Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

10 jaar Campagne “Onze Kinderen zijn de Toekomst”

10 jaar Campagne  “Onze Kinderen zijn de Toekomst”

Samen met jou zetten we ons al weer 10 jaar in voor het centraal stellen van het welzijn van kinderen, opvoeding zorg en onderwijs vanuit het hart, Geestelijk en Financieel Welzijn in Balans.

Mijn zoon Dirk vroeg zich af, gezien al het werk,  wat we al zo ermee bereikt hebben. Ik waardeer zijn belangstelling en begrijp zijn vraag. 

 

Gelukkig begrijpt hij ook mijn antwoord.  “Wat we bereiken is niet altijd meetbaar en zichtbaar. In financieel opzicht hebben we privé alleen maar bijgelegd, zelfs bij het uitgeven van de boeken, maar daar gaat het niet om. Gezien alle  reacties , persoonlijke gesprekken, acties,  ontmoetingen binnen de onderwijswereld, overheidsinstellingen, de zorg, met en van ouders, besef ik dat we persoonlijk en binnen samenwerking, om onze positieve krachten te bundelen rondom het kind, weldegelijk gewicht in de schaal hebben gelegd en nog leggen.  We blijven geduldig doorgaan. Ja er is  er chaos op vele terreinen, waardoor onvrede, ongezonde situaties en opstand toenemen.  Ja er moet van bovenaf nog veel veranderen om duurzaamheid en vitaliteit te bewerkstelligen.  Wat ik ook daadwerkelijk zie en  intuïtief aanvoel is dat de groei van binnenuit bij mensen is toegenomen en juist daar ligt de kracht!

In 10 jaar tijd hebben vele  inspirerende voorbeelden, inzichten en momenten de revue gepasseerd en hebben we een aantal keren actie ondernomen en actie van anderen onder de aandacht gebracht.  Alles hierover kan je terugvinden op onze website.

Opkomen en inspirerend zijn  voor wat noodzakelijk is om een kind ontwikkelingsgericht
te kunnen begeleiden naar een gezonde toekomst, is nog steeds nodig. Onze website wordt
regelmatig bezocht door met name  leerkrachten en ouders.

We hebben behoefte aan andere verhalen, dan die alleen van wat allemaal niet functioneert in onze maatschappij. Verhalen over  passie en daadkracht, het toepassen van opgedane kennis in  liefde, wijsheid en mededogen.  Verhalen van docenten en zorgverleners die strijden voor beter onderwijs en zorg  en dit ook bewerkstelligen omdat zij houden van hun vak. Van ouders die vertellen over hun bewustwordingsproces en wat dat in positieve zin betekent voor hun gezin, werk  of praktijk.  Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat we oog en oor hebben voor de wijsheid van kinderen. Van de manier waarop zij hun gevoelens en weten uiten, kunnen we zoveel  leren om hen begripvol en ontwikkelingsgericht te kunnen begeleiden.