Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk hem hier in de browser.

Campagne 'Onze Kinderen zijn de Toekomst'

Nieuwsbrief november 2012

OKZDT: Verbindend, inspirerend, ideeën, hoopgevend.
Stuur deze brief door naar een vriend.

In deze nieuwsbrief:

 • Eindtijd 21-12-2012, de nieuwe tijd en ons DNA
 • Sinterklaas en onze Beschermheer
 • Kerstkind en het geloof in Jezelf
 • Recente reactie in het Christoffel Appèl
 • M.B.O. opleiding tot een beroep
 • Interview kinderarts over vaccinaties
 • Een kind altijd met je meedragen
 • Dunstan babytaal, een revolutionaire ontdekking
 • Discussies in onze linkedIngroup
 • Stuur je wens de wereld in op 12-12-12 bij de wereldvredevlam in Venlo
 • Agenda
 • Natuurlijke ervaringen

Eindtijd 21-12-2012, het getal 13, getallen uitleg, de nieuwe tijd en ons D.N.A.

Lieve bondgenoten, we stevenen af op het einde van het jaar... op de eindtijd 21-12-2012. In deze nieuwsbrief aandacht voor diverse uiteenlopende onderwerpen... altijd zoekende om verbinding te maken met dat wat ons hart raakt, dat wat onze belangrijkste taak op aarde is:
"Kinderen van Nu in hun kracht zetten/laten staan, ZIJN wie we ZIJN"... altijd als uitgangspunt om de wereld telkens weer een beetje beter te maken, op naar vrijheid en respect... de eindtijd?

Ik heb in mijn dromen al het een en ander mogen zien dat nu uitkomt... Heilige huisjes vallen om, grote concerns nemen kleine bedrijfjes mee in hun val. Het volk voelt zich bedrogen en eist transparantie. Ik zie en voel dat de wereld op verschillende fronten aan het nivelleren is... links en rechts ontmoet elkaar in de politiek... samen vooruit... een nieuw begin wordt gemaakt.

Moeder aarde beweegt, de natuurrampen zijn verschrikkelijk en er staat ons wereldwijd nog meer te wachten... de mensen worden aardig op de proef gesteld. Materialisme neemt af, duurzaamheid neemt toe. De crisis maakt mensen bewust dat de bomen te hoog groeiden en de economie op zeepbellen draaide. Aan de graaicultuur en misleiding mag een einde komen... we willen een wereld van respect voor al wat leeft, Geestelijk, lichamelijk en financieel welzijn in balans... kinderen een goed voorbeeld geven om een gezonde toekomst op te bouwen.

Gewoon afwachten wat er gebeurd? 
Niet slim, want innerlijke groei en wereldwijde groei hangt af van onze verantwoordelijkheid, ons handelen in Liefde, wijsheid en mededogen, en onze oprechte daden binnen samenwerkingsverbanden. Met de stroom meegaan, de synergie volgen, is medebepalend hoe snel we in positieve zin evolueren. Innerlijke groei, je hart volgen, positieve krachten rondom het kind bundelen, dat is slimmer dan menigeen denkt. Wij (m.n. ouders-kinderen-school en zorg) hebben elkaar hard nodig om het evenwicht in onszelf en de wereld te herstellen en vast te houden.

Christoffel Appel

Kinderen van Nu willen opvoeding, onderwijs en zorg van de Nieuwe Tijd.

Uw stem telt mee!


Christoffel is de beschermer van het kind en de reiziger.

Teken hier!

Heb je dit Landelijke Burgerinitiatief al ondertekend?
Stuur dan deze oproep door aan zoveel mogelijk bekenden, familie en collega’s.

Bedankt voor het verbinden!

Campagne website

Lees hier meer over de campagne, bekijk de filmpjes, lees onze columns en plaats een reactie.

Lezingen / workshops

We geven op aanvraag workshops en lezingen. Het is ook mogelijk om rondetafelgesprekken te houden op scholen, instellingen of op initiatief van ouders en grootouders.

