Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Teken petitie Marc Dullaert moet blijven als Kinderombudsman

Teken petitie Marc Dullaert moet blijven als Kinderombudsman

Wie op 4 februari j.l. naar het journaal heeft gekeken, heeft gezien hoe Kinderombudsman Marc Dullaert zich opstelt over zijn gedwongen vertrek. Naar onze  mening heel integer en vooral opkomend voor de belangen van onze kinderen Nederland  en die in heel Europa.

Wie vervolgens diezelfde dag naar nieuwsuur heeft gekeken, naar het vragenvuur van Twan Huys richting de Nationale ombudsman van Zutphen, zal vast niet overtuigd zijn dat zijn keuze de juiste is om Marc Dullaert van zijn functie te ontheffen. Alhoewel het een verloren zaak lijkt, zie onderstaande links naar diverse  artikelen, doe ik toch de oproep de petitie te tekenen, al is het maar als steunbetuiging.

De initiatiefneemster van de petitie, Marieke Lenting, heeft samen met andere betrokkenen de Vaste commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer verzocht de petitie in ontvangst te nemen. Volgens de aanbieders heeft de tweede Kamer het wettelijke recht de aanstelling van de kinderombudsman te verlengen. (zie art.9:3 hieronder) Het aanbieden van de petitie is een poging de Tweede kamer er toe te bewegen Marc Dullaert wegens uitstekende prestaties een tweede termijn te geven. De vaste kamercommissie behandelt het verzoek in haar vergadering van 11 februari....

 

Marc Dullaert moet blijven als Kinderombudsman 

Wij vinden dat Marc Dullaert de rechten van onze kinderen goed bewaakt en moet blijven als Kinderombudsman

Teken de petitie HIER

http://www.petities24.com/marc_dullaert_moet_blijven_als_kinderombudsman

diverse artikelen:

http://nos.nl/artikel/2083290-dullaert-moet-weg-als-kinderombudsman.html

http://www.destentor.nl/regio/deventer/nationale-ombudsman-van-zutphen-definitief-niet-door-met-marc-dullaert-1.5694971

Noot : Artikel 9 Wet Nationale ombudsman

1. De Tweede Kamer benoemt op verzoek van de ombudsman een of meer personen tot substituut-ombudsman en wijst daarbij de substituut-ombudsman aan die de functie van Kinderombudsman of Veteranenombudsman heeft. De ombudsman maakt daartoe een aanbeveling op, die de namen van ten minste drie personen bevat. Indien er geen Kinderombudsman of Veteranenombudsman is, draagt de ombudsman zo spoedig mogelijk zorg voor een verzoek als bedoeld in de eerste volzin.

2. De benoeming van een substituut-ombudsman geschiedt voor de duur van de ambtstermijn van de ombudsman op wiens verzoek hij is benoemd, vermeerderd met een jaar.

3. Indien de Tweede Kamer voornemens is een substituut-ombudsman opnieuw te benoemen, kan zij bepalen dat het eerste lid, tweede volzin, buiten toepassing blijft.