Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

 

nieuwsbrief header

Verbindend, versterkend,inspirerend, ideeën, hoopgevend.
Stuur deze brief door naar een vriend.

Nieuwsbrief 28 maart 2014

In deze nieuwsbrief:

•  Dankzij jou
•  Recente reacties in het Christoffel Appel
•  Nieuwe Beschermvrouw en Beschermheer
•  'versnellingskamer' Transitiebureau Jeugd
•  Nieuwe wet passend onderwijs
•  Autistisch brein van kinderen zeer actief in ruststand
•  Te kort aan mineralen
•  Kinderartsen en GGD luiden noodklok
•  Utopie?
•  Wist u dat?


peaceteken

Dankzij jou

Dankzij jou, jullie hartverwarmende deelname, vormen we samen een krachtig podium om elkaar te inspireren, te laten zien dat er veel positieve bewegingen in het land zijn op gebied van natuurlijk Passend Onderwijs en Passende Zorg. Met als kerndoel het centraal stellen van het welzijn van elk kind.

De Intenties/reacties in het Christoffel Appèl getuigen van diepgaande taal van liefde en respect voor de eigenheid van onze kinderen. Het kostbare unieke dat we heel willen houden en uit willen dagen om volledig tot zijn recht te komen.

Dankzij jou, door alle krachtige individuele intenties te verbinden, verhogen we het collectief Bewustzijn en maken we het onzichtbare zichtbaar.

Dankzij jouw/jullie kennis en ervaring, de vele waardevolle discussies en praktische tips die in onze Linkedingroup gedeeld worden, ontstaan persoonlijke groei in kennis en ervaring, positieve verbindingen en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Dankzij jullie handtekeningen staan wij sterker om bruggen te bouwen naar instanties, gemeenten en overheden....om de kinderen van Nu te kunnen geven wat ze nodig hebben om een gelukkige en gezonde toekomst op te bouwen. 


Recente reacties/intenties in het Christoffel Appel

*Op naar een wereld voor optimale talentontwikkeling, van elk kind. Wie bepaalt dat dit talent op taal en rekenen moet liggen? Wanneer gaan we het kind nu écht centraal stellen?

*Kind centraal i.p.v. budget of regel centraal

*Ik ben op mijn 14e via J.A.C. OTS uit huis naar Kinderdorp Neerbosch verhuisd, dus kan mij heel, heel, erg vinden als ervaringsdeskundige in het gebied...Defenetly Fieldwork needed... I am PRESENT.

*Hoofd, hart en handen, niet alleen op papier. Vooral veel meer aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs!!

*Wat een inspirerend en waardevol initiatief! Dank jullie wel.

*Onze kinderen zijn onze toekomst. Zij zullen ons land besturen. Mogen wij ze in liefde, veiligheid en geborgenheid laten opgroeien.


Onze nieuwe Beschermvrouw en Beschermheer

burgemeester step0001 m

Vanaf de eerste uren van de lancering van de Campagne OKZDT en het Landelijk Burgerinitiatief Christoffel Appèl,hebben wij veel inhoudelijke en praktische steun ontvangen van Burgemeester Henk van Beers van Roermond. Nu hij met pensioen is, zijn wij verheugd, zeker nu een intensieve samenwerking tussen ouders, kind, scholen, gemeenten en jeugdzorg het kerndoel is, van passend onderwijs en decentralisatie Jeugdzorg, dat het stokje wordt overgenomen door.. Lees verder

 


Passend Onderwijs

De wet passend onderwijs gaat in augustus van start. Met de invoering hiervan zullen meer kinderen die extra hulp nodig hebben naar reguliere scholen gaan. Wij zien dit als een flinke stap in de goede richting naar gelijkwaardigheid en meer bezieling in het onderwijs.

Het is mooi om te zien dat er scholen zijn die er echt klaar voor zijn en heel eerlijk en in samenspraak met ouders, deze verandering aangaan. Ook goed om onze ogen niet te sluiten en begrip te hebben voor scholen die nog moeite hebben met deze grote verandering.

We moeten grenzen durven aangeven, en tegelijkertijd uit de comfortzone stappen, willen we maatwerk leveren voor elk kind. De kennis en ervaring die is opgedaan in het speciaal onderwijs die in de praktijk goede resultaten opleveren, mogen hiermee niet verloren gaan. Ook is het belangrijk dat we er met zijn allen voor waken dat we niet beperkt worden in keuzevrijheid van school en zorg. Hier tegenover staat dat wij onze verantwoording aanvaarden en nemen.

Onze standpunten over passend onderwijs en de decentralisatie kan je lezen in onze brief naar overheden en de VNG. Het PDF bestand staat helemaal onderaan in dit artikel onder actie. 