Maak water vitaal

aquaelisa

Zuiver uw kraanwater voor een positieve uitwerking op uw gezondheid.
Meer informatie..

De wereld zal veranderen als we en sterk voornemen voor positieve verandering en een optimistische kijk blijven vasthouden.

Middels het Christoffel Appèl verbinden we energetisch en praktisch. We maken we zichtbaar, wat anders onzichtbaar blijft... en kunnen door elkaar te stimuleren en met elkaar kennis en ervaringen delen praktisch aan de slag gaan in gezin, onderwijs en zorg.
Daarnaast willen wij ook in contact blijven met de overheid... minder regels... de regels moeten de mens dienen en niet andersom. Door grote aantallen deelnemers die tekenen, worden we eerder serieus genomen, dus we blijven in actie... mede dankzij jouw steun!

Ook binnen religies zien we verschuivingen, het komt nog niet van hogerhand, maar wel van binnenuit. God zei me, ik werd het vijfde wiel aan de wagen na de kruisiging van Jezus Christus, de mensen eren God, en eren niet zichzelf. En ik dacht toen... de universele liefde is eruit geslagen door vernedering, angstmakerij en misleiding. We werden gedwongen in een mannelijke wereld en vrouwen telden nauwelijks of niet mee. Er was sexueel veel bruutheid, het oergevoel moest uitgeschakeld worden... de macht heerst.

Nelson Mandela deed de uitspraak "onze grootste angst is dat we niet goed genoeg zijn", wij zijn allen kinderen van God. God zei me "Ingrid sta op in jouw grootsheid"... en dat deed ik door mijn weerstand en angst te leren begrijpen en te doorvoelen, ik ging door lagen heen... en kreeg vervolgens de opdracht om de Verbinding met God te mogen schrijven, als een soort reisleider... de weg naar Harmonie.

Over nivellering gesproken, het aantal scheidingen reist de pan uit... we zijn op zoek naar gelijkheid en eenheid in relaties. Bij sommigen mag het vrouwelijke en anderen het mannelijke meer ontwikkeld worden. Wellicht is dat de rede waarom er zoveel homo's en lesbisiennes zijn, ervaring is de beste leerschool om te begrijpen. Wie je ook bent, waar je ook woont... je mag zijn wie je bent... acceptatie is het sleutelwoord. Waarom ben je op de aarde gekomen?
Wie ben je? Wat wil je? Wat doe je?

Ervaring is de beste leerschool... ik heb terug mogen zien in de indianentijd, in de Egyptische tijd, in de boeren tijd. Ik heb me laten vertellen dat ik 328.000 levens gehad heb, waarvan vele als hoge priesteres. Daar doe ik niet hoogdravend over, want het is een verwijzing naar een zuiver geweten, als we het over het centraal stellen van het welzijn van kinderen hebben... kan dat niet zonder zuiver geweten. Ik doe mijn best om dit vast te houden, als moderne vrouw van deze tijd, met al mijn mogelijkheden en onmogelijkheden.

Ik ben duidelijk op de aarde gekomen om deze taak op me te nemen, me in te zetten ouders en hun kinderen, leerkrachten en hun leerlingen. Want op scholen is nog lang niet altijd voeling met wat kinderen in de kern nodig hebben om zich in hun volle eigenheid te ontwikkelen.

God zei me "een andere manier van denken, is een nieuw begin... na een lange zoektocht, maakte ik samen met Frans een nieuw begin... .en daar staat de eindtijd voor... sta op in de nieuwe energie, mannelijke en vrouwelijke energie in balans, Universele Liefde, ik noem dit het derde testament (ervaringen in Harmonie opgetekend door de mensen zelf) Ik laat dit testament achter, niet alleen voor mijn kinderen en kleinkinderen, maar voor alle kinderen en hun ouders en hun leerkrachten. Na de lezing die ik op 15 november gaf in het Heelcentrum in Herten, gaven twee mensen aan dat ik helemaal in het licht stond toen ik ging vertellen over mijn boek "De Verbinding met God"... een van hen, een juffrouw uit het speciaal onderwijs, legde haar hand op het boek, ze voelde en zei... deze informatie moet het onderwijs in.

