Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen, een moeder met een speciale opdracht in haar leven, auteur, verhalenverteller, ervaringsdeskundige in Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in Balans, eindredactie en initiator van "Onze kinderen zijn de Toekomst".

Op de plaatselijke basisschool in het Brabantse dorp Hapert heeft juf Kiet een klas met kinderen van asielzoekers uit onder andere Irak, Eritrea en Syrië samengesteld. De kinderen zijn getraumatiseerd, wat zich uit in angst en agressie. De veilige en liefdevolle omgeving van het klaslokaal zorgt er echter voor dat de kinderen weer graag spelen en leren. Niet alleen uit boeken, maar ook hoe samen problemen opgelost kunnen worden en hoe je elkaars achtergrond respecteert. Juf Kiet brengt de hele wereld samen.

Onderkant formulier

Ritalin werkt langer door op het kinderbrein dan bij volwassenen. Ook als kinderen het middel niet meer slikken, hebben zij een veranderde hersenactiviteit. Dat blijkt uit promotieonderzoek aan het AMC in Amsterdam. De onderzoekers pleiten voor voorzichtigheid met adhd-medicatie.

vrijdag, 30 september 2016 12:52

Synergieschool Roermond opent haar deuren

Centrum voor leven en leren.
De Synergie school in Roermond is met ingang van het nieuwe schooljaar 2016 na een lange tijd van voorbereiding van start gegaan in een prachtig gerenoveerd gebouw waarin oud en nieuw in elkaar overvloeien. Een mooi voorbeeld van hoe wij onderwijs willen zien. Op deze basisschool komen regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs bij elkaar onder het motto ieder kind speciaal”

Werken in het onderwijs is, naast ouderschap,  een van de meest uitdagende taken ter wereld. Zelf nadenkendheid en elkaar begrijpen is een groot goed als je de ontwikkeling van een leerling positief wilt stimuleren. Leren van elkaar is waar het leven om gaat. En wat regels betreft: domweg regels dienen, staat een zelfdenkend vermogen in de weg en belemmert je in je innerlijke kracht.

Onlangs las ik de blog van Frans Droog over hoe de pedagoog in hem ontwaakte. Een  inspirerend krachtig  voorbeeld van hoe het ook anders kan en laat zien dat het werkt. Tegelijkertijd maakt de ervaring met Lisa  ook duidelijk waarom een kanteling van leerplicht naar leerrecht wenselijk is.

Toen Frans Droog begon als leraar deed hij alles volgens het boekje. Tot Lisa. Vaak afwezig, letterlijk. Maar toch voldoende goede cijfers. Tot ongenoegen in de lerarenkamer, want ‘zij houdt zich niet aan de regels. Dat kán niet!’ Frans gaat steeds meer pal staan voor het meisje en de weg die zij te bewandelen heeft: ‘Als ik reageer naar mijn collega’s zie ik het gezicht van Lisa voor me. De innerlijke kracht die zij uitstraalt vertaal ik naar mijn zo zorgvuldig mogelijk gekozen woorden.’ Een blog over hoe de pedagoog in Frans ontwaakte.

Frans Droog: Ooit gaf ik Lisa les: ‘Ik snap dat er regels zijn, maar snappen de regels dat ik er ben?’  lees zijn blog

Wij steunen de inbreng  en actie van de De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) aan het Ministerie van OCW

Een groeiend aantal ouders en leerkrachten geven steeds kernachtiger aan dat de hang naar toetsen en prestatiegericht leren in de kleuterklassen een van de redenen is dat er steeds meer probleemkinderen zijn. De druk in het kleuteronderwijs is de laatste 15 jaar enorm verhoogd.  Kinderen moeten op te jonge leeftijd al te schools leren en te veel kunnen. En dat kan tot stress en gedragsproblematiek bij kinderen leiden. Sommige kleuterjuffen zijn het zo oneens zijn met deze gang van zaken, dat ze afscheid nemen van hun beroep.  Het verzet tegen leerdwang neemt toe, een kleuter is geen schoolkind.

Van essentieel belang voor onze gezondheid dat wij kinderen al op jonge leeftijd bewust maken en zelf het goede voorbeeld geven om gezonde keuzes te maken. Help mee dat het gebeurt!  Het filmpje van de kleine activiste Kiara is een goede aanzet.

Kiara (8 jaar) vertelt, met een beetje hulp van haar vader, de waarheid vanuit een supermarkt over de voedingsmiddelen die worden verkocht. Vervolgens neemt ze je op hartverwarmende ”eigen” wijze mee op tour in haar eigen ecologische groentetuin. Leuk en leerzaam om haar filmpje samen met kinderen thuis en op school te bekijken! Bekijk het filmpje door hier te klikken

dinsdag, 31 mei 2016 13:51

De buitenschool in Denemarken

Stel het je eens voor: je kinderen naar een kinderdagverblijf sturen, midden in het bos. Zonder hekken. Waar ze rennen en kruipen door de modder en spelen met veel water. In bomen mogen klimmen. Hout bewerken met messen.
En waar ze de natuur leren begrijpen. Tien procent van de kinderdagverblijven in Denemarken bieden deze vorm van opvang aan. 
Pedagogen uit andere landen reizen naar Denemarken om deze vrije vorm van kinderopvang gade te slaan. Eén van de scholen is van de universitair afgestudeerde pedagoog Johan Laigaard. Het omgaan met de natuur, en het begrijpen van de risico’s ervan, is juist essentieel voor de opvoeding van kinderen, vindt Laigaard. Bekijk de Uitzending van Eenvandaag onder lees meer

In Finland, geen langere, maar kortere dagen in het onderwijs. 

Finse kinderen zijn weinig op school, krijgen geen huiswerk, 
maar ontvangen wel de beste educatie ter wereld. 
Hoe komt dit?
Bekijk de filmpjes  onder lees meer

Het Platform Onderwijs2032 heeft in 2015 in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker een maatschappelijke dialoog gevoerd over de inhoud van het primair en het voortgezet onderwijs. Het doel was te komen tot een visie op de kennis en de vaardigheden die leerlingen moeten opdoen met het oog op (toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving. Leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen gingen met elkaar en met de Platformleden in gesprek. Het Platform heeft daarnaast gebruikgemaakt van wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit andere landen.

In januari 2016 is het platvorm tot een eindadvies gekomen.

De nieuwsbrief van 1 juni 2016 verloopt anders dan gepland, puur door het woord diegenen in de voorgaande zin “Dank aan al diegenen die het verschil maken”.. .ik laat mijn planning los en laat gewoon gebeuren…

Het overkomt me vaker, deze vorm van spontaniteit (iets wat vanzelf komt )  maakt me heel blij, mijn ziel maakt een sprongetje van vreugde…terwijl  ik het woord diegenen op papier zet, word ik  ineens bewust wordt van het taalgebruik in letterlijke zin, de diepe betekenis.
Het onbewuste maakt me bewust!  Ik koppel als vanzelf het woord los in Al die genen die het verschil maken.

Pagina 5 van 9