Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen, een moeder met een speciale opdracht in haar leven, auteur, verhalenverteller, ervaringsdeskundige in Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in Balans, eindredactie en initiator van "Onze kinderen zijn de Toekomst".

Ingezonden door Ron George, autisme ervaringsdeskundige…

10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme, bruikbare tips waarin hij zichzelf bij veel dingen herkent als kind en soms nog ervaart.
Ron heeft een lichte vorm van autisme.  Bekijk het filmpje onder meer

vrijdag, 18 december 2015 10:54

Hoogbegaafden kunnen goed leren, toch?

In deze blog laat ik Dorien Kok aan het woord over leerproblemen bij hoogbegaafden.

Een hoogbegaafde leerling kun je herkennen aan de A en A+ scores of negens en tienen. Huiswerk hoeft niet voor een hoogbegaafd kind, ze onthouden alles altijd meteen. Bij hoogbegaafde kinderen lukt altijd alles, falen doen ze niet. Als er geen hoge leerresultaten niet gehaald worden is het kind niet hoogbegaafd. Toch? Deze opvattingen heersen. Helaas.

Vooroordeel
Dat hoogbegaafden goed kunnen leren is een vooroordeel. Dat ze niet hoeven te leren of geen hulp nodig hebben ook. Vooroordelen die je niet alleen op scholen hoort , maar ook bij ouders en in de maatschappij. Twijfel of de IQ test achteraf wel klopt – misschien is er wel per ongeluk hoog gescoord. Als hoogbegaafd kind ga je ook knap aan jezelf twijfelen als je bovengenoemde vooroordelen hoort. De termen hoogbegaafd en leerproblemen worden als tegenstellingen gezien. Het is echter niet vanzelfsprekend dat een hoogbegaafde leerling goed kan leren. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen leerproblemen hebben. Deze verkeerde opvattingen zorgen voor twee risico’s: deze kinderen worden niet opgemerkt (als hoogbegaafd) en ze krijgen niet het aanbod of de hulp die ze nodig hebben. Dit ontneemt ze de kans om hun potentieel, wat hoogbegaafdheid eigenlijk inhoudt, te ontwikkelen. Lees verder onder lees meer...

De verschrikkelijke terroristische aanslagen in Parijs en elders in de wereld, die door IS zijn opgeëist, heeft onschuldige levens gekost en velen in diepe beroering gebracht. Ons medeleven gaat uit naar allen die hierdoor getroffen zijn. In situaties als deze is het niet altijd even eenvoudig om de juiste woorden te vinden voor onze medemensen die de gevolgen moeten dragen van deze barbaarse aanslagen. 

Het maakt zoveel indruk op kinderen, horen we van ouders een leerkrachten. Hoe ga je met kinderen om als ze angstig zijn?

En dan komen een jong kind en zijn vader in beeld… zo'n ontroerend en krachtig voorbeeld! Oh, wat gaf de vader aan zijn kind mooi de ruimte om zijn gevoelens en gedachten te uitten. Oh, wat mooi hoe de vader de liefdevolle krachten benoemde die zoveel betekenis hebben voor wereldvrede. Het ultieme wapen.. lees verder bekijk het filmpje onder meer

Passend onderwijs is niet van de grond gekomen, concludeert kinderombudsman Marc Dullaert een jaar na de invoering van de wet daarvoor. Duizenden kinderen zitten nog steeds thuis.
In zijn rapport luidt de centrale onderzoeksvraag ... 
 

vrijdag, 27 november 2015 10:46

Sinterklaasfeest van de Toekomst?

De Sint en  de Pieten van deze tijd geven een hele andere invulling aan het feest als vroeger,  kind vriendelijk,  vol humor  en geruststellend.  De boeman is er allang vanaf.  Het feit dat kinderen zich verkleden als zwarte Piet en Sinterklaas zegt genoeg.  Het is nu vooral de taak van de ouders en het onderwijs om oude gewoonten los te laten, dat kinderen niet bang gemaakt worden en dat alle kleuren meedoen. Lees verder...

“Waarom moeilijk doen als het ook samen kan”

Ingrid Rouleaux is uitgenodigd actief mee te doen aan de gesprekken en zal hiervan verslag doen in de nieuwsbrieven.  

