Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Hartenwensen, daadkracht, onze doelstelling voor 2012

Onze Kinderen zijn de Toekomst (OKZDT) en al haar vrienden heten je hartelijk welkom.
Bedankt voor het tekenen van het Landelijk Burgerinitiatief Christoffel Appèl,
voor jouw verbondenheid, jouw persoonlijke inbreng/intentie,
voor jouw hulpvaardigheid om dit bericht naar je naasten/eigen kring door te sturen.

Focus op waardeneducatie, positieve ontwikkeling is een noodzaak vooronze groeibriljantjes! Kinderen hebben meer nodig dan rekenen en taal!

Kinderen die goed in hun vel zitten, weten hun weg te vinden.

We are the world, we are the children
we are the ones who makes a brighter day
so let's start giving..

2012 - 2013

De Nieuwe Tijd
Jij mag zijn wie je bent
Laat het licht in je schijnen
En steek er anderen mee aan
krachtig en bekrachtigd
geef je pure zelf!

Wij, fundamentleggers, ambassadeurs, burgemeesters
en alle 1981 enthousiaste en betrokken ondertekenaars
waaronder vele ouders, leerkrachten, hulpverleners, organisaties
en diverse bekende personen ... Chantal Janzen, Pim van Lommel e.a.
willen ouders, leerkrachten, hulpverleners en overheid graag laten delen in
onze brede ervaring met positief omgaan met kinderen en in onze gezamenlijk
gedragen visie over veranderingen in educatie en in gezondheidszorg
die nodig zijn voor de ontwikkeling van een gezonde samenleving.

*wij wensen voor 2012*

40.000 handtekeningen op het Christoffel Appèl

* om met de overheid in gesprek te kunnen gaan

minstens zo belangrijk is de hartsverbinding die we met elkaar maken, de krachtenbundeling..De wereld groeit als we delen, met die positieve gedachte wensen wij meer dan 1.000.000 stemmen

* om mensen, instellingen en organisaties met elkaar te verbinden
om kennis en ervaring te delen, om zichtbaar te maken dat er hartsverlangen is,
er veel goede daden zijn, er veel wijsheid is, waarmee we elkaar
op de werkvloer en in het gedachteveld positief kunnen versterken.

* om de kinderen van Nu, alle mensen, om de wereld kracht te geven,
een ontwikkeling die begint bij jezelf. Samen creëren we een betere wereld,
onafhankelijk van politieke gezindheid, geloofsovertuiging en maatschappelijke positie

* Wij vragen niet om geld, maar om uw positieve bijdrage/uw intentie
zichtbaar te maken, en om uw naasten ook uit te nodigen om te tekenen
Het Burgerinitiatief Christoffel Appèl is van ons allemaal!

Aan alle mama's, papa's, opa's, oma's, tantes, ooms, meesters, juffen,
(kinder)coaches, (kinder)artsen, hulpverleners, voogden, studenten
advocaten, rechters, kortom ... ben je ouder dan 18 jaar?
Laat jouw stem ook horen door met jouw intentie te tekenen

*Als jij (al) getekend hebt, stuur dan deze oproep
aan zoveel mogelijk bekenden, familie en collegas door
geef wat je kunt geven, meer is minder

* TEKEN HIER *

Het landelijke Burgerinitiatief Christoffel Appèl
waarin het welzijn van het kind centraal staat

* onder opmerking kun je jouw intentie en/of een verwijzingnaar jouw positieve bijdrage plaatsen.

Het aantal kinderen (en ouders en leerkrachten) die tegen "systemen" aanlopen en mededaardoor niet lekker in hun vel zitten, hun motivatie verliezen, neemt nog steeds toe. Gezien de stappen die gezet worden door Marja van Bijsterveldt om nog eens flink te bezuinigingen in passend en speciaal onderwijs en de eveneens ingrijpende bezuinigingen in de jeugdzorg, is krachtenbundeling rondom de Kinderen van Nu harder nodig dan ooit! Kinderen hebben meernodig dan rekenen en taal. We moeten af van de huidige onderwijscultuur waarin kinderen, leerkrachten en ouders afgerekend worden en opgejaagd!

