Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Generatie Media: samen mediawijs.

Generatie Media: samen mediawijs.

Van 17 tot en met 24 november 2017 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Het thema luidt: Generatie Media: samen mediawijs. Tijdens deze week worden docenten, professionals, ouders, kinderen en jongeren opgeroepen op om zowel thuis als in de klas samen in gesprek te gaan over ons online gedrag en mediawijze vaardigheden. Voor de generatie jongeren die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en digitale media vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die nodig zijn om goed met deze media om te kunnen gaan, doen ze dan ook als vanzelf op. In hun vrije tijd: alleen of met leeftijdsgenootjes. Deze generatie kijkt vaak met veel zelfvertrouwen naar het eigen mediagedrag. Maar handig met media, maakt nog niet mediawijs.

 

Meer informatie  of weten hoe je mee kunt doen en Tips:           https://www.weekvandemediawijsheid.nl/over-de-campagne/       : http://mijnkindonline.nl/onderwerpen/mediawijsheid