Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk hem hier in de browser.

Campagne 'Onze Kinderen zijn de Toekomst'

Nieuwsbrief 26 december 2012

OKZDT: Verbindend, doeltreffend, inspirerend, ideeën, hoopgevend. Samen op de positieve weg naar Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in Balans.
Stuur deze brief door naar een vriend

In deze nieuwsbrief:

 • Hallo wereld, menslief ik hou van je!
 • Pesten en zinloos geweld.
 • Positief veranderen
 • De 21e eeuw – een samenleving die goed is voor alle mensen
 • Veranderingen kan je niet forceren
 • Opmerkelijk
 • Plannen 2013
 • Wensen
 • Het mooiste

Ter afsluiting van het jaar 2012 en het begin van 2013 schenken we aandacht aan het mooiste in Jezelf...en de verbondenheid met de wereld, de samenleving in Balans.

nieuwsbrief-okzdt-dec-2012-1

Hallo wereld, menslief ik hou van je

Graag nodig ik je uit om voor je verder lees, allereerst te genieten van het vrolijke en veelzeggende lied van kinderen "Hallo wereld".. Bekijk en luister het filmpje.

Samen met de kinderen van groep 7 van de Sint Martinus School en groep 8 van de Rudolf Steiner School en Huub en Jeannette Steegmans , hebben wij op 12-12-12 World Day of InterConnectedness hartsverbinding gemaakt bij de Wereldvredesvlam in Venlo. We begonnen de ceremonie om 12.12 uur met het lied "Hallo Wereld" om verbinding met de wereld te maken. Vervolgens lazen vier kinderen Cédric, Julek, Gaia en Naomihet gedicht "Menslief ik hou van je"van Phil Bosmans voor. We deden wat het gedicht ons vroeg...we gaven elkaar een hand, glimlach, schouderklopje of knuffel en zeiden, menslief ik hou van jou...een mooie manier van verbinding met elkaar maken. Rondom de Wereldvredesvlam staande, hielden we vervolgens een stilte om onze wens in gedachten te nemen. De wensen die de kinderen aan een slinger gehangen hadden, werden tussen twee bomen om hoog gehesen, waaiden vervolgens met de wind mee de wereld in...net als Tibetaanse vlaggetjes. Een plechtig moment met als speelse en vrolijke afsluiting nogmaals het lied "Hallo wereld", waarop naar lieve lust gedanst werd. Alle kinderen kregen een kaarsje mee dat is aangestoken aan de wereldvredesvlam. Met warme gevoelens kijken we terug op deze mooie verbinding. We hopen dat alle lieve, mooie en indringende wensen van kinderen werkelijkheid worden.

Christoffel Appel

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs en zorg van de Nieuwe Tijd.

Uw stem telt mee!


Christoffel is de beschermer van het kind en de reiziger.

Teken hier!

Heb je dit Landelijke Burgerinitiatief al ondertekend?
Stuur dan deze oproep door aan zoveel mogelijk bekenden, familie en collega’s.

Bedankt voor het verbinden!

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen. Het is ook mogelijk om rondetafelgesprekken te houden op scholen, instellingen of op initiatief van ouders en grootouders.

Maak water vitaal

aquaelisa

Zuiver uw kraanwater voor een positieve uitwerking op uw gezondheid.
Meer informatie..

Pesten en zinloos geweld.

Als kind hield ik wel van een onschuldig plagerijtje waarbij iedereen moest lachen, maar pesten vond ik echt verschrikkelijk. We worden die dag bij de Wereldvredesvlam met de neus op de feiten gedrukt dat het aantal wensen van kinderen "niet meer pesten" en geen ruzie meer, nog groot is.

Is dit hun eigen leed? Of zijn kinderen begaan met mede leerlingen die gepest worden? Het is ook niet ondenkbaar dat ze onder de indruk zijn van de nieuwsberichten van de afgelopen weken.

Berichten over toename van zelfdoding: jonge mensen die op school zo gepest zijn in hun leven dat ze geen andere weg meer zagen dan een einde aan hun leven te maken. Het zijn niet alleen leerlingen die elkaar pesten, er zijn ook leerkrachten die er niet voor terug deinzen. In en in triest.
"Wat kunnen we doen? ", is de vraag die in die dagen veel voorbij komt.

De leden (o.a. ouders, coachers , leerkrachten)  in  onze linkedingroep houden momenteel  over het voorkomen en overkomen van pesten een waardevolle discussie gaande.. waarin veel antwoorden te vinden zijn.

De onvoorstelbare  gebeurtenis dat een grensrechter in de amateurvoetbal werd doodgetrapt door een aantal jongeren maakt ook weer veel los..verdriet, woede, machteloosheid, verslagenheid roept zinloos geweld op. . .We willen meer respect, hoor je overal zeggen.

