Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 43 niet laden

Alle recensies "Kinderen met een Boodschap"

donderdag, 22 oktober 2009 00:00

Leesplezer en nieuwe inzichten

Ik heb de gedichten in Kinderen met een Boodschap met plezier gelezen en hierbij weer tevens nieuwe inzichten verkregen.

Paul Haarhuis, tennislegende en vader


Knap

"Kinderen met een Boodschap" heeft me geraakt. Je wordt even op het verkeerde been gezet omdat je denkt dat kinderen de gedichten hebben geschreven. Maar dat is niet zo. Het is knap van Linda van Hulsen dat ze zo in de huid heeft weten te kruipen van kinderen. Eigenlijk zou iedereen dat op zijn tijd moeten doen.

Samira Bouchibti – namens Partij van de Arbeid lid van de tweede kamer, eerder was ze programmamaker, columniste en presentatrice

 


Een boodschap over gevoelens

De bundel Kinderen met een Boodschap gaat over gevoelens. Gevoelens van geluk, verdriet, vriendschap en angst. Gevoelens die bij kinderen vaak sterker zijn dan bij volwassenen. Kinderen kunnen volledig in beslag worden genomen door deze emoties en het kan ze de indruk geven te worden afgewezen om wie ze zijn. Het is van groot belang ze te begeleiden in deze ontwikkeling want alle kinderen mogen er zijn. Ongeacht hun talent, hun achtergrond, hun verleden of hun toekomst, alle kinderen doen ertoe. Niet alleen voor hun ouders en hun directe familie of vrienden. Kinderen zijn onze toekomst. Ook daarom moeten we ze koesteren.

Harry van Bommel
Tweede Kamerlid SP


Kinderen met een Boodschap getuigen spontaan van onze grootsheid

De mens is een wonderbaarlijk wezen dat zichzelf helaas beknot en beperkt door zijn rationele denken. Het is een opluchting dat de kinderen in dit boek "Kinderen met een Boodschap" daar duidelijk niet aan meedoen. Zij getuigen spontaan van onze grootsheid, laten we hen de ruimte geven, en zo geven we ook onszelf de ruimte. Uiteindelijk zullen we zo een hele nieuwe samenleving creëren.

Paul Liekens - auteur - bestuurder van Heart Systems - NLP trainer


Wat is er zo nieuw aan dit boek?

Toen ik de kaft met de mooie tekening van de levensboom van het boek "Kinderen met een Boodschap" onder ogen kreeg, dacht ik ... Dat belooft wat! De boodschap is dat er kinderen zijn met een hooggevoeligheid, waardoor zij sneller overprikkeld raken, een andere manier van informatieverwerking hebben, en leer- en gedragsproblemen vertonen als deze kwaliteit niet erkend wordt. De noodzaak dit aspect te erkennen is belangrijk. In mijn praktijk kom ik nog veel problemen tegen, bijv. hoogbegaafde en/of hooggevoelige kinderen die vast lopen in het onderwijs, in de psychiatrie belanden, het circuit van jeugdzorg. Wat is er zo nieuw aan dit boek? Er staan gedichten in met mooie, ontroerende uitingen die samengaan met fraaie tekeningen die alle gevoelens helder weergeven...herkenning en erkenning. Met name, de gedichten "Overgevoelig" en "Foute aandoening" hebben indruk op me gemaakt. Ik hoop van harte dat deze gedichten ook andere professionals die met kinderen en ouders werken, mogen bereiken.

