Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

nieuwsbrief header

Campagne Onze kinderen zijn de Toekomst, waarin het Welzijn van het Kind centraal staat

Onafhankelijk van politieke gezindheid, geloofsovertuiging en maatschappelijke positie, kunnen we samen bouwen aan een samenleving, waarin verschillen gerespecteerd worden en veiligheid, gezondheid en welvaart voor iedereen bereikbaar zijn.

Het Christoffel Appèl – het Landelijke burger initiatief

Kinderen krijgen veel, maar krijgen zij ook wat ze nodig hebben?

Wij doen hierbij een oproep aan jong en oud in onze multiculturele samenleving, aan alle ouders en grootouders, alle mensen vanaf 18 jaar, mensen in het onderwijs, in de zorg en in de politiek om het Christoffel Appèl te ondertekenen vanuit respect voor het leven. Een kind is een geschenk...ontwikkeling moet gestimuleerd worden!

Nederland, wakker worden! Het wordt tijd dat wij onze positieve stem op de werkvloer laten gelden, taboes doorbreken, openheid creëren. Onze ervaring met de bundeling van positieve krachten rondom het kind laat zien dat het anders kan, begripvoller, prettiger dan vele ouders, leerkrachten en hulpverleners in de gezondheidszorg meemaakten en nu nog meemaken. Iedereen kan een steentje bijdragen, ook jij, door op je eigen unieke manier in je eigen omgeving, thuis, op school, op je werk, overal... je kennis en ervaring delen en anderen in hun waarde te laten. Gewoon doen...het veranderen van de wereld begint bij jezelf.

Wij ZIJN de wereld, wij ZIJN de kinderen. In ons hart willen we toch allemaal een leefbare wereld waarin je gewoon jezelf mag zijn en je veilig kunt voelen...wij zullen zelf het heft in handen moeten nemen. ONS MOTTO IS: VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN. De maatschappij heeft in een relatief korte tijd veel veranderingen doorstaan. De mogelijkheden zijn toegenomen. Dat betekent ook dat er heel wat meer verleidingen zijn waaraan we blootgesteld worden. We zijn mondiger geworden en via internet en televisie is de weg naar snelle informatie toegenomen. Hoewel er veel nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen zijn, is er nog steeds veel frustratie en boosheid, pijn, ongeduld en onbegrip in de wereld waarin wij leven...dat zet aan tot nadenken.

Een aantal feiten op een rij:

 • Kinderen komen in opstand, passen zich aan of trekken zich terug als zij het gevoel hebben dat zij niet zichzelf kunnen zijn....en hun grenzen niet liefdevol worden aangegeven.
 • Er is een schrikbarende toename van leer- concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen, waaronder hyperactiviteit en ontwikkelingsstoornissen zoals, Autisme, Asperger, PDD-NOS en ADHD. Ritalin wordt steeds vaker voorgeschreven.
 • De Burnout vormt een groeiende bedreiging. Psychische problemen, overgewicht, hart en vaatziekten, suikerziekte en kanker nemen nog steeds toe, evenals het medicijngebruik.
 • Het aantal scheidingen is onrustbarend gestegen.
 • Het percentage mensen dat in het rood staat bij financiële instellingen stijgt.
 • We worden herhaaldelijk gewaarschuwd dat ons overmatig consumerend gedrag invloed heeft op de aantasting van de natuur.. tegelijkertijd worden we aangemoedigd om flink te consumeren.
 • Zinloos geweld en gewelddadig gedrag komen steeds vaker voor.
 • Er bestaat veel ongerustheid onder de bevolking over de gezondheidsrisico's van stralingen uitgezonden door zendmasten voor netwerken, de mobiele telefoon en andere draadloze apparatuur.
 • Hoofdpijn, migraine, chronische vermoeidheid, onrust, slapeloosheid, allerlei onverklaarbare verschijnselen, allergieën, infecties zijn aan de orde van de dag.
 • Er is nog veel verborgen leed achter gesloten deuren.

Dit zijn zeer negatieve berichten die de media ons dagelijks voorschotelen en daar word je niet vrolijk van. Jammer genoeg komen positieve ervaringen veel minder in beeld.. VANDAAR DIT APPÈL. Met dit appel willen wij oproepen tot ... POSITIEF OPVOEDEN ... zodat de kinderen van NU voldoende bagage meekrijgen zowel thuis als op school om zich in deze snel veranderende maatschappij te kunnen handhaven en te leren een gezond en gelukkig leven te leiden. We hebben niet voldoende geleerd om met onze gevoelens en levensenergie om te gaan. Van generatie tot generatie zijn gewoonten overgebracht. De tijd is aangebroken om overbodige ballast los te laten...weg met al die blokkades. Ouders zullen zelf hun balans moeten vinden en leren verschillen te respecteren...dat is een kernpunt. Ouders moeten inzien dat het gedrag van hun kinderen vaak hun eigen gedrag weerspiegelt. Onze inzichten zijn niet gericht op al die
dingen die kinderen verkeerd doen. Het vertelt ouders wat ze anders kunnen doen.