Het getal 13 wordt uitgelegd tijdens mijn reis naar de oorsprong en het kan dan ook niet anders dat naast Jezus Christus Maria Magdalena een grote rol gaat spelen... Een kind wordt geboren uit de liefde tussen een vader en een moeder. Josef en Maria en Jezus en Maria Magdalena gingen ons voor. 
Maria Magdalena werd als hoer gezien... het was Jezus die door wat de buitenwereld zei, heen kon kijken... het was vervolgens Maria Magdalena die Jezus aanraakte, het oergevoel mocht ZIJN, het mannelijke en vrouwelijke komt in balans... ..en zo verging het Frans en mij ook in mijn reis naar de oorsprong. Samen twee stevige pilaren vormen, rust in de Tempel, rust in ons gezin.

Het getal 33 staat voor man en vrouw en kind in balans 3x11... .Jezus stierf op die leeftijd, zijn taak was voltooid. Er komen steeds meer feiten naar buiten dat Jezus en Maria Magdalena een kind hebben. Ik kreeg les in getallen... en nu kan ik ze beter plaatsen... 21-12-2012... is opgeteld 11 ( God zei mij dat dit de gek zelf is... ik begreep dat hij zichzelf bedoelde... ik zeg hij maar ik begreep dat hij "Alles "is, donker – licht, mannelijk - vrouwelijk enz., en wij mensen zijn een deel van dit alles... samen vormen we het geheel. Dus als we goed afgestemd zijn op het zuivere, de universele liefde, kunnen we in Harmonie leven, als persoon, als eenheid man en vrouw... .dit alles heb ik ervaren en weet dat het er is.

21-12-2012 kan ik nog uitsplitsen in 3-3-5 en vertalen naar eenheid van man (3 – het mannelijke, vrouwelijk en kind in jezelf) en vrouw (3 – het mannelijke, vrouwelijk en kind in jezelf), Man en vrouw komen samen in het getal 5 (het pentagram – het huis van God). Door balans in het gevoel, lichaam en verstand komt je in je grootsheid... in de liefdevolle levensenergie.. in het Goddelijke. Het Goddelijke komt in de sexuele energie en de conceptie tot uitdrukking... alhoewel een baby volop ontwikkelingen doormaakt... is alles al aanwezig. Toen ik tijdens mijn innerlijke reis teruggevoerd werd naar mijn tijd in de baarmoeder... kwam ik in die Goddelijke energie en ik hoorde mij tot mijn eigen verbazing zeggen... ik ben een Zonnekind.

Er komen nu ook aanwijzingen (Drunvalo) dat er kinderen geboren worden die niet meer gemanipuleerd kunnen worden in hun energie, in hun DNA, bijvoorbeeld door medicijnen. Dat het DNA veranderlijk is, heb ik ervaren door mijn grote opruiming... .na mijn reis naar mijn oorspronkelijke DNA, ben ik zelden of nooit meer ziek. Terwijl ik daarvoor echt veel mankeerde en mijn immuunsysteem zwak was, ... Frans idem dito. Frans en ik zijn, en een groter wordende groep die laten zien dat je jezelf kunt helen. Daarbij wil ik wel duidelijk een kanttekening zetten... soms weten we niet waarom iets is, of waarom een ziekte niet omkeerbaar is... het leven op aarde is niet perfect. Zijn het lessen die we nodig hebben om door ervaren te begrijpen?

We willen kinderen geven wat ze in de kern nodig hebben... We zien dat steeds meer ouders en leerkrachten toe zijn aan onderwijs dat anders is, beter.

Teveel kinderen verliezen zichzelf in het onderwijs, omdat het niet aansluit aan hun individuele behoeften, talenten, en ontwikkeling, aan wie ze zijn in de kern. Om een goede basis te leggen is het van groots belang om kinderen spelenderwijs te laten ontdekken en ervaren, zodat ze een optimale ontwikkeling in hun gevoel, verstand en lichaam kunnen realiseren, balans in het brein.

