hierover die binnenkort op t.v. komt, over mijn ontmoeting met de Daila Lama, mijn belofte aan hem en mijn wens.


logo-VNG-Jeugd-Festival 1

Transitiebureau Jeugd – Jeugdfestival 2014

Op 24 april j.l.vonden vijf rondetafel sessies plaats bij de V.N.G. te Den Haag om een dertigtal ops te bedenken voor het Voor de Jeugd Festival op maandag 27 oktober 2014 in de Westergasfabriek te Amsterdam. Iedere ronde tafel wordt voorgezeten door een ambtenaar vanuit de ministeries van VWS/OCW of de VNG. Allerlei creatieve geesten uit de jeugd- en onderwijssector, ouders en jongeren, gemeenteambtenaren, zorg-of onderwijsprofessional mochten meehelpen om het Jeugdfestival 2014 mee vorm te geven.

Hiervoor werd ook ik door het Transitie Team Jeugdzorg uitgenodigd. Helaas kon ik die dag niet. Wel heb ik in overleg met de organisatoren een idee mogen aanleveren voor een op over "Hooggevoeligheid" voor kinderen, ouders leerkrachten, hulpverleners e.a. geïnteresseerden. Het is even afwachten of het in het programma wordt opgenomen. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het festival. Een impressie van het festival 2013 kan je hier zien.


kinderenmeteenboodschapWorkshop over hooggevoeligheid

Op 15 mei verzorg ik op uitnodiging van SUPPORT/ Stichting Wel.kom in Roermond een themaochtend/op over "hooggevoeligheid" voor de vrijwilligers die gezinnen ondersteuning bieden waar het niet allemaal zo soepel loopt.

Het onderwerp hoogsensitieve kinderen wordt binnen de op in een breed perspectief geplaatst. Door de 21 eigentijdse gedichten in het boekje "Kinderen met een Boodschap"
kan het fenomeen direct invoelend interactief gemaakt worden.

Volgens een leerkracht uit het voortgezet onderwijs, die ook vrijwiller is bij SUPPORT, is hoogsensitiviteit voor veel kinderen, ouders, leerkrachten en hulpverleners nog steeds een onbekend fenomeen.

Na een inleiding over wat de specifieke eigenschappen en gedragingen van hoogsensitieve kinderen zijn en hoe ze weerspiegeld worden op lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak...gaan we in groepjes een aantal gedichten lezen, vergezeld met een aantal opdrachten.

Daarna krijgen de deelnemers een handleiding mee naar huis, waarmee ze op eenvoudige wijze gesprekken hierover op gang kunnen zetten , waardoor begrip, herkenning en erkenning tot stand kan komen. Met als doel kinderen dat in hun kracht kunnen komen en blijven.


Voortgang Basisleermodel

Het maken van het basis leermodel "De Verbinding" gaat langzaam de goede kant uit. We willen duidelijk laten zien hoe educatie vanuit het hart werkt. Hoe verbindingen gelegd worden om leren plezierig, zinnig en uitdagend te maken. Verbindingen die zichtbaar maken wat nodig is om kinderen ouders en leerkrachten in hun kracht te laten staan.

Om dit te bewerkstelligen is tijd en afstemming nodig. Geduld is derhalve een schone zaak.

Het stokte de laatste tijd zo nu en dan omdat het team nog niet compleet was om alles goed in perspectief te zetten.

Geheel onverwachts belt ons Teamlid Levi van Dijk. Hij heeft ons in contact gebracht met een ICT-er die ook bekend is met de materie. Na een intensief gesprek waarbij ook Doreth aanwezig was, kregen wij de toezegging dat hij ons gaat helpen met digitale ondersteuning! De eerstvolgende bijeenkomst hierover is op 9 mei a.s.


Feuerstein

In memoriam Reuven Feuerstein 1921 – 2014

In mijn boek "Een Bundeling van positieve kracht rondom het Kind" staat een krachtig en inspirerend ervaringsverhaal van een leerkracht/directeur uit het V.O. over het gedachtegoed van Feuerstein, het mediërend leren van StiBco.