Ook de ervaring en wetenschap van de hieronder volgende twee onderwerpen zijn zeer van belang binnen passend onderwijs en de decentralisatie Jeugdzorg:


Autistisch brein van kinderen zeer actief in ruststand

breinOnderzoek toont aan: De hersenen van autistische kinderen genereren in hun ruststand naar schatting 42 procent meerinformatie dan de hersenen van kinderen zonder autisme. Mogelijk verklaart dat waarom autistische kinderen vaak... lees meer

Waaronder mijn reactie uit eigen ervaring om met name de hersenactiviteit van kinderen met autisme of aanverwante stoornissen beter te begrijpen.

Te kort aan mineralen

We brengen het nogmaals onder de aandacht. Kinderen met gedragsproblemen kunnen een tekort aan mineralen hebben, met name magnesium. Aldus een kinderarts die zich 20 jaar met onderzoek in dit verband heeft beziggehouden. Zij heeft aangetoond dat het toedienen van Magnesium positieve gedragsverandering teweeg kan brengen. Het is een kleine moeite om te laten meten door b.v. een mesoloog of er sprake is van een tekort. 

Lees over haar bevindingen en resultaten in het boekje Magnesium .


RedBull300x320 nlKinderartsen een GGD Nederland luiden noodklok

Energiedrankjes – met name de hooggedoseerde energy shots – worden ervan verdacht hartritmestoornissen, nierfalen, krampaanvallen en zelfs de dood te kunnen veroorzaken. Maar juist onder jongeren zijn deze drankjes zeer populair.

Tieners die zich bij huis-, kinder- of schoolarts melden met hartkloppingen, slaapstoornissen, druk gedrag en maagklachten moeten voortaan standaard gecontroleerd worden op het gebruik van energiedrankjes.

Dat zeggen de Nederlandse vereniging van kinderartsen en GGD Nederland tegen RTL Nieuws. Kinderarts Rolf Pelleboer van de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK): "We kennen een meisje met geelzucht. Dat bleek uiteindelijk te worden te veroorzaakt doordat ze vijf energiedrankjes per dag dronk. Dat was een eyeopener. Als we meteen gevraagd hadden naar het gebruik van energiedrankjes dan waren de klachten veel eerder gestopt en hadden we niet zo veel onnodige onderzoeken hoeven doen.
Foodwatch komt in actie doe mee !


Utopie?

smileys

De Rabo- en de ING bank gaan mensen ontslaan, waarom?
Omdat de klanten tegenwoordig het werk zelf doen! Meer winst
met minder mensen. Eigenlijk zit in dat laatste een positieve boodschap ...we zijn onafhankelijker, we kunnen zelf nadenken, er zijn mogelijkheden gecreëerd om zelf te kunnen handelen.

Willen we ons bevinden in het Nieuwe Tijd denken...dan zouden banken deze winst niet langer in eigen pocket mogen steken, maar teruggeven waar het verdiend wordt. Als we dit op grote schaal, ook in andere sectoren, gaan toepassen, betekent het dat de vaste lasten van mensen omlaag gaan. Minder banen hoeft dan niet direct te betekenen dat er mensen zonder werk zijn. Er kan een verdeling komen, waardoor mensen minder uren hoeven te werken. De vaste lasten zijn immers lager! De tijdsdruk neemt af, de hebzucht neemt af, de kwaliteit van leven neemt toe. Ouders hebben meer tijd voor hun kinderen, de samenleving vindt balans in Geestelijk, Lichamelijk en financieel Welzijn, te meten in het bruto nationaal product geluk!


Wist je dat?

zon smileyons Teamlid Laura Akyüz-Nieuwenhuis sinds kort werkzaam is bij de Stichting ASAP (ontwikkelingswerk in Burkina Faso) en galerie Burkin'art in Naarden-Vesting (bronzen beelden verkoop).
Wij wensen haar veel succes met dit mooie werk!

Jeannette Steegmans, fundamentlegger van OKZDT, oma geworden is van een gezonde kleinzoon Milan. Wij wensen haar en haar man Huub heel veel plezier met het grootouderschap!


Alles wordt kleiner als je het deelt, behalve de liefde!

kinderen

 


Burgerinitiatief Christoffel Appèl

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs en zorg van de Nieuwe Tijd.

Uw stem telt mee!

Christoffel is de beschermer
van het kind en de reiziger.


 >>Teken hier! <<


Heb je dit Landelijke Burgerinitiatief
gelezen en ondertekend?

Dankjewel...voor het verbinden, versterken en zichtbaar maken!

Help mee: Stuur deze oproep door aan
eventueel andere geïnteresseerden.

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen. Het is ook mogelijk om rondetafelgesprekken te houden op scholen, instellingen of op initiatief van ouders en grootouders.

Verbinden


Het fundament waarop de neutrale Campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,
is beschreven in deze 3 boeken. Lees hier meer over..


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God
neutraal en (h)eerlijk

Kinderen met een boodschap

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Engelenkaarten, het boek over Magnesium en meer..

Bestel in onze webwinkel: www.babyfuture.nl


© Ingrid Rouleaux | Aanmelden |  {unsubscribe}Afmelden{/unsubscribe} | {modify}Wijzig je aanmelding{/modify}