Peggy Lesquillier, praktijk van advocaat Jeugd - Onderwijsrecht


Een weg gevonden om van zich te laten horen

Het mooie aan de gedichten in "Kinderen met een Boodschap" is dat de kinderen van Nu, hoogsensitief of niet, via Linda van Hulsen een weg hebben gevonden om van zich te laten horen. Ik zie in deze gedichten een oproep van deze kinderen aan iedereen, ouders, familie, scholen etc. om verder te kijken dan alleen de buitenkant. De buitenkant is alleen een reactie op wat er van binnen leeft. Zij roepen op om echt te luisteren naar wat er in hun diepste gevoel leeft. Waar zij in knel komen in deze hectische maatschappij en waar zij hun eigenheid verliezen. Onze kinderen willen weer terug komen tot de basis en de kern van Wie zij Zijn. Maar ook elke volwassenen wil diep in zijn hart Zijn. Laten we zorgen dat wij hun spiegel naar ons begrijpen en dat zij gehoord worden!

Wies Clout, Orthopedagoog en Sensitherapeut, Pedagogisch Adviesbureau Dyades gericht op begeleiding van hoogsensitieve kinderen en ouders.


Ook voor de toekomstige leraar een leerzame inkijk

Door de gedichten van Linda van Hulsen krijg je een goede en vooral leerzame inkijk in de wereld van het hoogsensitieve kind, wat mij betreft zou het op de boekenlijst van iedere pabo moeten staan, niet als specifieke lesstof maar behorende bij de algemene ontwikkeling als toekomstige leraar.

Jeannette Steegmans, moeder en ervaringsdeskundige


Dat zou het tij op vele scholen keren

"Arie wil je een recensie schrijven?"" Dat wou Arie wel. Na het eerste gedicht "Achter het verhaal" verviel ik in diepe gedachten: "Dit zou iedere leerkracht moeten lezen. Als ze dit nou ooit eens zouden begrijpen, dan veranderde er veel." Toen mijn gedachten richting planning en uitvoering gingen, besloot ik eerst verder te lezen. Het tweede gedicht "Overgevoelig" heb ik de eerste keer niet uit kunnen lezen. Een vloed van herkenning golfde door me heen. Maar vooral de erkenning van een ander, dat deze overgevoeligheid geen gekte is, maar een volledige realiteit, maakte dat ik zo emotioneel werd, dat ik niet meer verder kon lezen. Dit raakte zo stevig aan de werkelijk gevoelde weerstanden, dat ik alleen kon denken: "Als mijn ouders dit ooit hadden gelezen en begrepen, hoe mooier zou mijn leven zijn geweest". Hoe mooier zou hun leven zijn geweest. Laat elk kind dit boekje in de klas lezen en er over praten. Dan zouden er veel meer kinderen dit begrijpen: "Geen gevoel" op bladzij 42. Laat elke leerkracht dit boekje lezen, al was het alleen maar het gedicht "Lieve Juf" op bladzij 36. Dat zou het tij op vele scholen keren.

Arie van Kessel.
Voormalig Directeur Basisschool, lid van het Zorgteam HINT Limburg, Vereniging voor hoogbegaafde kinderen.


Voor jong en oud een goede leidraad

"Kinderen met een boodschap" is een boekje met prachtige gedichten en illustraties voor jong en oud, waarin gevoelens duidelijk beschreven worden. Dit boek kan een goede leidraad zijn om een gesprek te voeren of taboes te doorbreken. Wij van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld dragen de doelstellingen van dit boekje en de campagne van "Onze kinderen zijn de toekomst" een warm hart toe.

Sanneke Bakker en Bart Wisbrun, Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld


Dit boek is een prachtig bewijs

Erkenning van kinderen is belangrijk voor ze. Mogen zijn wie ze zijn. Alle stempels die ze krijgen werken averechts op hun ontwikkeling. Praat met kinderen in plaats van over en tegen ze. Ze hebben zoveel wijsheid in zich, daar is dit boek een prachtig bewijs van.

