Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Ons Onderwijs 2032 – Eindadvies Platvorm toekomst gericht onderwijs

dinsdag, 31 mei 2016 10:10
Ons Onderwijs 2032 – Eindadvies Platvorm toekomst gericht onderwijs

Het Platform Onderwijs2032 heeft in 2015 in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker een maatschappelijke dialoog gevoerd over de inhoud van het primair en het voortgezet onderwijs. Het doel was te komen tot een visie op de kennis en de vaardigheden die leerlingen moeten opdoen met het oog op (toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving. Leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen gingen met elkaar en met de Platformleden in gesprek. Het Platform heeft daarnaast gebruikgemaakt van wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit andere landen.

In januari 2016 is het platvorm tot een eindadvies gekomen.

Hun visie op toekomstgericht Onderwijs waarin leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs de basis leggen voor hun toekomst kan je in het PDF bestand lezen door hier te klikken.