Of kinderen nu hoog, gemiddeld of zwak begaafd zijn, of een lichamelijke handicap hebben, elk kind verdient een positief stimulerende begeleiding in ontwikkeling, die aansluit bij hun vermogen en onvermogen. Wij komen op voor hun basisrechten. Geef aandacht aan hun talenten en innerlijke behoeften. Het is van groot belang dat de Kinderen van Nu de ruimte krijgen om in hun eigen kracht te (blijven) staan, te ZIJN wie ze ZIJN. Met plezier leren hun volledige potentieel, IQ, EQ en SQ, alle kernkwaliteiten, te benutten en leren verantwoording te nemen om zodoende gezonde keuzes te maken voor zichzelf en al wat leeft wereldwijd.

Visie en missie Onze Kinderen zijn de Toekomst

Hiervoor verwijzen wij naar de volledige tekst van het Christoffel Appèl.

Doelen:

Eigen kracht ontwikkelen stimuleren, -positief opvoeden -natuurlijk en uitdagend passend onderwijs voor elk kind met respect voor ieders eigenheid en kernkwaliteiten. Vanuit motivatie zelf ontdekken en zelf ervaren, leren zelf na te denken en keuzes te maken, voorzover mogelijk leren zelfredzaam te zijn. Het is van cruxiaal belang dat kinderen eigenwaarde hebben om zich te kunnen handhaven in deze sterkveranderende en complexe maatschappij, om uit te kunnen vinden wat hun weg is, om hun hart te mogen volgen, om tedoen wat nodig is, om voldoende rekening te kunnen houden met hun medemensen en om eerlijk en zinvol te kunnen samenwerken.Het bevorderen van vruchtbare samenwerking tussen kinderen, ouders en leerkrachten en indien nodig hulpverlening.Verbondenheid creëren, elkaar positief stimuleren en inspireren, samen zijn we wijzer.Rondetafelgesprekken "Een Bundeling van positieve Kracht rondom het Kind" stimuleren overal in het land (n.a.v. het gelijknamige boek en het vervolg..De Verbinding.)Samen op weg naar een betere wereld... Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in Balans.

Wat willen we met onze oproep bereiken?

Daadkracht, laten zien wat wel goed gaat !
Met elkaar verbinden en elkaar bekrachtigen. We kunnen vooral kracht putten uit wel goed gaat in gezin, school en gezondheidszorg. Alle leerkrachten, schoolleiders van Nederland roepen we op om onder opmerking bij het Appèl laten zien/verwijzen wat er voor moois gebeurt in hun scholen, hoe zij de verbinding maken met hun leerlingen, en hun ouders, hoe zij hun leerlingen weten te stimuleren en te boeien. Vanzelfsprekend zijn alle ouders en hulpverleners en organisaties m.b.t. een duurzame wereld, educatie en zorgbelangen van kinderen welkom met hun positieve inbreng.Actie naar de overheid
Binnen het onderwijs in Nederland mag veel meer aandacht komen voor het welbevinden en sociale functioneren van het individu. Er wordt teveel accent gelegd op de groepsnorm en prestatiegericht leren, terwijl kinderen, ouders en leerkrachten indrukwekkend veel behoefte hebben aan tijd en ruimte voor creativiteit en zinvolle persoonlijke ontwikkeling.

Welk beleid is nog meer nodig om positieve veranderingen door te kunnen voeren?
En met welke aandachtspunten willen wij met de politiek in gesprek gaan?
Lees hier het Beleid-en Aandachtsplan

Namens ons allen en de kinderen van Nu hartelijke bedankt voor jouw handtekening, jouw hulp en eventuele positieve bijdrage op het Burgerinitiatief Christoffel Appèl

We merken dat de mensen niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld zich steeds meer openstellen om vanuit het hart te leven, de aarzeling en de weerstand begint af te nemen.

We hebben geduld getoond, vol vertrouwen, onze actie is uniek en blijft actueel en wellicht dringender nodig dan ooit.

