Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

nieuwsbrief header

Verbindend, versterkend,inspirerend,daadkracht, ideeën, hoopgevend.
Stuur deze brief door naar een vriend.

Nieuwsbrief 18 september 2013

In deze nieuwsbrief:

  • 2013 een bijzonder jaar
  • Onderwijs van een nieuwe tijd
  • Van Leerplicht naar Leerrecht?
  • Prinsjesdag
  • Gesprek met N.V.G. projectleider Transitie Jeugdzorg
  • Gesprek met Tweede Kamerlid Loes Ypma
  • Herdenkingstocht slachtoffers zinloos geweld
  • Oproep van een filmmaker
  • Weet je dat?
  • Droom je Dromen


2013 een bijzonder jaar

We leven in een bijzonder jaar, waarin de veranderingen nog duidelijker merkbaar zijn.
Er ontstaan nieuwe vormen van onderwijs.  En steeds meer bestaande scholen zien de noodzaak om te veranderen,  gedwongen door omstandigheden, maar ook steeds meer door innerlijke bewustwordingsprocessen.  Ook in  de zorg, met name de jeugdzorg  gaat veel veranderen, noodgedwongen, deels doelbewust.  Vanuit innerlijk bewustzijn en moed kunnen we anticiperen,  in onze eigen omgeving en naar de overheid in Den Haag...kinderen willen gehoord worden!


Er is pas  een boek met de titel "Afscheid van ADHD en Autisme"verschenen. Een signaal dat aangeeft dat  "'anders zijn" geen ziekte hoeft te zijn, maar gewoon een kenmerk kan zijn van wie je werkelijk bent en waar je bent opgegroeid.

Jij en allen die het Christoffel Appèl getekend hebben met hun eigen intentie, maken een en duidelijke buiging  van verbinding en actie vanuit het hart naar zichzelf en naar  de nieuwe generatie, de kinderen van Nu.  Stapje voor stapje naar een toekomst waar ieder talent wordt gekend en het  Geestelijk, Lichamelijk en Financieel welzijn van elk kind centraal staat.

 

slide1

Onderwijs van  een nieuwe tijd – beloftes aan het kind.

De eerste Steve JobsScholen zijn in het nieuwe schoolseizoen

2013-2014 gestart. Zoals het met de meeste vernieuwingen
gaat, wordt deze nieuwe vorm  van onderwijs door een groot
aantal ouders en leerkrachten met een warm hart toegejuicht
en omarmd en tegelijkertijd door andere ouders en leerkrachten met argusogen bekeken en soms fel bekritiseerd. Ook de onderwijsinspectie stelt zich kritisch op.


Wij zien er een aantal zeer positieve elementen in en we zijn reuze benieuwd hoe het in de praktijk werkt, of zij de beloftes aan het kind na kunnen komen en wat de resultaten zijn. De open houding van de initiatiefnemers, dat ze vragen om input van buitenaf, dat ze bereid zijn
hun ervaring met bestaande scholen te delen, is prijzenswaardig. Het maakt positieve krachtenbundeling rondom het kind mogelijk. We hopen in de nabije toekomst onze ideeën over basis lesmateriaal met hen te kunnen delen, om van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Wil je weten hoe het Steve Jobs Schoolmodel eruit ziet? Waarom de inspectie kritisch is?
Wat de beloftes aan het kind zijn ? Lees hier verder


Van Leerplicht naar Leerrecht?

In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan het onderzoeksrapport van kinderombudsman Marc Dullaert van Leerplicht naar Leerrecht. Zijn aanbevelingen zijn een zegen voor onze kinderen. Dat dit nieuwsbericht nauwelijks gelezen is, wijten we aan de vakantietijd  en het heerlijke zomerweer. We brengen het nogmaals onder de aandacht omdat wij vinden dat  iedereen die serieus bezig is met onderwijsvernieuwing hiervan op de hoogte moet zijn. Zal de overheid zijn zorgvuldig onderbouwde adviezen ter harte nemen? Lees verder