Tussen Kerst en Nieuwjaar zullen wij de laatste nieuwsbrief van dit jaar sturen, wellicht kunnen we dan al iets concreets vertellen over onze Teamuitbreiding om meer en meer in contact te komen met de overheid, daar waar de regels gemaakt worden. Natuurlijk blijven we van mening dat verandering in gezin en in het onderwijs van binnenuit moet komen Als je jezelf wilt zijn, moet je soms veranderen... een zoekende mens is te helpen

Tip voor Sinterklaas of Kerstcadeau

nieuwsbrief-2012-november-1Sinterklaas en onze Beschermheer Burgemeester

Dit jaar was de intocht van Sinterklaas in Roermond. waarChristoffel, de beschermer van het kind, hoog op de toren staat. De Burgemeester Henk van Beers heeft de Sint en zijn Pietermannen op een leuke en spannende manier voor de kinderen in het hele land ontvangen. Toen hij met ons meeging naar de eerste introductie van het boekje Kinderen met een Boodschap op een school, hingen de kinderen ook aan zijn lippen, hij had zo'n mooi en spannend verhaal over de Nobelprijs van Vrede en de geschiedenis. Wij trots op het feit dat onze burgemeester Beschermheer is van de Landelijke Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst.

In onze linkedingroup is een discussie gaande onder de leden "Hoe leuk is Sinterklaas? Doe je kind een plezier en maak het niet te spannend"

Kerstkind... het geloof in Jezelf

nieuwsbrief-2012-november-2Het kindje in de kribbe zie ik niet langer als iets dat alleenrecht van het katholieke of Christelijk geloof is. Jezus vertegenwoordigt de universele liefde die bereikbaar is voor alle mensen.
Niemand komt tot de vader dan door mij... .dat heb ik ook echt zo ervaren... ik stond voor de Christos..

ik vond het kind in mij... en kan nu de energie voelen en begrijpen, het voelt heerlijk normaal, onmetelijk goed, ik geloof in mijzelf, en in de grootsheid van de SPIRIT van de mens.

Eerst stond het ver van mij af... ongrijpbaar, sterker nog ik was er helemaal niet naar op zoek.
Nu realiseer ik me dat als we kinderen willen geven wat ze in de kern nodig hebben, niet zonder deze kennis en ervaring kunnen.

Mijn voornemen is dan ook om me volgend jaar intensief bezig te houden met het maken van praktisch en uitdagend lesmateriaal uit de informatie in mijn boek "De Verbinding met God" dat zowel de leerling als de leerkracht raakt en boeit... dat in verbinding staat met alle vakken, dat exacte vakken levend maakt, dat ervoor zorgt dat kinderen in zichzelf gaan/blijven geloven en verbinding zien met het grotere geheel.

Laatst hoorde ik het volgende: het huidige onderwijs heeft geen energie, en de huidige energie heeft nog geen vorm, daar gaan we verandering in brengen!

Recente hartverwarmende reactie van een deelgenoot in het Christoffel Appèl

nieuwsbrief-2012-november-3Wat er ook speelt in dit land, laat het vooral de kinderen zijn!

En op die reactie willen we graag inspelen. Jazeker, we willen dat de belangen rondom het welzijn van kinderen vóór alles gaat. 

Over spelen gesproken... .De Britse National Trust maakt zich zorgen omdat steeds meer kinderen amper buiten spelen en het gros van hun tijd doorbrengen voor de televisie of de (spel)computer. De organisatie maakte daarom m.m.v. haar leden een lijst van meer dan 50 bezigheden die elk kind zou moeten gedaan hebben voor zijn twaalfde...
Lees verder..

 

M.B.O. opleiding tot een beroep – Hoe sterk is de eenzame fietser?

nieuwsbrief-2012-november-4Een Rider on the Storm... Lees de blog van Levi van Dijk

 

 

 

 

Indrukwekkend Interview kinderarts over vaccinaties

Als we het over het welzijn van kinderen hebben, komen regelmatig ook de bedenkingen van ouders en leerkrachten over wel of geen medicatie, wel of niet vaccineren ter sprake. Om keuzes te maken, heb je betrouwbare onafhankelijke informatie nodig.

