Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Een kleuter is geen schoolkind, zeg nee tegen leerdwang.

Een kleuter is geen schoolkind, zeg nee tegen leerdwang.

Wij steunen de inbreng  en actie van de De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) aan het Ministerie van OCW

Een groeiend aantal ouders en leerkrachten geven steeds kernachtiger aan dat de hang naar toetsen en prestatiegericht leren in de kleuterklassen een van de redenen is dat er steeds meer probleemkinderen zijn. De druk in het kleuteronderwijs is de laatste 15 jaar enorm verhoogd.  Kinderen moeten op te jonge leeftijd al te schools leren en te veel kunnen. En dat kan tot stress en gedragsproblematiek bij kinderen leiden. Sommige kleuterjuffen zijn het zo oneens zijn met deze gang van zaken, dat ze afscheid nemen van hun beroep.  Het verzet tegen leerdwang neemt toe, een kleuter is geen schoolkind.

Ingrid Rouleaux: Onze twee oudste kleinkinderen gaan sinds de zomervakantie 2016 voor het eerst naar school. Ik vind het superleuk en leerzaam om hun ontwikkeling van dichtbij mee te mogen maken. Het houd me bovendien actueel. Nog nooit zijn de mogelijkheden om te leren zo toereikend geweest als nu en dat is een groot goed. De kinderen van Nu zijn hierdoor veel wijzer als wij op die leeftijd.  Onze kleinkids kunnen tot 10 tellen, een beetje optellen, hebben al enige cijfer, vorm en letter herkenning.  Hun woordenschat en woordkeuze verwonderen me zo nu en dan.  Alles tot stand gekomen vanuit hun eigen interesse en leergierigheid met wat stimulans van met name ouders, gastouders, peuterspeelzaal en grootouders. Ik benader ze op een speelse manier en op hun tempo, tijd, zin en mogelijkheden. Geen dwang, wel duidelijkheid, uitdaging en plezier. Ze mogen kleuter zijn en zelf ontdekken. Ik zie dat zij al goed hun aandacht ergens bij kunnen houden, alleen niet te lang en niet altijd. Ik vind het een uitdaging om  voor het zelfrespect en optimale ontwikkeling  van jonge kinderen aan te sluiten op hun belevingswereld, kunnen en behoeften. Kinderen hebben hun eigen spontane speelse momenten nodig en ruimte om informatie en gebeurtenissen te kunnen verwerken en zelf te ontdekken. Gewoon biologische realiteit.

Uit liefde voor alle kinderen zeg nee tegen leerdwang.

 

Bekijk hier de uitzending van Monitor van 21-02-2016 

http://www.npo.nl/de-monitor/21-02-2016/KN_1676827

Monitor: De werkdruk onder basisschooldocenten is alarmerend hoog, blijkt uit onderzoek van De Monitor. Het onderzoeksjournalistieke programma toont aan dat de vele administratie die docenten bijhouden, een belangrijke veroorzaker is van die werkdruk. Staatssecretaris Dekker heeft naar aanleiding van dit onderzoek laten weten dat leraren niet hoeven te administreren als dat niet tot beter onderwijs leidt. Maar leraren vragen zich af: Wat kan ik dan precies achterwege laten? Ondertussen krijgt De Monitor tientallen tips van kleuterleerkrachten die zich zorgen maken over het onderwijs aan jonge kinderen. Rode draad in de reacties: Kinderen moeten op te jonge leeftijd al te schools leren en te veel kunnen. En dat kan volgens tipgevers tot stress en gedragsproblematiek bij kinderen leiden. We krijgen meerdere tips van kleuterjuffen die het zo oneens zijn met deze gang van zaken, dat ze afscheid nemen van hun beroep. Waar veel leerkrachten moeite mee hebben, zijn de kleuterlesmethodes waar ze van het schoolbestuur verplicht mee moeten werken. Het accent zou te veel liggen op taal en rekenen en er zouden te veel testmomenten zijn waar de kinderen aan moeten deelnemen. Wat betekent dat voor de kwaliteit van het onderwijs en uiteindelijk voor de kleuters? De Monitor zoekt het uit.

Lees hier de  de inbreng van de De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) aan het Ministerie van OCW

http://www.wsk-kleuteronderwijs.nl/overheid/brieven-aan-de-tweede-kamer/brief-wsk-aan-vaste-commissie-ocw-nav-rondetafelgesprek/#comment-9137

Je kunt je aanmelden als lid zie http://wsk-kleuteronderwijs.nl/leden/register/

Met drie  leden van de WSK heb ik persoonlijk contact gehad. Ik stel ze aan je voor: 
Ewald Vervaet heeft expertise over de ontwikkeling van het kind op gebied van sociale omgang, naar peuterspeelzaal of school gaan, leren lezen en meer op psychologisch gebied.
http://wij-leren.nl/ewald-vervaet.php

Elly de Wildt-Dienske gaf 25 jaar les in het basis- en beroepsonderwijs. Altijd werd zij geïntrigeerd door normaal begaafde leerlingen, die toch niet naar verwachting presteerden. Zij heeft zich inmiddels bekwaamd in Body& Braingym. http://www.braingym.nl/

Erica Ritsema is een van de kleuterjuffen die het onderwijs heeft verlaten omdat zij zich met de werkwijze niet langer kon verenigen. http://www.neemontslag.nl/news/erica-ritzema-stopt-er-mee/