Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst


nieuwsbrief header

Verbindend, versterkend,inspirerend, ideeën, hoopgevend.
Stuur deze brief door naar een vriend.

Nieuwsbrief 20 december 2013

In deze nieuwsbrief:

  • Kerst- en Nieuwjaarswens
  • Terug- en vooruitblik in ontwikkelingen
  • Recente reacties in het Christoffel Appèl
  • Lezing "Kinderen van Nu in hun kracht" bij MOK
  • Oproep Landelijke gedichtendag
  • Wist je dat?
  • Nelson Mandela

 
Onderwijs is niet het vullen van een vat,
maar het aansteken van een vuur!

Een enkeling kan het niet alleen, alleen velen
die zich op het juist moment met elkaar verenigen

hart vuurwerk

 Een vol nieuw jaar ligt aan onze voeten
Een tijd van 'ontmoeten' in plaats van 'moeten'

Een Goddelijk Kind ging ons voor
In een liefdevol en lichtend spoor

Jouw Licht, gebruik het bewust elke dag
In liefde, met een onvoorwaardelijke lach

Het leven wordt zo wonderbaarlijk prachtig
En heelwording van de wereld o zo krachtig

Met dank aan John Halkes voor dit mooie gedicht.

Wij danken allen voor de vele mooie momenten
van oprechte verbinding,

Wij wensen jou en alle kinderen warme feestdagen
en een sprankelend en inspirerend 2014!

_____________________________________________________________________

Terugblik

We sluiten het jaar af, en realiseren ons dat we alle doelen dit jaar hebben kunnen verwezenlijken. We hebben meer deuren geopend in gezin - onderwijs en zorg, diverse briefwisselingen gehad met Ministeries, gesprekken gevoerd met overheidsinstanties
over de decentralisatie naar Gemeenten en onze zorgen, aanbevelingen en mogelijke oplossingen. En het allerbelangrijkste... met ouders, leerkrachten, zorgverleners e.a. betrokkenen verbonden om elkaar te inspireren en te versterken op de werkvloer.

Het Nu en onze vooruitblik

Het blijft Noodzaak voor onze groeibriljantjes om ons zowel individueel als samen sterk te maken voor een gezonde ontwikkelingsbasis voor de kinderen van Nu.

We hebben inmiddels bijna 3.000 deelgenoten in het Christoffel Appèl en onze Linkedingroep, waarin naar hartenlust door kennis en ervaring gedeeld wordt, telt inmiddels meer dan 700 leden. We groeien met elkaar stapje voor stapje naar onderwijs dat elk kind past. Een natuurlijk preventief proces dat zorg doet verminderen omdat kinderen in hun kracht kunnen blijven/ gaan staan.

Er is nog te weinig bekendheid gegeven aan IQ-EQ-SQ-FQ ( intellectuele-emotionele-spirituele en fysieke Quotiënt) in balans. Wat heb je nodig en wat kan je doen om je volledige potentieel te stimuleren en vervolgens benutten ? Om volledig Jezelf te kunnen zijn, je eigen leerweg in ontwikkeling te kunnen gaan, zinvol samenwerken, is het van belang dat deze kennis in gezinnen en op scholen aanwezig . Ik ben ermee bezig, in prettige samenwerking met een leerkracht met ervaring, en een tekenares die niet alleen prachtig kan tekenen, maar ook heel goed kan invoelen, om basismateriaal voor scholen te ontwikkelen om dit zichtbaar en praktisch werkbaar te maken. Het is ons gelukt om een goede lijn hiervoor op te zetten. Ons streven is het in 2014 compleet te maken en naar buiten te brengen.

Steun is nodig
Tot nu toe hebben we alles op vrijwillige basis gedaan en de onkosten zelf gedragen. We doen ons best om het kosten/batenplaatje in balans te houden. Je kunt ons op een doeltreffende manier financieel steunen: door de drie boeken, waarop het fundament van deze Campagne gebouwd is, te kopen voor het symbolische bedrag van € 33,00 in onze webwinkel.

We blijven actief met verbinden en deuren openen in het onderwijs. Nu de decentralisatie naar Gemeenten een feit is, zullen we de vinger aan de pols blijven houden wat betreft jeugdzorg. We willen de terechte zorgen van vele ouders ondersteunen en tevens een stimulans zijn om alle kansen voor verbeteringen in gezin, onderwijs en zorg ten volle te benutten.

We zijn heel dankbaar dat Laura Akyüs-Nieuwenhuis ons op vrijwillige basis met de website professionele ondersteuning biedt. Dat Jan Scheepers, theoloog, regelmatig standby is als het gaat om computertechniek. Dat Levi van Dijk denkt zo nu en dan meedenkt en helpt. Dat er zo nu en dan lieve mensen op ons pad komen die een extra steentje bijdragen.

