Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 43 niet laden

Een school met de harmonische verhouding van de Gulden Snede

zondag, 17 juni 2012 10:54

basisschool-t-mozaikEen school met de harmonische verhouding van de Gulden Snede...een tweede thuis voor kinderen. Een basisschool van mijn dromen in een wijk met 59 verschillende culturen, een mooi voorbeeld van vernieuwend denken en in samenwerking doen! Na de open dag, werd ik tot mijn verrassing uitgenodigd door de directeur Hetty Belgers voor een persoonlijke rondleiding terwijl de kinderen aan het spelen, leren en ontdekken waren. Ik ben onder de indruk van van het gebouw en de rust en het plezier dat de kinderen uitstralen! Op mijn verzoek willen Hetty namens alle leerkrachten, de architect Hans Coppen en de kinderen van BS 't Mozaïek hun positieve ervaringen met alle plezier met jullie delen. Ingrid Rouleaux.

Een nieuwe start: Basisschool 't Mozaïek heeft op 3 januari 2011 haar intrek genomen in het nieuwe schoolgebouw aan de Surinamestraat in Roermond. Voor de school is dit de slagroom op de taart. In april 2008 werd de school door de inspectie van het onderwijs als 'zeer zwak"beoordeeld. Een slag voor de medewerkers van de school omdat er hard gewerkt werd. Er is een verbeterplan opgesteld met de verplichting binnen 2 jaar de school op orde te hebben. Dat is gelukt en hoe! Het team van 't Mozaïek heeft de schouders eronder gezet en kwalitatief een geweldige verbeterslag gemaakt. Waar eerder gedacht werd: onze leerlingen kunnen dat niet" is nu de gedachte: onze leerlingen kunnen alles, als wij ze maar de goede dingen aanbieden en op een positieve manier uitdagen. Op 8 juni 2010 heeft de inspectie de school dan ook als goed beoordeeld. Een geweldig resultaat!

Het motto van de school is: "samen sterk voor kwaliteit" Dat is wat de school wil uitstralen. In de tussentijd werd ook duidelijk dat de school aan een nieuw gebouw toe was. Samen met de gemeente en Hans Coppen (architect), is het team en ander gebruikers, gaan brainstormen over hoe dat gebouw er uit moest zien maar vooral, waarom? Het team kreeg de kans vanuit visie vorm te geven. Dit heeft er in geresulteerd dat er nu een schoolgebouw is dat inspirerend is voor kinderen maar ook voor mensen die er werken. Een gebouw dat uitdaagt en rust geeft. Waar peuters, kleuters, kinderen en jongeren warmte en geborgenheid voelen, voorwaarden om te kunnen spelen, leren, ontspannen. Een kleurig gebouw in een kleurige wijk, stad, wereld. Inspirerend tot een leven waarin iedere kleur een plaats heeft om samen en levende bruisende gemeenschap te zijn.Iemand die onder schooltijd door het gebouw loopt zal de rust ervaren en daarnaast zien hoe kinderen er werken. Ze genieten van hun schooltijd en vinden het jammer wanneer ze vakantie hebben ...Welkom!

Hetty Belgers, Meerschooldirecteur St Alfonssuschool Bs-'t Mozaïek

Spelen, Leren, Ontmoeten, een tweede thuis voor kinderen

Architect Hans Coppen: Toen we juni 2009 de opdracht kregen voor de architectenwerkzaamheden voor de BMV voor de wijken de Kemp, Kitskensberg en Heide in Roermond stond een ding al snel vast: het moest een kleurrijk gebouw worden voor de kinderen van deze kleurrijke wijk. Daarmee was de eerste symboliek geboren, er zouden er nog vele volgen.

Het is nog niet zo heel lang geleden dat de gebouwen vol waren van symbolen. Vaak waren dit symbolen uit onze christelijke traditie, die ons op speelse wijze vertrouwd maakten met de waarden en normen in onze cultuur. Maar met de komst van de moderne architectuur werd dit taboe en zo verloren onze gebouwen gaandeweg de vorige eeuw deze rijkdom.