Vanmorgen ontving ik onderstaand bericht via linkedin van
onze ambassadeur Emiel van Doorn van StiBCO.

"Don't accept me as I am"
"Laat me niet zoals ik ben"

Met leedwezen, maar ook met ongelooflijke dankbaarheid Reuven gekend te hebben, is onze inspirator Professor Feuerstein op 29 april overleden en op 30 april in Jeruzalem begraven.

De drie Nederlandse organisaties (StiBCO, Feuerstein Kennis Centrum en Feuerstein Centrum Nederland) nemen hierbij afscheid van Professor Dr. Reuven Feuerstein.

Hij heeft voor veel mensen ontzettend veel betekend. Zoveel kinderen en jongeren voor wie de toekomst niet als positief geformuleerd werd, heeft hij tegen de stroom in helpen ontwikkelen en daarmee aan hen en hun omgeving bewezen dat iedereen ongeacht zijn beperking of handicap een positieve en betekenisvolle toekomst heeft.

Wij kijken met respect terug op zijn leven en zijn hem dankbaar voor wat hij ons heeft gegeven. De drie organisaties zullen zijn gedachtegoed blijven uitdragen en verder ontwikkelen om zo ook in Nederland zijn methode tot volle wasdom te laten komen.

Ook wij, de fundamentleggers en het Team van de Capagne Onze Kinderen zijn de Toekomst, zijn Reuven Feuerstein heel dankbaar voor zijn gedachtegoed en inspirerende werk. A joy for ever!


Feuerstein

Vrijheid!

De Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en ons stemrecht.

Bewust en met respect stilstaan bij het verleden, stilstaan waar we nu staan,stilstaan bij de toekomst van onze kinderen...de weg naar wereldvrede.

Reuven Feuerstein werkte veel met kinderen met een oorlogsverleden. Bij deze kinderen werd vaak een laag IQ gemeten en daardoor werden ze vaak in het speciaal onderwijs geplaatst en als zwakbegaafd bestempeld. Feuterstein  begreep als geen ander dat het lage IQ veroorzaakt werd door trauma's. Door onverwerkte ervaringen, emotionele en fysieke verwaarlozing, waren kinderen niet in staat om zich goed te concentreren en veel nieuwe informatie in zich op te nemen. Hij heeft zijn hele leven gewijd om kinderen balans te geven...emotionele verwerking, het zelf nadenken, eigen verantwoording nemen, samenwerken, leren vertrouwen op jezelf...hij bewees dat hierdoor het IQ werd verhoogd.

Nu nog lopen veel volwassenen en kinderen met angsten verdriet rond.

We hebben vrijheid gecreëerd in ons land en met ons de landen om ons heen. Maar hebben we voldoende geleerd thuis en op school wat innerlijke vrijheid is?

We hebben een verleden middels de banden met onze voorouders. Heb jij je van het verdriet, de angst en pijn , en gewoonten die je belemmeren, die van generatie tot generatie is overgebracht kunnen bevrijden?

Nu ik dit proces naar innerlijke vrijheid heb ervaren en mocht beschrijven om anderen tot steun te zijn en inzicht te geven, kan en wil ik niet meer terug. Zoals het liedje a whole Neuw world mij vertelde : I can't go back where I used to be.

Onderstaande innerlijke gedachten schreef ik in 2009:
Ik voel me gezegend dat ik in Nederland geboren ben, in een land met vrijheid van meningsuiting. Vanuit hier kunnen we veel betekenen voor delen in de wereld waar ernstige onderdrukking plaatsvindt. Hier hebben we meer kansen in mogelijkheden om kinderen positief in hun ontwikkeling te stimuleren, als wij onze kinderen leren vanuit het hart te verbinden, onze intenties verbinden, heeft dit effect op de hele wereld.
En enkele dagen later kreeg ik het visioen waarin de Daila Lama zo sterk in beeld kwam. Zo sterk kan gedachtekracht vanuit innerlijke vrijheid werken.

Nu we met het basisleermodel bezig zijn, komen er nog steeds seinen op mijn pad.

