Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 43 niet laden

Actie, de meest effectieve methode om tot een oplossing te komen bij ernstig pestgedrag

Actie, de meest effectieve methode om tot een oplossing te komen bij ernstig pestgedrag

Ernstig pestgedrag op scholen is een halt toe te roepen. Dit is wat ik samen met een andere moeder voor haar zoon in werking heb gesteld. Dit is de uiterst formele weg om dit eerlijk, effectief maar keihard aan te pakken. En, het werkt. Als je kind wordt gepest is de meest formele en effectieve methode de volgende:

1. meld het bij de leerkracht en noem namen. 2. ga in gesprek met desbetreffende ouders, liefst met school erbij. 3. als er niets verandert, ga je melding doen bij de (jeugd)politie, desbetreffende jeugdarts van de ggd die met desbetreffende school het contact over de kinderen heeft, plus de inspectie. Leg dit alles schriftelijk vast.4 Vraag de politie of de school een zgn. 'convenant veilig leefgebied' heeft. Zo ja, dan dient school dit strikt na te komen. 5. Leg ook dit weer schriftelijk vast. 6. Stel genoemde instanties/school op de hoogte van je vastleggingen en vraag de ggd om overname van de regie. Als jouw kind niet veilig is op school, EN als je het hebt gemeld en uitgelegd bij de inspectie, kun je je kind thuis houden. De veiligheid voor je kind MOET gegarandeerd zijn. Dit gaat altijd voor. Het protocol en de regie over het navolgen van het protocol moet worden nageleefd. Dit heeft meestal ingrijpende gevolgen voor de pester, de school en de gepeste. Als alles goed wordt uitgevoerd en nageleefd, EN als ALLE betrokken insteken op een positieve uitkomst en hulp voor zowel de pester als het slachtoffer zal een school boven zichzelf kunnen uitstijgen. Let wel, dergelijke situaties zijn ernstig en de geldende protocollen dienen goed te worden nageleefd. Dit draaiboek speelt op dit moment op de basisschool waar mijn kinderen zitten en is op zijn minst UITERMATE effectief te noemen.

Het mooie is dat echt iedereen heeft geleerd. Wat nog mooier is, is dat de leider, dus de pester, echt anders uit zijn ogen kijkt en eigenlijk gewoon een gezellig joch is....Er is achterhaald wat de oorzaak van zijn gedrag was en wat bleek???? Dit kind werd vaak door zijn eigen broer gepest, met alle gevolgen van dien. Ook dat is opgelost...op tijd deze keer; eind goed, al goed.

Bron: een moeder die anoniem wil blijven.

Bij deze wijzen wij u op een mooie aansluitend filmpje van Arie van Kessel  "Pesten, wat is het en wat kun je er tegen doen?"