Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 43 niet laden
JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

Acties

Petitie verminder electrosmog

Een van onze deelnemers, zelf ervaring met de nadelige lichamelijke gevolgen die electrosmog met zich mee kunnen brengen, bracht ons “de petitie verminder electrosmog”onder de aandacht.

Samen met veel wetenschappers, betrokken organisaties en ondertekenaars van de Petitie Verminder Electrosmog maken we ons zorgen over de almaar enorm toenemende electrosmog en de onvrijwillige overbelasting hiervan in onze leefomgeving …  welke tot allerlei gezondheidsklachten leidt.

Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot... Lees verder voor onderbouwing, tips en teken de petitie

Kindgebonden Onderwijs Budget - Petitie

In onze nieuwsbrieven van het afgelopen jaar hebben we ons uitvoerig beziggehouden met thuiszitters,  kinderen die buiten de boot vallen in het onderwijs. Vooral binnen deze groep kinderen is de behoefte ontstaan om te kunnen kiezen voor andere vormen dan bekostigd onderwijs; Dat er een Kindgebonden Onderwijsbudget (KOB) komt voor alle kinderen die de leer/kwalificatieplichtige leeftijd hebben, maar kiezen voor andere vormen van educatie; Alle kinderen, vertegenwoordigd door hun ouders/verzorgers in de leer/kwalificatieplichtige leeftijd die geen gebruik maken van bekostigd onderwijs zouden in aanmerking moeten komen voor een Kindgebonden Onderwijs Budget ter hoogte van het bedrag dat beschikbaar is voor elk kind in NL dat bekostigd onderwijs volgt. Derhalve is een petitie opgestart. Onder lees meer kan je de volledige tekst lezen en deze petitie tekenen....TEKEN OOK!

Stop Marketing ongezonde kinderproducten

Foodwatch: Je kent ze vast, de meiden van K3, Kabouter Plop en Mega Mindy. Of kaskraker Maya de Bij, die inmiddels al in 160 landen op tv te zien is. Stuk voor stuk komen deze karakters uit de koker van Studio 100, het wereldwijd opererende multimediabedrijf uit België.

Via spin-offs als pretparken, speelgoed en talloze gadgets worden de populaire figuren gebruikt om veel, heel veel geld mee te verdienen. In 2013 was de brutowinst van Studio 100 hoger dan ooit: € 52 miljoen. Eén van de pijlers van dit succes is volgens het bedrijf 'ethisch verantwoord ondernemen'. Maar Studio 100 ontdekte nog een inkomstenbron: de 'verhuur' van zijn karakters aan voedselproducenten...lees verder / onderneem zelf actie

"Behoud de ziel in de zorg"  Lees de Blog(s) en teken de petitie als het je aanspreekt.

Ik vertel het niet aan mijn kinderen...
Vanaf het moment dat er sprake was dat de jeugdzorg overgeheveld werd naar gemeenten, heb ik contact gekregen met Menno Oosterhoff en zit ik in zijn mailbestand.  Menno is (kinder en jeugd) psychiater en teamleider polikliniek dwangspectrumstoornissen. Tevens initiatiefnemer van OCDNetwerk. Hij heeft zich enorm ingezet om de psychiatrische jeugdzorg binnen de zorgverzekering te houden, helaas zonder resultaat. Menno blijft actief. In maart 2015  stuurde hij me een mail met een link naar zijn blog "Wat heeft de WAT-stap met geneeskunde te maken?" Een sterk betoog, bewonderenswaardig krachtig en rakend open waarom hij het aan  zijn kinderen niet verteld.

Thuiszitters en de zoektocht naar passend onderwijs - tips en informatie

De laatste tijd komen er   steeds meer ouders op ons pad met het verhaal dat hun kind thuiszit omdat het onderwijs hen niet past om welke rede dan ook. Wat doe je als je kind zich niet thuis voelt op school, of niet toegelaten wordt, of een niet passend aanbod krijgt, als  men niet wil inzien waar de oorzaken liggen? Hoe zoek je binnen  jouw weg in het vinden van mogelijkheden binnen de regels?  Hoe zorg je dat je niet alleen staat?

Ons Teamlid Levi van Dijk heeft een aantal interessante sites met informatie  op een rijtje gezet over thuiszitters, advies onderwijsrecht, thuisonderwijs en passend onderwijs.