Gouden Koets 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsjesdag

Ook ons koningshuis maakte dit jaar een grote stap naar vernieuwing. Na 33 jaar
(het getal 33 betekent meer dan symboliek) heeft Koningin Beatrix haar troon afgestaan aan   Prins Willem Alexander. Op 30 april 2013 werd Prins Willem Alexander onze Koning en Prinses Maxima onze Koningin. Hoe bijzonder is het dat deze datum 3-4-2013 opgeteld precies 13 is?*

Wat mij opvalt in deze generatiestap van moeder naar zoon, is het grote respect voor elkaar en  dankbaarheid naar elkaar en vertrouwen in elkaar. Begrip voor tijdsgeest en eigen persoonlijkheid maakt ruimte voor elkaar en geeft  kansen  om nieuwe wegen in te slaan.

Het mag dan vanuit familierecht bepaald zijn dat je automatisch Koning of Koningin wordt,
maar meer bepalend is dat, wie je ook bent, een functie vervuld op een manier die inhoudelijk bijdraagt aan een transparante, duurzame, respectvolle en vreedzame samenleving. Vanuit acceptatie en oprechte verbondenheid ontstaat een wereld van eenheid  in verscheidenheid.

De manier waarop Koning Willem Alexander zijn intrede heeft gedaan en afgelopen dinsdag  de troonrede  voorlas getuigt van nieuwe tijden, een nieuwe generatie  maakt een stap  dichterbij de burgers.

Dat neemt niet weg dat we als burger heel alert moeten zijn naar de overheid toe hoe de weg van  klassieke verzorgingsstaat naar Participatiesamenleving,  benoemd in de Troonrede,  zijn invulling krijgt.

Naast "je eigen plekje" in mogen  nemen in het grotere geheel, is het is ook van belang dat we opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving. En ook voor mensen die wel voor zichzelf kunnen opkomen, maar evengoed niet uit een impasse komen vanwege regelgeving en bureaucratische werkhoudingen en desinteresse.

*Lees de openbaring van het getal 13 in mijn boek "De Verbinding met God".

Gesprek met N.V.G. projectleider Transitie Jeugdzorg
N.a.v. onze brief naar de overheid over onze zorgen en aanbevelingen betreffende de Transitie Jeugdzorg naar Gemeenten, zijn we gebeld door de N.V.G. ( Nederlandse Vereniging van Gemeenten).  De secretaris gaf aan onze brief wel vier keer gelezen te hebben en tot de conclusie is  gekomen  dat zij hetzelfde voor ogen hebben. Daarom zijn we uitgenodigd om op 26 september a.s. in Den Haag  met  Mevrouw Astrid Jansen, projectleider Transitie  Jeugdzorg, kennis en ervaring uit te wisselen.


Gesprek met Loes Ypma, Tweede Kamerlid
Diezelfde dag, 26 september, houden wij een gesprek met Loes Ypma, waarvoor we al eerder zijn uitgenodigd n.a.v. onze brief over de Transitie Jeugdzorg. We willen haar de vragen voorleggen, die we in onze brief gesteld hebben en onze aanbevelingen bespreekbaar maken.
Loes Ypma behartigt het Primair en Speciaal Onderwijs, Passend Onderwijs en Jeugdzorg.

Herdenkingstocht slachtoffers zinloos geweld
Op zaterdag 21 september a.s.tussen 13.15 en 15.30 uur worden de slachtoffers van zinloos geweld herdacht. Dit vind plaats rondom de Wereldvredevlam in Venlo.

Er kan troost geput worden uit muziek. Er wordt 2 minuten stilte gehouden en ballonnen opgelaten.De dag krijgt een traditionele afsluiting met een tocht door de stad met het herdenkingslint.Zeven linten met de namen van slachtoffers onder wie René Steegmans, Meindert Tjoelker, Joes Kloppenburg, Marianne Vaatstra en Sjoerd Rutten worden gedragen door nabestaanden, vrienden, genodigden en vrijwilligers... elk jaar komen er namen bij en worden de linten langer. Dit initiatief is tot stand gekomen door de Stichting Aandacht Doet Spreken. Bij de editie van vorig jaar liepen 400 mensen mee.