Spelen, leren en ontmoeten wilde ik als vanzelf laten gebeuren in dit gebouw. Kinderen leren door te spelen, kinderen leren door te ontmoeten. Ik bedoel daarbij niet zo zeer het leren wat onze maatschappij van ons verlangt, daaruit ontstaat immers geen nieuwe wereld, het zorgt enkel dat bestaande waarden niet verloren gaan. Ik bedoel hier vooral het ontdekken van je eigen wereld, je eigen waarheid en je eigen waarde. Alleen hieruit kan immers een nieuwe wereld geboren worden. Een wereld die antwoord geeft op de vragen van de toekomst, de wereld van onze kinderen. Uitdagen, ontdekken en verwonderen zijn de toverwoorden die kinderen als vanzelf laten leren. De symboliek in dit gebouw is geboren uit mijn fascinatie voor de samenhang in de natuur, de groei en het leven. Op deze manier hoop ik iets van mijn verwondering over het leven op de kinderen over te kunnen brengen.

De Multiculturele achtergrond van de leerlingen heeft geleid tot een gebouw met een symfonie aan kleuren. We vinden dit kleurmozaïek terug in het metselwerk met 16 verschillende baksteenkleuren, de beplating die met de licht en kijkrichting van kleur verandert en de kleurrijke hoeken waar kleur identiteit aan de klassen geeft. Bij elke kleur hoort een thema dat in tekst en gedicht op de muur geschilderd is. De thema's zijn gekozen passend bij de leeftijd en de chakra die bij de kleur hoort.

De gedichtjes beschrijven in kindertaal situaties die tussen kinderen spelen. Ze bestaan uit 4 regels van 4 lettergrepen. 4x4=16, het gouden getal van de gulde snede. Zo komen in de gedichtjes taal en rekenen, denken en voelen samen.

De symboliek van de kleuren

Als het licht van de zon op aarde valt, weerkaatst het in alle kleuren van de regenboog. Onder aan de regenboog vinden we de aarde. Rood is de kleur van de aarde. De aarde die schijnbaar onveranderlijk is, vastigheid geeft om op te lopen en te bouwen. De aarde geeft houvast en vertouwen. Hoe belangrijk het houvast van de aarde is zien we als deze even weg valt zoals tijdens de aardbeving in Japan.

Het vertrouwen dat ik voortdurend van de gebruikers, Zeci, en de gemeente mocht ervaren heeft het gebouw gemaakt tot wat het is. Het was een proces waarin alle partijen respectvol met elkaar om zijn gegaan. Ik mag alleen maar hopen dat dit respect en vertrouwen via het gebouw ook op de kinderen afstraalt. Hier wil ik het hele bouwteam voor bedanken.

Rood is in deze school de kleur van groep 1 en 2. Kinderen krijgen structuur en duidelijkheid bijgebracht. Dit geeft houvast, vertrouwen en een gevoel van veiligheid. Een kind dat zich veilig voelt binnen de groep, durft zijn wereld met anderen te delen, durft zich open en kwetsbaar op te stellen. Zonder dit gevoel van vertrouwen en veiligheid mist het leren de aansluiting met de innerlijke wereld.
Elke kleur heeft om de symboliek over te brengen een open zin en een gedichtje. Bij rood gaat dit over er helemaal durven en mogen zijn, over respect voor elkaar:

Ik ben...
Ik ben de held
Jij bent de boef
Het maakt niet uit
Iedereen telt

Dit principe van open en gesloten, veilig en onveilig vinden we terug in de plattegrond van het gebouw. Deze volgt de natuurlijke celdeling van mens en dier: Cellen groeien door zich te delen 1 cel wordt 2 cellen, 2cellen wordt 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 cellen. Die cellen vormen een bolletje cellen hol van binnen met een enkele laag cellen als wand. Bij de volgende deling naar 512 cellen deukt het bolletje in en ontstaat een binnenwand en een buitenwand. De holle kant is meer beschermd en open, hieruit ontwikkelen zich de organen. De bolle kant is meer gesloten en vormt uiteindelijk de huid van mens of dier. Analoog hieraan is het gevoel van veiligheid binnen de plattegrond van de school opgebouwd De klas is de veilige basis, twee klassen delen een kleur, 4 klassen delen een leerplein, 8 klassen vormen een verdieping, 16 klassen vormen de uiteindelijke school incl. uitbreiding. De school ontvangt je met open armen. Open met veel glas van binnen besloten met een stenen wand aan de buitenkant. Naast het rood vinden we in de regenboog oranje.