Ingrid Stoop, MatriXmethode, auteur, trainer, coach


Mijn dochter van 11 jaar heb ik gevraagd dit boek te lezen, zij zei over "Kinderen met een Boodschap"

Ik vind het een goed boek. De gedichten laten je zien dat je niet de enigste bent die deze gevoelens heeft. Kinderen die dit herkennen hoeven zich daardoor niet alleen te voelen. Ook voor kinderen die deze gevoelens niet kennen is dit boek goed. Ze begrijpen de ander door deze gedichten misschien beter. In sommige gedichten herken ik me in andere helemaal niet. Het is goed te weten wat een ander kan voelen. Ik vind dat iedere opvoeder, ouders, juffen en meesters, familie dit boek moeten lezen, zo begrijpen we elkaar beter. Het voor- en nawoord vond ik te moeilijk maar voor opvoeders, volwassenen te begrijpen.

Aan deze mooie en duidelijke woorden hoef ik niets toe te voegen.

Carla van Aarsen-Loven moeder, leerkracht en peuterleidster


"Kinderen met een Boodschap"

Een luisterend oor voor wat een kind beweegt is een voorwaarde voor verbinding. Ook kinderen hebben behoeften als zelfexpressie, plezier, ontwikkeling en erkenning. De gedichten van Linda van Hulsen in geven op een treffende wijze hun behoefte aan eigenheid en harmonie weer: hoe verscheidenheid levensverrijkend en ecologisch kan zijn.

Abdulqadir Jarmohamed, initiatiefnemer van De Verbinding, een basisschool met extra aandacht voor de gevoelskant


Hoopgevend en tegelijketijd verontrustend

Het is bijna onmogelijk om mijn gevoelens in woorden te vatten. Tijdens het lezen kwamen gevoelens van ontroering, her- en erkenning bij mij boven. In mijn praktijk voor coaching, neurofeedbacktraining en orthomoleculaire geneeskunde kom ik regelmatig in aanraking met de vragen van deze prachtige nieuwetijdskinderen. Mijn eigen kinderen, waarvan de oudste mij dit voorjaar zei dat de eerlijkheid de baas is, hebben het boekje alledrie verslonden. Dat zij dit boekje prachtig vinden, en dat zij zich herkennen in de gedichten is voor mij hoopgevend en tegelijkertijd verontrustend. Het boekje vat in krachtige bewoording samen waar onze kinderen, zij die onze toekomst zijn, om schreeuwen. Wanneer worden zij werkelijk gehoord?

Hannie Ruinen, moeder, docerend musicus, coach, neurofeedbacktrainer, orthomoleculair geneeskundige, maar ook volwassen en ook een kind van de toekomst. En tot overmaat van wat ooit een ramp was, ook nog hoogbegaafd en hoogsensitief.


Kinderen met een boodschap houden ons een hele grote spiegel voor

Als Ingrid Rouleaux mij belt om te vragen of ik een recensie wil schrijven over het boek Kinderen met een boodschap ben ik gelijk enthousiast. Ik heb het boekje dan nog niet eens gelezen maar ik vind de gedachte achter "De Campagne onze kinderen zijn de toekomst" al zo ontzettend mooi. En ook vind ik het zo ontzettend nodig dat deze gedachte ons land door gaat. Wat Linda in haar voorwoord schrijft geldt vooral voor kinderen met autisme. Ook deze kinderen hebben een boodschap. Ze zijn ook hoogsensitief, fijngevoelig en hebben hun eigen wijsheid. En ook deze kinderen lopen dagelijks tegen muren van onbegrip. Kinderen met een boodschap houden ons een hele grote spiegel voor. Steeds meer mensen durven het gelukkig aan in deze spiegel te kijken. Daar is moed voor nodig. Moed om bij je zelf te constateren dat deze kinderen niet hoeven te veranderen maar dat wij de eerste stappen mogen zetten als we samen verder willen. Moeilijk is het niet. Zoals Linda, Ingrid en Wies het verwoorden: "Het is zo belangrijk voor kinderen dat er naar hen geluisterd wordt naar wat zij zelf vertellen hebben; dat opvoeders naast hen gaan staan en hen niets van bovenaf opleggen". Ik zou daar aan willen toevoegen: "En leer de taal van jouw kind spreken". Zorg dat jouw kind jou kan begrijpen doordat jij leert kijken en voelen. Want echt contact heb je pas als de ander jouw verhaal begrijpt! Mijn wens is een bijdrage te mogen leveren aan een autismevriendelijke en dus ook een kindvriendelijke wereld. Want alle kinderen met een boodschap verdienen ons respect en een diepe buiging.