Recente reacties in het Christoffel Appèl

*Een kind heeft 1000 talen!!!
*Volg je hart en die van je kinderen.
*Luister naar hoe kinderen hun eigen oplossingen bedenken!
*Misschien dat onderwijs weer eens gaat doen wat het hoort te doen.
  Namelijk, kinderen horen, zien en serieus nemen.
*Veel respect voor dit bijzonder mooie en goede initiatief.

_____________________________________________________________________________

  kinderenmeteenboodschap

Landelijke gedichtendag op 30 januari 2013

Wij roepen op om die dag op scholen en instellingen
samen met kinderen gedichten voor te lezen uit het boek
"Kinderen met een Boodschap" van Linda van Hulsen.
De 21 eigentijdse gedichten en bijbehorende tekeningen
vormen een harmonieus geheel.
Ze geven steun, inzicht, herkenning en erkenning in
wat geleefd wil worden thuis en op school. Breng jouw
school of de school van jouw kinderen op het idee!

_____________________________________________________________________________

 kinderen-kleur

 

 

 

 

 

Lezing Ingrid Rouleaux "Kinderen van Nu in hun kracht" bij MOK op 13-03-2014

Een half jaar geleden werd ik gevraagd door MOK of ik een lezing wilde geven m.b.t. Bewustzijn leer- en ontwikkelingsprocessen in het onderwijs en de huidige regelgevingen van de overheid.

M
OK is een ontmoetingsplaats voor mensen die zich op vernieuwende wijze en eigentijdse manier willen bezighouden met zingeving, spiritualiteit en geloof. MOK is grensverleggend...Carla Muysert, Pim van Lommel, Albert Jansen, Herman Wijffels, Janet Ossebaart en vele anderen hebben al een lezing bij MOK op hun bijzondere locatie gegeven.

Het Jaarthema van MOK is "aan het licht komen". Met dit uitgangspunt heb ik gekozen om mijn lezing "Kinderen van Nu in hun kracht" te geven op donderdagavond 13 maart 2014 van  20.00-22.00 uur. Entree € 10, 00.

Je bent van harte welkom in de Bantsiliek in Bant ( boven Emmeloord). Meer info op

http://onzekinderenzijndetoekomst.nl/nl/agenda/item/282-lezing-ingrid-rouleaux-kinderen-van-nu-in-hun-kracht-bij-mok-op-13-03-2014

____________________________________________________________________________zon smiley

Wist je dat? 

*Onze ambassadeur "De Stichting Jongeren voor mensenrechten" haar naam heeft veranderd In Youth for human right Hollland? Zie vernieuwde website http://www.youthforhumanrights.nl/


*De petitie om de jeugd-ggz niet over te hevelen naar de gemeente inmiddels door 66.200 mensen getekend. Is. Meer dan tachtig organisaties en instellingen steunen de petitie. De wet wordt eind januari behandeld in de Eerste Kamer. Gezondheidszorg voor mensen met psychische klachten hoort thuis in de verzekering, ook als het  kinderen betreft. www.petitiejeugdggz.nl


*De NCRV voor het programma 'Altijd wat' een uitzending gaat maken over de jeugd-ggz in ouderperspectief. Het wordt een programma met verschillende onderdelen van de Jeugdwet waarvan één onderdeel de jeugd-ggz is. De aflevering wordt uitgezonden in januari.

_____________________________________________________________________________

 Nelson Mandela, zijn spirit leeft voort...

nelson Mandela

 

 "Ik heb geleerd dat moed niet neerkomt op de afwezigheid
van angst, maar op de overwinning daarvan"


"Als een mens het recht niet krijgt het leven te leven waarin
hij gelooft, kan hij niet anders dan buiten de wet leven.

 

  

kinderen


Burgerinitiatief Christoffel Appèl

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs en zorg van de Nieuwe Tijd.

Uw stem telt mee!

Christoffel is de beschermer
van het kind en de reiziger.


 >>Teken hier! <<


Heb je dit Landelijke Burgerinitiatief
gelezen en ondertekend?

Dankjewel...voor het verbinden, versterken en zichtbaar maken!

Help mee: Stuur deze oproep door aan
eventueel andere geïnteresseerden.

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen. Het is ook mogelijk om rondetafelgesprekken te houden op scholen, instellingen of op initiatief van ouders en grootouders.

Verbinden


Het fundament waarop de neutrale Campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,
is beschreven in deze 3 boeken. Lees hier meer over..


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God
neutraal en (h)eerlijk

Kinderen met een boodschap

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Engelenkaarten, het boek over Magnesium en meer..

Bestel in onze webwinkel: www.babyfuture.nl


© Ingrid Rouleaux | Aanmelden |  {unsubscribe}Afmelden{/unsubscribe} | {modify}Wijzig je aanmelding{/modify}