Een paar dagen later   staat heel de wereld weer  op zijn kop als een jongen in Amerika op een basisschool  een twintigtal leerlingen dood schiet... het is nauwelijks te bevatten.
Obama zegt hierover  in zijn toespraak: als we dit niet meer willen,  zullen we  moeten veranderen.

Positief veranderen

Deze woorden van Obama   kwamen binnen in mijn hart. De sleutel naar een wereld van vrijheid en respect, naar  Harmonie, een samenleving in Balans. ..is Jezelf ZIJN.
Om Jezelf te kunnen zijn, moet je soms veranderen.

Positief veranderen is grote schoonmaak houden... opruimen wat je niet meer dient. Als je in je hart kijkt, of je nu ouder, leerkracht of zorgverlener bent, wil je kinderen niet opzadelen met je verleden en overlevingstechnieken die daar een deel van uit maken.   Respect ontstaat als je vanuit je hart gaat handelen, kennis in wijsheid toepast. God zei tegen mij "een andere manier van denken, is een nieuw begin"

Laat ik er geen doekjes om winden...Anders leren denken, is hard werken aan jezelf. Vaak willen mensen pas veranderen als ze in een crisis verkeren.  De eindtijd waar de Maya's over spreken gaat gepaard met vele worstelingen op aarde, het is een overgang naar een nieuw begin...van dood naar wedergeboorte, naar het christusbewustzijn...neutraal en uniek...naar het mooiste in jezelf.

De 21e eeuw : een maatschappij die goed is voor alle mensen

We leven in een bijzondere mooie en uitdagende  tijd waarin als je ervoor openstaat elkaar kunt versterken om hernieuwde energie in je zelf te ontdekken en te  ervaren, en vast te houden.

We zijn allemaal spirituele wezens . We hebben allemaal talenten meegekregen waar we iets mee kunnen doen, voor onszelf en voor anderen, voor het behoud van de natuur,  voor een gezonde toekomst van onze kinderen.

De 21e eeuw staat voor een nieuw begin...voor het creëren van een rechtvaardige wereld.

Jezelf zijn betekentook dat je IQ,(intellectuele Q ) EQ (emotionele Q) SQ  (spirituele Q)
in balans is. ( zie uitleg in het boek "De Verbinding met God)

Als we kinderen van binnenuit voorzien in hun behoeften, onze positieve krachten bundelen rondom het kind,  dan spreken we van opvoeding, onderwijs en zorg van een Nieuwe Tijd.

Veranderingen kan je niet forceren.

Citaat uit het Burgerinitiatief Christoffel Appèl:

De basis van een kind wordt voornamelijk gelegd in het gezin en op school. We gaan er van uit dat ouders en leerkrachten het beste met kinderen voor hebben. Het is zeker niet de bedoeling om veranderingen te forceren ... stapje voor stapje en met veel geduld kunnen wij bouwen aan een betere wereld ... geef elkaar die ruimte en respecteer de gang van de natuur ... een beter testament kunnen wij niet achterlaten voor onze kinderen.

Opmerkelijk

Er zijn nog een aantal goede vragen, verwijzingen en reacties geplaatst onder  het indrukwekkende  interview van een kinderarts over vaccinaties.

Plannen voor 2013

 • Landelijke bijeenkomsten organiseren.
 • Blijven verbinden met deelgenoten om samen sterk te staan middels het Landelijke Burgerinitiatie Christoffel Appèl.
 • Positieve kennis en ervaring  onder de aandacht blijven houden bij volwassenen rondom kinderen... m.n. ouders, leerkrachten , zorgverleners en beleidsmakers/uitvoerders en iedereen die het centraal stellen van het welzijn van elk kind wil steunen.
 • Meer open deuren in het onderwijs creëren.
 • Koers uitzetten om zo veel mogelijk van onze beleidsvoornemens bij de politiek onder de aandacht te brengen.
 • Lesmateriaal voor het onderwijs van een Nieuwe Tijd ontwikkelen

Wensen

We zijn hele benieuwd naar de ervaringen van onze  deelnemers aan Stuur je wens de wereld in op  12-12-12 World Day of Interconnectedness . We kregen al een mooi reactie binnen:

nieuwsbrief-okzdt-dec-2012-3

Katinka Janssen van Kindercentrum 't Rovertje in Reuver:

Op 12-12-2012 deden wij mee aan stuur je wens de wereld in.

Wij wensten  vrede en liefde op aarde voor groot en klein.

Ook maakten wij die dag een levend kribstalletje.
Deze mooie foto wordt gebruikt om kerstwensen voor de
pappa's en mamma's te maken.
Het mooiste cadeau is de liefde  van een kind.


kerstwens.fw

 

Het fundament waarop de campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,
is beschreven in deze 3 boeken. Lees hier meer over..


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God

Kinderen met een boodschap

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Engelenkaarten, het boek over Magnesium en meer..

Bestel in onze webwinkel: www.babyfuture.nl

© Ingrid Rouleaux | Aanmelden | {modify}Wijzig je aanmelding{/modify}