Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Thuiszitters en de zoektocht naar passend onderwijs - tips en informatie

Thuiszitters en de zoektocht naar passend onderwijs - tips en informatie

De laatste tijd komen er   steeds meer ouders op ons pad met het verhaal dat hun kind thuiszit omdat het onderwijs hen niet past om welke rede dan ook. Wat doe je als je kind zich niet thuis voelt op school, of niet toegelaten wordt, of een niet passend aanbod krijgt, als  men niet wil inzien waar de oorzaken liggen? Hoe zoek je binnen  jouw weg in het vinden van mogelijkheden binnen de regels?  Hoe zorg je dat je niet alleen staat?

Ons Teamlid Levi van Dijk heeft een aantal interessante sites met informatie  op een rijtje gezet over thuiszitters, advies onderwijsrecht, thuisonderwijs en passend onderwijs.

• Als onderwijsjurist heeft Katinka Slump zich gespecialiseerd in de rechtspositie van de onderwijsvrager; de leerling en student. Door middel van publicaties en presentaties tracht zij de complexe wet- en regelgeving in het onderwijs meer toegankelijk te maken, ook voor niet juristen. Daarnaast is zij juridisch adviseur bij vraagstukken binnen het onderwijsrecht en mediator bij onderwijsgeschillen. http://www.adviesonderwijsrecht.nl/  . Deze site geeft ook enige informatie over mogelijkheden om het recht op  onderwijs te effectueren.

• Stichting NNS (Niet Naar School) http://nietnaarschool.nl/ Bron van informatie over leerlingen die niet naar school gaan. Een platform met ervaringsdeskundigen en praktijkvoorbeelden. ZKatinka Slump, advocaat onderwijsgeschillen is partner en mede intitiatiefnemer. Levi is ook uitgenodigd om mzich bij deze club aan te sluiten en onderhoud indien nodig contact.

•  Handig is ook deze site: http://nietnaarschool.nl/test-3/ Daarin staan ook andere thuiszitter vriendelijke initiatieven.

• Gedragswerk: www.gedragswerk.nl , zet zich in voor passend onderwijs zonder thuiszitters. Een heldere uileg in het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=HfvTAcldwU8#t=13

• NVTO, Nederlandse vereniging voor thuisonderwijs http://www.thuisonderwijs.nl/nvvto/

• Er is een geruchtmakende zaak geweest rondom het volgen van onderwijs. De broers Enrique en Hugo zeilden de wereld rond nadat er geen passend onderwijs gevonden kon worden. Het betreft hier hoogbegaafde en een dyslectische leerling. Zie http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/22/moeder-wil-zeilende-zoons-niet-terughalen-na-uitspraak-rechter/ Verhelderend is ook dit artikel: http://www.telegraaf.nl/vrouw/vrouwblog/moeder_van_zeiljongens/20801775/__De_leegte_is_groot__het_huis__hun_bed...__.html Ook raad zij deze website aan: http://www.sailingforeducation.com/home%20nl.htm deze is echter nog in ontwikkeling.

Ook Hartverwarmend wijs zet zich sinds kort  in door een expertisecentrum op te zetten: http://www.hartverwarmendwijs.nl/events/2e-bijeenkomst-start-expertisecentrum-voor-thuiszitters/

• Miep ziek contract: Dit is een manier om alsnog thuisonderwijs mogelijk te maken. Daarvoor is wel medewerking van een school nodig. Er is een hele heisa geweest rond de Miep Ziek contracten. Een artikel zie hier: http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/07/constructies-voor-illegaal-thuisonderwijs-ministerie-ontkent-ontduiking-wet/ Ook zijn erover kamervragen gesteld: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/07/03/beantwoording-kamervragen-over-artikel-thuisonderwijs-via-geheime-constructies/beantwoording-kamervragen-over-artikel-thuisonderwijs-via-geheime-constructies.pdf

• Ook handig is deze site: http://www.thuisonderwijs.com/onderwijskundig/onderwijskundig.html de juridische mogelijkheden voor thuisonderwijs http://www.thuisonderwijs.com/juridisch/juridisch.html • Art. 5sub b van de leerplichtwet verdient bij thuiszitters speciale aandacht. Dit is de makkelijkste weg om thuisonderwijs mogelijk te maken. * Bewust thuisonderwijs op basis van artikel 5 sub b: Is uw kind nooit naar school geweest en is er geen school die bij de godsdienst of levensovertuiging van jullie gezin past? En thuisonderwijs lijkt u een goede oplossing?   Dan is artikel 5 sub b de beste en makkelijkste manier om een vrijstelling van de leerplicht te krijgen. Voor meer informatie en standaard brieven om dit te regelen bij de leerplicht verwijzen wij naar onze collega’s van de Nederlandse vereniging voor thuisonderwijs.

Dit is een manier om legaal thuisonderwijs mogelijk te maken en een oplossing voor de tot nog toe niet passende vormen van onderwijs. Nu is het zo dat staatssecretaris Dekker thuisonderwijs wil verbieden, maar eer dat  gebeurt zijn we wel een hele tijd verder. Immers, het is ook in strijd met de vrijheid van onderwijs, zoals geregeld in de Grondwet art. 23.  Er is door betrokken partijen geschokt gereageerd op het voornemen.

• Tot zover reikt mijn min of meer parate kennis over mogelijkheden binnen (thuis) onderwijs. Hopelijk biedt dit aanknopingspunten  ter informatie van een verdere zoektocht. Ook de onderwijsconsulenten zijn nog een mogelijkheid. www.onderwijsconsulenten.nl

• Tot slot het Rapport 'Van leerplicht naar leerrecht', kinderombudsman Marc Dullart http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-van-leerplicht-naar-leerrecht/?id=110

Heeft u nog relevante informatie of opmerkingen , reageer dan onder lees meer op dit artikel en vul aan!