Programma bestuurlijke regionale bijeenkomst passend onderwijs/ jeugdhulp - Woensdag 16 december 2015  16.00-20.00 uur Citaverde College Roermond

* Naderhand heb ik een verslag gemaakt, dit kan je lezen op http://onzekinderenzijndetoekomst.nl/acties/item/343-verslag-bestuurlijke-bijeenkomst-passend-onderwijs-jeugdhulp-waarom-moeilijk-doen-als-het-ook-samen-kan-op-16-december-2015-in-roermond

Er gebeurt ineens zoveel in de wereld en in Nederland… waaronder de vluchtelingen die massaal ons land en heel Europa binnenstromen. Net als wij willen zij ook diep in hun hart zichzelf kunnen zijn en meebouwen  aan wereldvrede. Geen oorlog meer, onderdrukking en geweld, het maakt zoveel kapot. Ongetwijfeld zitten er  slechteriken en onverschrokken profiteurs tussen.  Evenwel is het overgrote  deel van de  vluchtelingen bereid om alles op te geven om in vrede te kunnen leven. Met name ouders verlaten samen met hun kinderen hun geboorteland, hun opgebouwde bestaan, familieleden en vrienden. Zij geven vaak al hun spaargeld uit aan overtochten in erbarmelijke omstandigheden, weg van oorlog en ernstige bedreigingen. Zij zijn hiertoe bereid om hun kinderen een gezonde toekomst te geven. Hun geduld wordt zwaar op de proef gesteld in de vele opvangcentra waarin zij terecht komen. Velen onder hen hebben goede opleidingen genoten en/of werkervaring  opgedaan waar ze hier niet direct mee aan de slag kunnen. Naast alle praktische zaken als een (tijdelijke) verblijfsvergunning, een woonplek, zullen zij hier de taal moeten leren en diploma’s halen en vervolgens werk zoeken om in hun eigen inkomen te voorzien.

Onderwijs en de zorg moeten zich voorbereiden, naast alle veranderingen door de invoering van  de wet passend onderwijs en de transitiejeugdzorg naar Gemeenten,  op de komst van kinderen van vluchtelingen.... Lees verder onder meer en teken ook!

donderdag, 12 november 2015 14:33

Kindgebonden Onderwijs Budget - Petitie

In onze nieuwsbrieven van het afgelopen jaar hebben we ons uitvoerig beziggehouden met thuiszitters,  kinderen die buiten de boot vallen in het onderwijs. Vooral binnen deze groep kinderen is de behoefte ontstaan om te kunnen kiezen voor andere vormen dan bekostigd onderwijs; Dat er een Kindgebonden Onderwijsbudget (KOB) komt voor alle kinderen die de leer/kwalificatieplichtige leeftijd hebben, maar kiezen voor andere vormen van educatie; Alle kinderen, vertegenwoordigd door hun ouders/verzorgers in de leer/kwalificatieplichtige leeftijd die geen gebruik maken van bekostigd onderwijs zouden in aanmerking moeten komen voor een Kindgebonden Onderwijs Budget ter hoogte van het bedrag dat beschikbaar is voor elk kind in NL dat bekostigd onderwijs volgt. Derhalve is een petitie opgestart. Onder lees meer kan je de volledige tekst lezen en deze petitie tekenen....TEKEN OOK!

Vroeger was alles makkelijker, iedereen was verzekerd, je had het ziekenfonds en daar zat alles in. Je bril, je traplift, de dokter, het verpleeghuis, alles werd daar van betaald, zonder eigen bijdrage. Maar in al onze wijsheid (er vanuit gaande dat wij er zelf voor gekozen hebben in ons democratisch landje) besloten we de marktwerking op de zorg toe te passen. Ongelofelijk veel geld en moeite was hier mee gemoeid. Maar inmiddels is het zo ingewikkeld geworden in de zorg, dat de zorg zelf heel ziek is.

donderdag, 11 juni 2015 00:00

Stop Marketing ongezonde kinderproducten

Foodwatch: Je kent ze vast, de meiden van K3, Kabouter Plop en Mega Mindy. Of kaskraker Maya de Bij, die inmiddels al in 160 landen op tv te zien is. Stuk voor stuk komen deze karakters uit de koker van Studio 100, het wereldwijd opererende multimediabedrijf uit België.

Via spin-offs als pretparken, speelgoed en talloze gadgets worden de populaire figuren gebruikt om veel, heel veel geld mee te verdienen. In 2013 was de brutowinst van Studio 100 hoger dan ooit: € 52 miljoen. Eén van de pijlers van dit succes is volgens het bedrijf 'ethisch verantwoord ondernemen'. Maar Studio 100 ontdekte nog een inkomstenbron: de 'verhuur' van zijn karakters aan voedselproducenten...lees verder / onderneem zelf actie

Pagina 7 van 9