Een van de toonaangevende kinderartsen in de VS met een holistische kijk op kinderen, die voor een omzichtiger aanpak pleit bij het gebruik van vaccins... over de risico's van vaccinatie bij kinderen... zijn interview is een helder betoog en voelt voor mij als een en al oprechtheid. 
Bekijk het in Nederlands ondertitelde interview. Onder dit filmpje is ruimte om te reageren.

Op scholen hoor je regelmatig dat leerkrachten ouders vragen of hun kind niet aan de medicatie kan vanwege afwijkend gedrag wat dit dan ook is. Mag dit wel en is dit niet je kop in t zand steken?

Door deze vraag zo te stellen, heeft een van onze leden een prachtige discussie op gang gezet binnen onze linkedin Group , een discussie die gelukkig stemt! Volg hier 

Een kind altijd met je meedragen

Laura helpt ons niet alleen met de website, ze brengt als jonge bewuste moeder van een baby zo nu en dan interessante onderwerpen in. Lees de blog van Laura Akyüz-Nieuwenhuis... over Attachment Parenting

Dunstan babytaal, een revolutionaire ontdekking

nieuwsbrief-2012-november-6Nu onze kleinkinderen geboren zijn, vind ik het heel leuk om nieuwe informatie toe te passen om de kleine mensjes tegemoet te komen in hun behoefte, om hun taal te leren begrijpen... in onze linkedingroup werd deze revolutionaire ontdekking kenbaar gemaakt, de moeite waard om met met ouders en grootouders te delenen...

Bekijk het filmpje over Dunstan Babytaal (uitzending bij Oprah Winfrey)

Stuur je wens de wereld in op 12-12-12 op World Day of Interconnection

nieuwsbrief-2012-november-7Op 12-12-12 sturen wij onze wens in en verbinden met de wereld bij de wereldvredevlam in Venlo. Kom je ook? Iedereen is van harte welkom... fijn als er ook veel kinderen komen.

Het monument ligt tegenover het NS station in het Julianapark in Venlo, achter het Limburgs museum. Zorg dat je er uiterlijk 11.45 bent. Om 12.00 uur beginnen we en om 12.12. sturen we de wens de wereld in. Dat kan in gedachten, de wenskaart kan ook opgehangen worden... de wens wordt met de wind meegevoerd... net als Tibetaanse vlaggetjes. Neem je wenskaart en een wasknijper mee!

Als je je officieel inschrijft als deelnemer, dan kan je de  de speciaal door ons hiervoor ontworpen wenskaart gratis downloaden. Print hem vervolgens zelf uit en schrijf daarop jouw wens voor de wereld, of jouw persoonlijke wens voor jezelf of een vriend.

http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/12-12-12

Je kunt ook meedoen in je eigen omgeving... hoe meer mensen, hoe krachtiger.

Het aantal deelnemende scholen/organisaties  is beduidend lager dan vorig jaar, vermoedelijk hebben scholen het te druk  met Sinterklaas en Kerst. Het is zoals het is, we zijn blij met elke aanmelding.

Wij wensen jullie allen en de  deelnemende organisaties/scholen met kinderen
een stralend mooi moment van verbinding met de wereld... Het Team 12-12-12

Compilatie van ervaringen insturen

Foto's en ervaringen kan je  naderhand plaatsen op onze facebook en de speciaal hiervoor opgerichte Hyves. De links vind je in onze uitnodiging.

We vinden het daarnaast heel leuk als je naderhand jouw/jullie ervaring per mail naar ons toestuurt...
bijvoorbeeld in de vorm van een verhaal en/of foto's, wij maken er dan een compilatie van zodat iedereen nog kan nagenieten.