In de kern draait alles in de wereld om de liefde van ouders voor hun kinderen. 

De Heilige St. Christoffel is de beschermer van het kind en van de reiziger. Zijn legendarische verhalen over het Christuskind dat hij hielp naar de overkant van het water te komen, worden vergeleken met Anubis, die de God Horus over de lijn droeg...Wat zien wij in de spiegel van dit verhaal? Wat kunnen wij er in deze tijd van leren? Wat willen wij onze kinderen (of het kind in jezelf) meegeven in hun rugzakje op reis naar groot worden ? Als je het antwoord voor jezelf wilt weten, zul je op zoek moeten gaan, je bewust moeten worden, los moeten laten, zelf nadenken in plaats van voor je laten denken, zelf ervaren, je gevoel laten spreken, je intuïtie volgen, kennis verzamelen, grenzen stellen, je ogen openen, verantwoording nemen, jezelf accepteren, wakker worden en je herinneren waar het in het leven om draait.

Eerlijk zijn duurt het langst; met een gezonde dosis humor en relativeringvermogen kom je ver. Vertrouw op je oergevoel en ontmoet jezelf in vrijheid en respect, dan maak je Verbinding met Universele Liefde, Wijsheid en mededogen. Dat die zoektocht werkt, daar zijn wij een levend bewijs van.

 • Het is een hele prestatie als het kind zijn eigen pad mag en kan bewandelen en liefdevol grenzenstellend begeleid wordt zodat het zich in zijn volle eigenheid kan ontwikkelen. Jouw kind is uniek en mag anders zijn.
 • Daag het nieuwsgierige kind uit thuis en op school op zijn weg naar "groot worden" om zichzelf te leren kennen, zijn talenten te leren benutten, zelfredzaam te zijn. Leer het kind (in jezelf) luisteren naar intuïtie en gevoelens en vervolgens nadenkend te plannen en te handelen, waardoor het gezonde grenzen stelt.
 • Vaardigheden die het altijd nodig heeft in alle omstandigheden. Leer kinderen zich te spiegelen aan de natuur en aan raamvertellingen, verhalen waar een moraal inzit ... zodat ze de basis van het leven goed onder de knie krijgen.
 • Geef het kind vertrouwen op zijn pad. Reik het de mogelijkheid aan om zelf te ontdekken en zelf te ervaren. Geef het zelf de keuze om in zijn/haar rugzakje te stoppen wat werkelijk van belang is om een verantwoord, waardevol en plezierig leven te leiden.
 • Spiegel je aan het kind en kijk wat je zelf kan veranderen in jouw gedrag.
 • Bundel jouw kracht in je eigen omgeving door kennis en ervaring te delen. Er is veel wijsheid onder de mensen. Het moet veilig voelen om volkomen jezelf te mogen zijn ... de kracht zit in het vertrouwen dat je elkaar kunt geven.
 • De basis van een kind wordt voornamelijk gelegd in het gezin en op school. We gaan er van uit dat ouders en leerkrachten het beste met kinderen voor hebben. Het is zeker niet de bedoeling om veranderingen te forceren ... stapje voor stapje en met veel geduld kunnen wij bouwen aan een betere wereld ... geef elkaar die ruimte en respecteer de gang van de natuur ... een beter testament kunnen wij niet achterlaten voor onze kinderen.

Uw stem telt mee! Teken het Christoffel Appèl voor een gezonde toekomst voor onze kinderen op
onzekinderenzijndetoekomst.nl/christoffel-appel

JA

Positief opvoeden, passend onderwijs en hulpverlening naar behoefte voor alle kinderen van zwak, gemiddeld tot en met hoogbegaafd.

Mensen creëren meer veiligheid en grotere welvaart door met elkaar samen te werken in plaats van met elkaar te strijden.

In de bundeling van positieve kracht rondom het kind staan we samen sterk. Het begint met jouw initiatief om te tekenen, daarmee stem je in met jouw intentie om mee te bouwen aan een wereld van Vrijheid en Respect. Een beter testament kunnen wij niet achterlaten voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

De initiatiefneemster, de fundamentleggers en de ambassadeurs zijn allen onafhankelijk vanuit verschillende disciplines betrokken bij positieve ontwikkelingen van kinderen.