Deze actie ondersteunen wij in het belang van eerlijke handel, in het belang van ons welzijn TEKEN OOK! Samen kunnen we ons verzetten tegen de uitverkoop van democratie, milieubescherming en consumentenrechten. Deze komen in gevaar door de geplande vrijhandelsverdragen tussen de EU en de VS (TTIP) en tussen de EU en Canada (CETA). Wij steunen derhalve de actie van Footwatch.

Footwatch: Wij, de burgers van Europa, verzetten ons samen tegen de uitverkoop van de democratie, milieubescherming en consumentenrechten. Deze komen in gevaar door de geplande vrijhandelsverdragen tussen de EU en de VS (TTIP) en tussen de EU en Canada (CETA). Nu is het moment: foodwatch start samen met ruim 250 andere maatschappelijke organisaties een Europees
burgerinitiatief. Het doel is één miljoen handtekeningen, zodat de Europese Commissie niet langer om ons heen kan! Dit burgerinitiatief is misschien wel de belangrijkste actie die foodwatch ooit is gestart. Doe mee en teken!

De Sessie “Operatie zachte Landing” over de decentralisatie Jeugdzorg naar Gemeenten

Ingrid Rouleaux: Wij zijn opnieuw uitgenodigd!

Onze brief betreffende onze zorgen en aanbevelingen over de decentralisatie Jeugdzorg en passend onderwijs heeft de VNG geraakt. En vervolgens ook het persoonlijk gesprek dat ik hierover samen met de moeder, die graag anoniem wil blijven, op 26 september 2013 in Den Haag mocht hebben met de projectleider decentralisatie VNG, Astrid Janssen.

Op 7 februari 2014 vindt in het hart van Nederland de sessie "Operatie zachte landing" plaats met een kleine groep experts uit het veld, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Vereniging (VNG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een sessie waarin de vraag centraal staat: "Wat zijn de risico's"van de decentralisatie Jeugdzorg? met als doel de nodige maatregelen en oplossingen te bedenken.

Ik  ben uitgenodigd om deel te nemen vanuit..lees verder onder lees meer

Decentralisatie naar Gemeenten: Transitie Jeugdzorg

De brief - Een aangrijpend verhaal en een sterk betoog over de transitie Jeugdzorg

We zijn met succes in actie gekomen nadat we een bijzonder aangrijpend verhaal binnen kregen, met als doel de belangen  van vele ouders in kinderen te vertegenwoordigen, om onze zorgen over de aankomende transitie Jeugdzorg naar gemeenten te uiten en tevens om  aandachtspunten en mogelijke oplossingen aan te reiken.

Op 22 juni j.l. hebben we onderstaande brief  (zie Bijlage) met in de bijlagen het  verhaal van een moeder verzonden naar de Ministeries van OCW -  WVS - Sociale Zaken – Justitie - de Tweede Kamerleden,  de Vereniging voor Nederlandse gemeenten, deNederlandse Vereniging voor Psychiatrie, GGZ Nederland, de Kinderombudsman, OOGO-overleg, Nederlands Instituut voor Jeugdzorg, het Curium-LUMC.

Van het Curium-LUMC ontvingen wij  direct een reactie terug: "Een aangrijpend verhaal en een sterk betoog. Dank hiervoor." Ik Cc: dit aan Angelique bergsma, die de lobby transitie ouders mede vormgeeft. zie ook http://www.transitiejeugdzorgouders.nl/ Met vriendelijke groet, Prof. Dr. Robert Vermeiren, Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie / Directeur patientenzorg Curium-LUMC Hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie VUMC

Op 26 september 2013 zijn we op uitnodiging van zowel de NVG ( Nederlandse Vereniging Gemeenten) als Loes Ypma, tweedekamerlid PvdA naar Den Haag gereist om met hen in gesprek te gaan. meer onder lees meer

Actie, de meest effectieve methode om tot een oplossing te komen bij ernstig pestgedrag

Ernstig pestgedrag op scholen is een halt toe te roepen. Dit is wat ik samen met een andere moeder voor haar zoon in werking heb gesteld. Dit is de uiterst formele weg om dit eerlijk, effectief maar keihard aan te pakken. En, het werkt. Als je kind wordt gepest is de meest formele en effectieve methode de volgende:

T.a.v. Dhr. S. Dekker, staatssecretaris van onderwijs cultuur en wetenschappen en aan de tweede kamer leden der Staten Generaal.

Over de nadelige effecten van de voorgestelde wijzigingen van de Wet in het Concept Passend Onderwijs.

Pagina 2 van 3