>>>Iedereen die vanuit respect mee wil lopen, is  hartelijk welkom. Meer informatie <<<
 

Vorig jaar was het 10 jaar geleden dat René Steegmans, die in de Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst meevliegt als een vuurvlinder, om het leven kwam door zinloos geweld. In onze nieuwsbrief van 25 oktober 2012 hebben wij aan dit droevige feit aandacht besteed, in de hoop dat het mensen inspireert om pesten en zinloos geweld te voorkomen. Met toestemming van Huub en Jeannette Steegmans hebben wij toen de documentaire "Hoe is het nu met de ouders van René Steegmans"? op onze website gezet.De reacties waren indrukwekkend. Als je wilt, kan je hier de reacties lezen en de documentaire bekijken.

Oproep van een filmmaker
Dag allen! Ik ben filmmaker en ik ben voor mijn nieuwe jeugddocumentaire (NCRV) op zoek naar een jongen tussen de 10 en 15 jaar die Ritalin moet slikken van school, maar dit eigenlijk niet wil. De film heeft als onderliggende thema persoonlijke moed. Ik wil altijd graag kinderen laten zien die voor zichzelf opkomen, ondanks het probleem dat op hun weg ligt. Daarmee hoop ik andere kinderen te inspireren en aan te moedigen om ook hun eigen weg te durven gaan. Voor meer informatie verwijs ik je naar onze linkedingroup waar deze oproep geplaatst is.

 

zon smiley


Wist je dat?
 
*Ons Teamlid Levi van Dijk  sinds kort stage loopt  bij Lecso,  Landelijk expertise Centrum Speciaal Onderwijs?

*Ons Teamlid Laura Akyüz-Nieuwenhuis  in haar laatste weken van de zwangerschap van haar tweede kindje is?

*Onze fundamentlegger Jeannette Steegmans en haar man Huub  volgend jaar opa en oma worden?

*Mijn droom voor ons Land "Alle Kinderen Gelukkig in het Onderwijs" niet is opgetekend  in het Droomboek ter inspiratie voor de Koning. Dat ik het Droomboek inspirerend en ontroerend vind.

*In onze linkedingroup het aantal leden fors is toegenomen en waardevolle  discussies gevoerd worden.

*We alweer een stapje verder zijn met de ontwikkeling van basislesmateriaal voor scholen?

*Dat we dankbaar zijn voor zoveel trouwe en liefdevolle  mensen waarmee we verbinden?

 

droom

 
Uit "Droom je Dromen" van Hans Bouma
Geloofde in haar droom


Hoorde een stem. Zag een gezicht. Alles bloeide op.

Aarzelde niet. Bleef niet achter. Wilde niet verschrompelen.
Maar  één keer leef je...LEEF dan ook.

Geloofde in haar droom. Omhelsde het visioen.
Deed doelbewust de eerste stap, de tweede stap.
Een wetende, een wijze vrouw. Op weg naar het wonder.

  

kinderen


Burgerinitiatief Christoffel Appèl

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs en zorg van de Nieuwe Tijd.

Uw stem telt mee!

Christoffel is de beschermer
van het kind en de reiziger.


 >>Teken hier! <<


Heb je dit Landelijke Burgerinitiatief
gelezen en ondertekend?

Dankjewel...voor het verbinden, versterken en zichtbaar maken!

Help mee: Stuur deze oproep door aan
eventueel andere geïnteresseerden.

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen. Het is ook mogelijk om rondetafelgesprekken te houden op scholen, instellingen of op initiatief van ouders en grootouders.

Verbinden


Het fundament waarop de neutrale Campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,
is beschreven in deze 3 boeken. Lees hier meer over..


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God
neutraal en (h)eerlijk

Kinderen met een boodschap

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Engelenkaarten, het boek over Magnesium en meer..

Bestel in onze webwinkel: www.babyfuture.nl


© Ingrid Rouleaux | Aanmelden |  {unsubscribe}Afmelden{/unsubscribe} | {modify}Wijzig je aanmelding{/modify}