In januari van dit jaar melde ik je in de nieuwsbrief dat ik een lied had doorgekregen: A Song of Joy van Miguel Rios..ik was o.a. bezig met het getal 9 . Het getal van geboorte en hergeboorte.

Ik noemde het een heldere boodschap voor de wereld. (Met enige regelmaat zeg ik dingen die later pas een duidelijk plekje krijgen).

Een van onze deelgenoten, Leonoor, mailde mij dat het liedje een veel diepere oorsprong had. Ze schreef...de melodie die in je opkwam is van Ludwig von Beethoven. Beethoven heeft de woorden Alle Menschen werden Brüder gebruikt voor zijn 9e symfonie. De tekst is van dichter en filosoof Frederich von Schiller (1759-1805). De melodie is wereldberoemd geworden.

Naderhand vond ik nog meer informatie. In 1972 koos de Raad van Europa de ode uit als volkslied. In 1985 werd het door de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie uitgekozen als officieel volkslied van de Europese Unie.

De grootmacht beschikt over kennis die voor de burgers lange tijd verborgen is gehouden.

Door de komst van internet komen verbindingen tot stand, waardoor de gewone burger aan het denken wordt gezet, een eigen mening kan vormen. We hebben de tijd verlaten dat we arm en dom werden gehouden. Als we "van het kwade verlost" zijn en onze innerlijke vrijheid gevonden hebben, de taal van de Liefde hebben leren spreken en vanuit het hart leven, dan breken Gouden Tijden aan.

Ik besef heel diep van binnen dat de samenwerking van landen binnen de Europese unie de kans op oorlog dermate klein maakt en dat dit weer een grote sprong vooruit is. Op 22 mei 2014 a.s. vindt de verkiezing van het Europees Parlement plaatst. Duidelijk mag zijn dat het nog aan alle kanten wringt en dat er een groot beroep op ons gedaan wordt.
Het is aan ons welke invulling we er massaal aan willen geven.

Onze kinderen verlangen bewust of onbewust naar educatie vanuit het Hart...een moedige  stap naar Vrede in de wereld. Het is aan ons, volwassenen, om hen daarin tegemoet te komen.

1006007 210757959082198 1719362173 n

 Vrede begint in Jezelf


Vrede in de wereld is dat een illusie?

Is haat, geweld, en oorlog dan echt de eindconclusie.

Dat is wat we krijgen voorgeschoteld op radio en tv.

Maar waarom gaan we er met zijn allen in mee.

Er gebeuren prachtige dingen op onze aardbol.

Ze geven hoop en zijn zeer vreugdevol.

Doe je ogen maar open en kijk om je heen.

Als je het ziet, verandert je visie meteen.

Vrede begint in jezelf en is vaak heel klein.

Als iedereen dat stukje vindt, dan pas zal er vrede op aarde zijn.


Bron: Linda van Hulsen/auteur van Kinderen met een Boodschap

 

In Liefde en Dankbaarheid,
Ingrid Rouleaux

kinderen


Burgerinitiatief Christoffel Appèl

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs en zorg van de Nieuwe Tijd.

Uw stem telt mee!

Christoffel is de beschermer
van het kind en de reiziger.


 >>Teken hier! <<


Heb je dit Landelijke Burgerinitiatief
gelezen en ondertekend?

Dankjewel...voor het verbinden, versterken en zichtbaar maken!

Help mee: Stuur deze oproep door aan
eventueel andere geïnteresseerden.

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen. Het is ook mogelijk om rondetafelgesprekken te houden op scholen, instellingen of op initiatief van ouders en grootouders.

Verbinden


Het fundament waarop de neutrale Campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,
is beschreven in deze 3 boeken. Lees hier meer over..


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God
neutraal en (h)eerlijk

Kinderen met een boodschap

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Engelenkaarten, het boek over Magnesium en meer..

Bestel in onze webwinkel: www.babyfuture.nl


© Ingrid Rouleaux | Aanmelden |  {unsubscribe}Afmelden{/unsubscribe} | {modify}Wijzig je aanmelding{/modify}