Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Petitie verminder electrosmog

Petitie verminder electrosmog

Een van onze deelnemers, zelf ervaring met de nadelige lichamelijke gevolgen die electrosmog met zich mee kunnen brengen, bracht ons “de petitie verminder electrosmog”onder de aandacht.

Samen met veel wetenschappers, betrokken organisaties en ondertekenaars van de Petitie Verminder Electrosmog maken we ons zorgen over de almaar enorm toenemende electrosmog en de onvrijwillige overbelasting hiervan in onze leefomgeving …  welke tot allerlei gezondheidsklachten leidt.

Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot... Lees verder voor onderbouwing, tips en teken de petitie

 

Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de hersenfuncties. Bovendien treden deze effecten al op ver beneden de huidige stralingsnormen. De stralingsnorm moet drastisch worden teruggebracht.

Ondersteun deze actie en TEKEN OOK als jij ook wil dat de overheid onze gezondheid en die van onze kinderen serieus gaat nemen.

Wij vinden dat: ons recht op onaantastbaarheid van de leefomgeving stelselmatig wordt geschonden door de Nederlandse staat.

Al vele malen is aangetoond dat straling schadelijk is voor mens en dier. (1) Dat veel studies door de telecomindustrie gefinancierd worden met tegenstrijdige uitkomsten behoeft waarschijnlijk niet te worden toegelicht. (2) Deze vertroebeling van de discussie mag echter geen reden zijn om noodzakelijke maatregelen en beleid alsmaar voor zich uit te schuiven en hier zelf een dubieus standpunt in in te nemen

Wij (Actiegroep Verminder Electrosmog) constateren dat:  veel mensen klachten en/of schade ondervinden aan de blootstelling van straling welke afkomstig is van Wifi, Dect, Gsm, Umts, LTE, Wimax en slimme meters.

Daar deze straling verder reikt dan de eigen woning zijn deze stralingsbronnen niet enkel belastend voor de bewoner(s) zelf (eigen keuze) maar ook voor de woning(en) ernaast, eronder en/of er boven. Met alle gevolgen van dien.

Lees HIER verder over de feiten en TEKEN OOK