Oranje staat symbool voor water. Water stroomt over het land. Speels zoekt het zijn weg. Flexibel en creatief sleurt het water aarde naar de zee. Oranje herinnert in groep 7-8 aan het plezier van spelend leren, het ontdekken van wat je echt beroerd.

Ik speel...
Kom je spelen
We ontdekken
Nieuwe wegen
Onze wereld

Dit speelse uitdagende vinden we ook terug in de vele kleuren steentjes van de buitenmuren die in steeds wisselende aantallen voorkomen. Deze kleuren verwijzen regelrecht naar de 57 nationaliteiten in de wijk. Midden in de regenboog vinden we de kleur geel.

Geelis de kleur van de zon die het water laat verdampen en het los maakt van de aarde. Analoog hieraan maakt de wil ons los van onze omgeving. De wil stelt ons in staat te leiden in plaats van te volgen. De wil die onbeheerst zijn gang kan gaan leidt echter ook tot isolement en conflict. Het is daarom zaak op zachte manier te willen, Krachtig waar dat belangrijk is, flexibel waar dat kan. In ouderlokaal en schakelklas vinden we geel:

Ik wil...
Ik wil rennen
Jij wilt springen
Gaan we samen
Liedjes zingen

Geel zorgt voor levensenergie en zodat de kinderen hard kunnen werken. Geel staat in het gebouw ook voor het zuinige energiegebruik in het gebouw. Aardwarmte vloerverwarming en energieterugwinning op.

Dit groene aspect van het gebouw brengt ons bij de kleur groen in de regenboog. Groen staat voor het element lucht. Het element van je hart, de huid en de ademhaling. Daarmee staat groen voor het voelen van je kern, je grenzen en de uitwisseling met de omgeving.

Ik voel...
Ik voel jouw traan
Jij voelt mijn lach
Ben je soms boos
Dan kietel ik

Groen is binnen de school de kleur van de peuterspeelzaal. Peuters die op de peuterspeelzaal komen zijn bezig met voelen. Ze komen in de groep en gaan ontdekken welke gevoelens van henzelf zijn en welke van anderen. De ontwikkeling van het voelen gaat gepaard met de ontwikkeling van de (fijne) motoriek.

Boven aan de regenboog vinden we de kleur blauw. Het is de kleur van de verhalen, de expressie en verbondenheid. Groep 3-4 werkt hard aan lezen en schrijven. Rekenen en taal. De blauwe kleur houdt de natuur op de twee kanten van taal: Het vertellen en het luisteren, het geven en ontvangen. Het verbindende. In de gedichtjes worden taal en rekenen verbonden. De taal zit in het verhaal, rekenen in het ritme: 4 regels van 4 let-ter-gre-pen: 4x4=16

Ik vertel...
Als ik vertel
Voel ik me vrij
Als ik luister
Ben ik bij jou

16 is het gouden getal dat verwijst naar de harmonische verhouding van de gulde snede. Deze verhouding en zijn benaderingsreeks, de reeks van Fibonacci zijn veelvuldig in de maten van raamopeningen, de penanten, de kleurverhoudingen van de stenen en de maatritmes van de gevel terug te vinden.

Dit streven naar harmonie vinden we in de kleur paars terug. Deze kleur verbind rood en blauw langs de achterkant van de regenboog. Paars vinden we in groep 5-6. Als je lacht gaat alles stromen en worden alle kleuren verbonden, alle geschillen geslecht.

Ik lach...
Ik lach naar jou
Jij lacht naar mij
Zon in mijn hart
Leven krijgt glans

Paars vinden we ook als verbindend element in het gemeenschappelijke deel van het gebouw. Hier is een lange paarse wand tot kunstobject gemaakt. 100 houten panelen zijn aan verschillende, rijk versierde kastknopjes opgehangen. De kinderen maken hierop kunstwerken of vertellen over wat hen beweegt. Op deze manier ontmoeten we het leven uit de klassen en dat wat de kinderen beweegt in het hart van het gebouw, daar waar we binnenkomen. Op deze wijze verbindt de paarse kleur niet alleen de delen van de school, maar ook bezoekers en kinderen.

Hans Coppen
Architectenbureau Coppen