Nieuwsgierig naar wie onze fundamentleggers, ambassadeurs, beschermheren, mede-ondertekenaars zijn en allen die er tot nu toe getekend hebben? Neem een kijkje onder het tekenen van het Appèl door naar beneden te scrollen.

Wil je weten hoe OKZDT tot stand gekomen is?
In 2003 besloot ik om mijn werk als adviseur in de financiële dienstverlening te verlaten om mijnhart achterna te gaan. In 2009 is OKZDT officieel gestart, met steun van Burgemeesters, en diverse bekende Nederlanders en organisaties. Hieraan vooraf gegaan zijn jaren van intensieve zoektocht naar praktisch werken vanuit het hart met kinderen met bemoedigende resultaten, jaren van van verdieping in kennis en persoonlijke verinnerlijking in geestelijk, lichamelijk en financieel welzijn in balans. Mooie jaren van krachtenbundeling, intensieve voorbereiding en samenwerking met de fundamentleggers. Wij hebben ons onbaatzuchtig en met veel enthousiasme, passie en doorzettingsvermogen ingezet.

Het spontaan samenbrengen en met enthousiasme terugkomen van de fundamentleggers rond de tafel heeft veel kennis en ervaring, kortom hartverwarmende wijze inzichten en resultaten opgeleverd..mijn zoektocht was de aanleiding, zo ontstond het boek "een bundeling van positieve kracht rondom het kind". We kwamen in een stroomversnelling ...en tot mijn grote verwondering kreeg ik een speciale opdracht...ik nam hem aan en dat bracht me tot de kern, waar het leven om draait. Lees hierover verder in deze nieuwsbrief onder de lezing "Vanuit je hart leven is slimmer dan je denkt!".

Je kunt na het lezen van deze nieuwsbrief ook nog de uitgebreide rondleiding op onze website volgen.

Wist je ?

Dat Christoffel de beschermer van het kind en de reiziger is.
Het Burgerinitiatief Christoffel Appel heeft een mooi plekje in het historische Boek "Christoffel" gekregen. Dit rijk geïllustreerde historische boek is op 9 november 2011 uitgegeven,
initiatiefnemer Dennis Janssen. Meer info vind u hier.

Dat René Steegmans, meevliegt in onze campagne in de vorm van een vuurvlinder
René is door zinloos geweld om het leven gekomen. Zijn moeder Jeannette is een van onze fundamentleggers. Zij heeft achter de schermen op een fantastische manier op vrijwillige basis met mij samengewerkt. Zij heeft o.a. twee van onze boeken vormgegeven, en ook het Rainbowkidsskaartje van "Stuur je wens de wereld in" samen met ons ontworpen.

Dat er een nieuwe school "De Verbinding" in Nederland wordt opgestart.
Dat Onze Kinderen zijn de Toekomst in 2009 gevraagd is ambassadeur te worden van de Basisschool "De Verbinding" te Rotterdam. Namens het bestuur van Stichting Consent Rotterdam bericht de oprichter Abdulqadir Jarmohamed dat de ministerheeft ingestemd met de start van De Verbinding per augustus 2012! Missie en visie: De Verbinding is eigentijds onderwijs, gericht op het voorbereiden van de nieuwe generatie kinderen. De missie van De Verbinding is dat élk kind élke schooldagmeer welzijn en geluk beleeft. Door naast gedegen aandacht te geven aan basisvaardigheden,ook extra aandacht te schenken aan de belevingswereld, stimuleren we kinderentot het vormen van een sterke persoonlijkheid.

Dat Eugen Oetringer/ On Mental Health stichting in onze LinkedinGroup een prachtige bijdrage heeft geleverd onder "even voorstellen aan de Leden"
oplossingen voorkinderen met ADHD en dyslexie ... alternatieve routes om op je bestemming terecht te komen, die je ook in navigatiesystemen terug vindt! De lijstmet 20 therapieën, coaching en preventietechnieken met aanwijzingen voor het leveren van resultaat is net gepubliceerd.

