Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Mannen in de kinderopvang. Ja we zijn er nog.

donderdag, 17 augustus 2017 13:39
Mannen in de kinderopvang. Ja we zijn er nog.

Kinderen hebben vrouwen en mannen nodlg voor hun opvoeding. Mannen hebben een pedagogisch toegevoegde waarde, ook in de kinderopvang. Bijzonder hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam, Uben Fukkink, deed onderzoek naar mannen in de kinderopvang. 'lk miste de mannen en begon met een simpele en nieuwsgierige vraag: Waar zijn ze?'

Uit ons onderzoek ls Caregiver Gender Important for Boys and Girls? uit 2016 blijkt dat er geen winnaar is;
Mannen en vrouwen doen het allebei even goed in de kinderopvang', vertelt Ruben Fukkink.'Er zijn twee theorieën over de rol van mannen in de opvoeding. Eén theorie zegt dat jongens mannen nodig hebben als rolmodel. Een andere theorie voorspelt dat mannen 'ruiger' in het spel en'pittiger' in het contact zijn. Dit
is leuk voor bepaalde jongens, maar ook voor bepaalde meisjes. We hebben onderzoek gedaan en het blijkt dat mannen en vrouwen alle tvvee even belangrijk zijn. Er is geen winnaar.We dachten dat mannen
misschien iets unieks lieten zien. We dachten dat vrouwen meer troostrijker zouden zijn en mannen iets meer ruimte gaven in spel. Dit hebben wij in ons onderzoek niet gevonden. Mannen en vrouwen zijn
gelijkwaardig in hun omgang met jongens en meisjes. Het is een prettige uitkomst van het onderzoek, want het laat zien dat mannen echt een plek verdienen in de kinderopvang. Het gedrag van vrouwen en
mannen kan dicht bij elkaar liggen, want je hebt masculiene vrouwen en feminiene mannen. Dit heb je ook in andere beroepen.' 

Een normale kans 
Een theorie voorspelt dat vrouwen en mannen complementair zijn, maar dat is niet mijn uitgangspunt. We hebben mannen nodig in de kinderopvang, omdat ze nét zo goed zijn. Ze verdienen een normale kans en we hoeven daarom mannen ook niet extra bijzonder te maken. Kinderen blijken zich evenveel aan mannelijke en vrouwelijke pedagogisch medewerkers te hechten. Wij volwassenen kunnen allerlei meningen hebben, maar als pedagoog vind ik het mooi om ook het woord aan de kinderen te geven. Het gedrag van kinderen op de groep liet zien dat kinderen, zowel bij vrouwen als bij mannen, een goede gehechtheidrelatie hebben. Hechting is een belangrijke voorspeller van een goede emotionele en cognitieve ontwikkeling bij kinderen.' 

Geduld
'Het zou de maatschappij kunnen helpen als we het in onze discussie meer hebben over vaders in de opvoeding, de rol van opa's en over mannen in de kinderopvang en het onderwijs. Dit helpt om het
beeld te normaliseren. 0m meer mannen in de kinderopvang te laten werken, moeten we geduld hebben. lk denk dat werkgevers in de kinderopvang er verstandig aan doen om jonge mannelijke professionals
te koppelen aan andere mannelijke professionals; breng ze met elkaar in contact. Je straalt als organisatie dan ook meteen uit dat je een organisatie bent van mannen én vrouwen. Mannen bepalen daarna zelfwel hoe ze hun rol gaan invullen. Ze hoeven niet op een voetstuk geplaatst te worden. Kinderen zijn er wel over uit, ze vinden mannen en vrouwen allebei even belangrijk!

Lees hier het hele artikel verder  geschreven door JB Expertise in de Kiddo