Marjon Kuipers, moeder, trainer autisme & communicatie, NLP Master/Coach, Auticomm. autisme & communicatie


Hoogsensitieve kinderen hebben een boodschap, jazeker ... net als andere kinderen.

Dit boekje en de sensitieve kinderen die er in beschreven worden zijn waardevol. Jazeker ... net als andere kinderen. Hoogsensitieve kinderen laten het zuivere, pure intuïtieve weten van volwassenen zien, net zoals andere kinderen laten zien hoe ver we er bij vandaan zijn geraakt. Beide geven ze op hun eigen manier uiting aan deze diamant in ons, de ene groep door ons een spiegel voor te houden en de andere door ons een voorbeeld voor te leven. Ik hoop dat dit boekje er aan bijdraagt dat vele volwassenen die diamant in zichzelf vinden en gebruiken om de diepste verlangens van kinderen gestalte te geven in onze wereld. Wanneer dat gebeurt plukken alle kinderen en wij zelf daar de vruchten van.

Janita Venema, Kindertolk®, initiator methode 'Het Fluisterkind®, auteur, trainer


De gedichten van Linda maken de blinde vlek van ons zichtbaar!

Ik kreeg het mooie boekje van Linda bij de Vredesvlam in Venlo. Het zijn kinderlijk eenvoudige gedichten, die je meenemen in de binnen wereld van de kinderen van NU! Het (soms moeilijke) gedrag wat het kind naar buiten laat zien, zegt iets over zijn binnenwereld. Kinderen laten zien dat zij een boodschap hebben aan volwassenen. Zij zijn zelf nog niet altijd in staat om hun binnenwereld in taal om te zetten. Daarom doen zij dat met hun gedrag. De gedichten laten ons zien welk verhaal er achter het gedrag van kinderen te horen valt! Ze laten zien wat zij nodig hebben, erkenning van hun gevoeligheid en hun uniciteit, dat niet alleen het hoofd belangrijk is, maar ook het hart en handen en tegelijkertijd vraagt dat ook iets van ons, als opvoeders en verzorgers. Wij alleen kunnen hun de veiligheid en warmte bieden om hun eigenheid tot uiting te laten komen, wanneer wij ook onze uniciteit en gevoeligheid laten zien. In mijn werk als communicatie trainer en kindertolk mag ik de boodschap van kinderen vertalen. Het is vaak een blinde vlek, een onbewust deel, dat bewust mag worden gemaakt. Kinderen erkenning geven, hun gevoelens een naam geven, hun wensen en behoeften horen om daarmee ouders bewust te maken van waarin zij mogen loslaten of bijsturen in hun eigen leven. De gedichten van Linda maken de blinde vlek van ons zichtbaar!

Karin Gjaltema, moeder, Gordon communicatie trainer en kindertolk


De rode draad in Kinderen met een Boodschap

Het woord boodschap is een samenstelling van "bode" (gezant) en "gezelschap" (groep). Dit impliceert dus direct dat er vele zendelingen zijn, die ons allen belangrijke inzichten brengen. Ieder kind heeft zijn eigen vorm van hoogsensitiviteit. Het ene kind is gevoelig voor dieren, het andere voor wereldse zaken en weer een ander kind is vooral afgestemd op de mensen om hem heen. De rode draad, die ook door de gedichten in "Kinderen met een Boodschap" loopt, is hun uitnodiging aan ons om te leven vanuit vertrouwen. Door mijn werk als Kindertolk® zie ik dagelijks de grenzeloze liefde van kinderen voor hun ouders, die zij echter vaak uiten op onpopulaire manieren. Vanaf het eerste ogenblik dat ouders dit negatieve gedrag kunnen zien als een uiting van dankbaarheid, liefde en respect, ontstaat er een fantastische, wederkerige band. Ik hoop dat dit boek dit kan bereiken voor álle ouders en opvoeders die leven, wonen en werken met deze bijzondere gezanten.