Dat er twee nieuwe Rouleaux-tjes op komst zijn.
Net voor 11-11-11 kregen Frans en ik te horen dat we opa en oma worden, onze jongste zoon wordt vader. Op 11-11-11 kregen wij een telefoontje van hun oudste zoon, of we zondag thuis waren, ja hoor ... hij wordt ook vader! Met de aanstaande moeders gaat het goed. Onze eerste twee kleinkindjes worden rond half 2012 verwacht!

Dat we op aanvraag workshops geven , lezingen en rondetafelgesprekken houdenop scholen, instellingen en op initiatief van ouders en grootouders.

De workshop "Open deuren voor de Boodschappen van (hooggevoelige) kinderen"
ontwikkeld rondom de actuele onderwerpen in gedichtvorm in het gelijknamige boek"Kinderen met een Boodschap". Geschikt voor kinderen, ouders en leerkrachten, hulpverleners,Een aangename aanzet om met elkaar in gesprek te gaan. Het brengt absoluut een doorbraak teweeg in de sociale omgang , acceptatie, meer begrip en erkenning voor jezelf en voor elkaar.

Lezing "Vanuit je hart leven, is slimmer dan je denkt!"
Geschikt voor ouders, leerkrachten, hulpverleners.
Ingrid Rouleaux vond en ervoer dat ene deeltje "het IETS" dat zij miste in haar leven."Het IETS" weet ik nu, wat je in verbinding brengt met je hart en wie je bent, dat alles inde wereld met elkaar verbindt" ... een wonderbaarlijke hartverwarmende ervaring. Ik kreeg nadatik mijn Boek "Een bundeling van positieve kracht rondom het kind" had uitgebracht een bijzondere opdracht om mijn reis (pas later werd duidelijk, de reis samen met Frans, mijn man, naar de Bron) in een boek, de titel kreeg ik door, "De Verbinding met God" te beschrijven, en kreeg antwoorden op mijn vragen o.a. waar draait het in de wereld om? Leren was nog nooit zo leuk geweest als in die bewust periode. Ik mocht Het IETS ervaren en de kennis tot mij nemen, daardoor begreep ik tot het dieps van mijn ziel wat mij, mijn man en kinderen en met ons vele kinderen en hun ouders en leerkrachten, ook nu nog missen/gemist hebben in educatie. Geen wonder dat het onderwijs over het algemeen nog niet zover is...

De wetenschap is nog naarstig op zoek...Het "Goddelijke deeltje" wordt ook welHiggs-deeltje genoemd ... naar de natuurkundige Peter Higgs. CERN Europese Raad voor Kernonderzoek probeert via de deeltjesversneller het deeltje letterlijk aan het licht te brengen. Wat zegt Koenraad Schalm ( natuurkundige aan de Leiden Universiteit en Higgs-deskundige..als ze het Higgs-deeltje hebben gevonden, dan weten we hoe de wereld in elkaar zit. Dat beginnen kinderen zich af te vragen als ze 6, 7 jaar zijn, ... hun vragen leiden later tot kennis over moleculen, atomen, protonen, neutronen en nog kleinere deeltjes. Als je die kennis bij elkaar voegt en in experimenten test, blijkt iedere keer dat het verhaal alleen maar kan kloppen als je er nog één ontbrekend deeltje aan toevoegt: "Het Higgsdeeltje" Waarom spreekt men van het "Goddelijk deeltje"? Omdat het enig in zijn soort is...( aldus het krantenartikel dinsdag 13 december 2011 in de Limburger gelezen)

... omdat het alles met elkaar verbindt. Ik kreeg de antwoorden rond mijn vijftigste levensjaar en hoop van ganser harte dat hierdoor de kinderen van Nu niet meer met een kluitje in het riet gestuurd worden. De kennis alleen is niet voldoende, zelf ervaren en toepassen in wijsheid is de kunst. Ik mocht zelf ervaren en beschrijven hoe het is om volkomen in harmonie met jezelf en de wereld te leven, volkomen in je eigen kracht staan, De Verbinding, verwonderlijk en tegelijkertijd voelt het heel gewoon.