Campagnevoeren kost geld

Ik heb al jaren geen inkomsten meer, mijn baan opgezegd,  flink in de boeken geïnvesteerd  en  in de Campagne, zowel qua tijd als geld. Het lukte me, buiten de investering om, om elk jaar quitte te spelen met de inkomsten en uitgaven met heel veel creativiteit en privégeld, en dankzij vrijwilligers. Dit jaar ging mijn distributeur failliet, en werden openstaande rekeningen niet meer betaald en een tijd geen boeken meer  verkocht via de boekwinkels. Ook heb ik  voor  extra  kosten gestaan die onvermijdelijk waren om door te gaan met de Campagne. Ondanks dit, besloten Frans en ik  een van de vrijwilligers, die zoveel "onbetaalbaar" werk verricht heeft, een nieuwe computer gegeven.  Als we voor het einde van dit jaar nog voor € 1.000,00 boeken verkopen via de webwinkel, draaien we weer quitte binnen de Campagne ... Je steunt ons  door een setje boeken te bestellen.

Tip voor Sinterklaas of Kerstcadeau

Verwen jezelf of een ander... de drie boeken (onderaan deze nieuwsbrief) kan je per stuk,
en ook als voordeelset  bestellen voor € 33,--  het meester  getal, man, vrouw en kind in balans.

Agenda

12-12-12 stuur je wens de wereld in bij de Wereldvredevlam in Venlo. Je bent welkom.

In de maand december houd ik geen rondetafelgesprekken

Indy van HVW heeft me gevraagd het volgende  onder de aandacht te brengen:
de bijzondere dagen rondom 21-12-2012  en zij nodigt je  uit om mee te doen aan het hunehuisweekend.

http://www.123website.nl/hunehuisweekend2012

Tot slot genieten van de natuur en ontvangen van haar wijsheid...

nieuwsbrief-2012-november-8Wat hebben Frans en ik genoten van het prachtige najaar...veel tijd om te wandelen hadden we deze herfst niet,  maar we hoefden deze keer ook niet ver van huis te gaan om de herfst te beleven....in onze voortuin onder de eikenboom verschenen maar liefst 13 paddenstoelen rood met witte stippen.

Vanuit mijn werkplek kijk ik op de wilg van de buren, zat rond diezelfde tijd een kerkuil...nog nooit eerder gezien in onze omgeving. Na een paar dagen besloot ik hem te fotograferen...daarna was ie weg en we ontdekten dat hij in onze schuur  in aanbouw gebivakkeerd had, daar lagen allemaal uilenballen. Dieren komen mij heel vaak iets vertellen, of de energie brengen die ik nodig heb... of mij bevestigen in wat ik voel of weet.

uil

De uil,

voortekenen, tijd en ruimte,
komt de waarheid aan het licht?
Heilige vogel, verjaag misleiding in je stille vlucht

De uil wordt in vele culturen beschouwd als symbool van wijsheid...geen wonder, de uil kan immers zien
wat anderen  niet kunnen zien, hetgeen de essentie is van ware wijsheid.
Waar anderen om de tuin geleid worden, ziet Uil en weet wat er aan de hand is.
Als de kracht van uil in je huist, kan niemand je misleiden.
Hoe hard iemand ook probeert te maskeren of te verbergen, wat hij doet...jij zult het weten!

(Bron: Medicijnkaarten van Jamie Sams & David Carson)

Wij wensen jou en je dierbaren een gezellige Sinterklaastijd
en warme Kerstdagen!

Wees mens,

durf je kwetsbaar op te stellen

en zoek verbondenheid met alles wat bestaat

 


Het fundament waarop de campagne "Onze Kinderen zijn de Toekomst" is gebaseerd,
is beschreven in deze 3 boeken. Lees hier meer over..


Een bundeling van positieve kracht rondom het kind

De Verbinding met God

Kinderen met een boodschap

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Engelenkaarten, het boek over Magnesium en meer..

Bestel in onze webwinkel: www.babyfuture.nl

© Ingrid Rouleaux | {unsubscribe}Afmelden{/unsubscribe} | {modify}Wijzig je aanmelding{/modify}