Meta Kierkels, Lindekracht, Praktijk voor Opvoeding en Ouderschap


Nemen wij nog voldoende tijd voor onze kinderen?

Alle kinderen reageren vanuit hun emoties meestal van uit hun diepste wezen. In een bundeling van 21 gedichten vertolkt Linda van Hulsen hun wensen en verlangens. In deze tijd lijken wel alle kinderen hoog sensitief en zouden wij ons net als Linda moeten afvragen waarom dit zo is. Nemen wij nog voldoende tijd voor onze kinderen? Waar besteden onze kinderen hun (vrije) tijd aan? Op school moeten ze in het vaak strakke stramien van een hoge prestatie druk. En thuis komen ze daar tot rust? Uit de gedichten van Linda ademt een verontrustend beeld. Een beeld dat het kind ons en de huidige maatschappij een spiegel lijkt voor te houden. Een maatschappij waar zij hun toekomst in moeten opbouwen. Wat is daarop ons antwoord? Ouders zijn soms wanhopig over de opvoeding in deze huidige tijd. Sommige doen een ware zoektocht naar de oorzaak van de wijze waarop hun kind zich uit. In het gunstige geval zetten de opvoeders de tijd even stil en kijken zij oprecht en vanuit hun hart naar hun eigen kind. In dat geval hoeven ze vaak niet verder te kijken en vertrouwen ze op de kracht van hun eigen kind. Zij geven het kind de opvoeding die ze verdient met veel liefde en aandacht stellen ze de grenzen voor hun zoon of dochter. Maar wat als dit niet gebeurt? Gebrek aan tijd en aandacht heeft dan tot gevolg dat ze verdwijnen in de virtuele wereld, ze aan de pillen gaan, of sturen ze hun kind in een woud van -professionele- zorg- en hulpverleners. De gedichten in deze bundel met de hond en het paard zijn goud waard naar mijn mening. Dieren vervullen en helen namelijk elk hart en zeker die van een kind. Ze zijn een voorbeeld voor ons allen.

Carola Eppink, Mamasonline


Herkenbaar

Een mooi en warm initiatief is dit boek. Kinderen komen in de gedichten van Linda zelf aan het woord over een voor vele ouders herkenbaar thema.

Hubert Bruls, Burgemeester van Venlo


Eigen-wijs

In de gedichten van Linda hebben kinderen eigen-wijze boodschappen, verpakt in eigen-wijze taal. Vooral hooggevoelige en begaafde kinderen spreken deze eigen-wijsheid vaak duidelijk uit. De taak van iedere opvoeder en begeleider is om naast kinderen te staan en te luisteren naar hun wensen en oplossingen. De volwassene die hiertoe in staat is, heeft de eigen-wijsheid van het kind in zichzelf weer laten spreken.

Henk-Jan van der Veen
schoolcounsellor, coach en mede-oprichter van LiHSK (Landelijk informatiepunt HoogSensitieve Kinderen)


Voorrecht

Het is een voorrecht
een opvoeder te zijn
met grote ogen en oren,
met een stevig inlevingsvermogen,
die het kind de ruimte geeft
om kind te zijn,
in al zijn denken en doen.

"Kinderen met een boodschap"
werkt als een bijsluiter;
geen wondermiddel,
maar een welkome gids
op weg
naar een gezonde toekomst.

Henk M.J.M. van Beers, Burgemeester Gemeente Roermond