Dat dit gebeurde, dat ik deze opdracht kreeg, had alles te maken met mijn hartsverlangen om me in te zetten voor een gezond toekomstperspectief voor kinderen, ouders en leerkrachten, met het weten dat het anders kan. Tegelijkertijd besef ik dat dit door intensieve samenwerking met gelijkgestemden (de fundamentleggers van OZKDT waarmee ik de positieve krachten rond het kind gebundeld heb) en de onvoorwaardelijke steun van Frans mogelijk is geworden....Het verbeteren van de wereld begint bij jezelf, je moet het wel alleen doen, maar het gaat niet zonder de ander! Waarom wachten op de wetenschap?...de weg naar binnen kan nu beginnen! Een lezing geven en daarna met elkaar in gesprek gaan, is een wederkerig proces waarin ik ook altijd weer van anderen leer.

Ik wens dat de wetenschap en ervaring elkaar nog meer gaat aanvullen. Ik wens dat het onderwijs de natuurlijke vertaalslag naar kinderen gaat maken.
Mijn boek, een speciale opdracht, De Verbinding met God'is een goede aanzet hiervoor. Graag verwijs ik naar het filmpje van Pim van Lommel over eindeloos bewustzijn, het ondersteunt me in mijn visie en missie.

Rondetafelgesprekken
Elkaar ontmoeten, inspireren en verbinden, kennis en ervaring delen, ik nodig je uit aan mijn rondetafel in Roermond of elders op aanvraag. De datum worden telkens in onze nieuwsbrieven medegedeeld, en in onze agenda op onze website geplaatst. Je kan ze ook zelf thuis organiseren, ga met elkaar de dialoog aan!

Wist je ook dat onze actie "Stuur je wens de wereld in" op 11-11-11 op World Day of InterConnectedness (W.I.) hartverwarmende momenten heeft opgeleverd
De compilaties/verslag met foto's die we van scholen-mensen toegestuurd gekregen hebben van verschillende bijzondere momenten kan je hier bekijken.

Dat we onze actie "Stuur je wens de wereld in"op W.I. 12-12-12 herhalen
Omdat het 11-11-11 zoveel hartverwarmende momenten heeft opgeleverd, het besef dat wij allen één zijn en we elkaar in het gedachteveld positief kunnensteunen. Kinderen begrijpen dit! We zullen extra keuze mogelijkheden toevoegen, voor ieder wat wils. In de hoop dat nog meer scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zich aan melden voor dat ene unieke moment van hartsverbinding maken, waaraanalle landen deelnemen. Geef leerlingen/kinderen de kans om hun hartenwens met de wereld te delen...alle info meedoen/aanmelden wordt in agenda geplaatst

Dat de wens "de wereld is mooi" gekozen is door de hele school om voor te lezen,
een wens in gedichtvorm die de wereld in gestuurd is tijdens de ceremonie op de Dr. Schaepmansschool in Barendrecht, waarbij wij (Desiree Veehof en ik) op uitnodigingaan wezig waren. Dit gedicht is door de kinderen die dag op het schoolplein geschreven.

Wens 11-11-11

De wereld is mooi.
Als iedereen aardig is.
Oorlog en ruzie is in mijn wereld geen gemis.
De wereld moet veilig zijn voor iedereen.
Pesten en discriminatie zijn gemeen.
Iedereen is gelijk blank, bruin of zwart.
Mensen zorgen voor elkaar met vrede in hun hart.
Een mooie toekomst

Joeri Dusault 11 jaar

In liefde en dankbaarheid!

volg de uitgebreide rondleiding,
bekijk de filmpjes, lees onze collums
plaats een reactie op

www.onzekinderenzijndetoekomst.nl

Het Christoffel Appèl is van alle ondertekenaars,
een warm hart voor de kinderen van Nu

word ook lid/sympathisant

Een bundeling van positieve kracht rondom het kind
€ 10,- De Verbinding met God
€ 22,- Kinderen met een boodschap
€ 10,- Boekenset 3
€ 33,-

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Fluisterkind, Ontwikkeling stimuleren, Engelenkaarten, inzichtkaarten en het boek over Magnesium

Lees meer/bestel in onze webwinkel www.babyfuture.nl

Je kan je hier persoonlijk aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief.