Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen, een moeder met een speciale opdracht in haar leven, auteur, verhalenverteller, ervaringsdeskundige in Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in Balans, eindredactie en initiator van "Onze kinderen zijn de Toekomst".

Een evenwichtige opvoeding? Die kent twee pijlers, zegt Paul de Blot, inmiddels 91 jaar en als honorair hoogleraar Spiritualiteit verbonden aan de Business Universiteit Nyenrode. Een kind moet leren om samen te werken met zijn naaste omgeving, zoals vriendjes en gezinsleden. Tegelijk moet het de kans krijgen een sterke innerlijke kracht te ontwikkelen. ‘De belangrijkste manier om beide te ontwikkelen is door te spelen en de verwondering te ervaren over wat het ontdekt. Op die manier leert het kind anderen en zichzelf het beste kennen.’ Beyke Goris is schrijfster en communicatiedeskundige. haar betrokkenheid ligt in de zorg, het onderwijs en in het persoonlijke leven van mensen.Beyke Goris – betrokken bij onderwijs. Zij was aanwezig bij de lezing die De Blot hield ter gelegenheid van de opening van het Kenniscentrum Verrijkend Onderwijs (Hemelvaartsdag 14 mei 2015) in Loenen. Dit is haar verhaal.

Het werkelijke probleem in het onderwijs: We hebben de leerkracht onbelangrijk gemaakt.
* Publicatie van Evert Hoogendoorn.

Op 27 juni 2017 hielden de leerkrachten van het PO een prikactie. De werkdruk is te hoog en de salarissen te laag. En dat is al jaren zo. Bovendien, in tegenstelling tot wat elke partij in de campagne beloofde, of elke minister of staatssecretaris zei tot speerpunt te zullen maken: het wordt al jaren alleen maar erger. Dus nu gaan ze één uur staken om een signaal af te geven.

De NOS kopt: “Basisschoolleraren staken, kinderen kunnen uurtje langer slapen.” Deze koppensneller heeft duidelijk geen kinderen. Iedereen ouder weet dat basisschoolleerlingen niet langer slapen als ze een uur later op kunnen staan. Dat doen ze vanaf de puberteit. De NOS decimeert zo het levensgrote probleem van het onderwijs tot een uurtje langer slapen. Als een puber die blij is met zijn tussenuur als zijn docent een ongeluk heeft gehad. De Volkskrant komt met en artikel over megaklassen van 40-100 leerlingen. Dat is ook een oplossing, maar voor een ander probleem. Net als de politiek lijken de nieuwsmedia te geen idee te hebben waar het probleem werkelijk zit.

De afgelopen decennia is de leerkracht in het basisonderwijs het slachtoffer geworden van verschillende ontwikkelingen:

Inclusief onderwijs in Nederland: tijd voor actie!Inclusief onderwijs in Nederland: tijd voor actie!

Op 27 maart vond in Amsterdam de expert-meeting ‘Onderwijs als Mensenrecht’ plaats. Aanleiding voor de bijeenkomst was het rapport van mr. drs. J.H. Kruseman en prof. mrO. C.J. Forder. Het rapport Mijn, jouw of onze school, het recht op inclusief onderwijs in Nederland getoetst aan het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, vormde de basis van een vruchtbare middag waarin het gehele onderwijsveld was vertegenwoordigd. In dit artikel bespreken we de wijzigingen die het verdrag met zich meebrengt en de rechten die kinderen met een handicap door het verdrag krijgen.

Bent u ouder en krijgt uw kind geen onderwijs of geen passend onderwijs? Ook dan kunnen zij u verder helpen. Neem gerust even contact met hen op via het contactformulier op onderstaande link: Lees het hele rapport 

Inclusief onderwijs, wat is dat?

donderdag, 06 april 2017 13:23

Leraren in actie tegen de plofklassen

Op Facebook is een aantal leraren uit het PO een groep begonnen: ‘PO in actie’. We hebben veel respect voor dit initiatief. De oprichters van deze groep willen een blok vormen tegen de traditionele bonden en de politiek. Zij willen dit doen tijdens de kabinetsformatie en de volgende cao-onderhandelingen. De groep heeft twee doelen: een eerlijk salaris en kleinere klassen. 
Daarnaast zijn Leraren op basisscholen en middelbare scholen opnieuw een petitie gestart tegen overvolle klassen. Zij willen dat de politiek een maximum stelt aan het aantal leerlingen per klas.
Lees meer over beide acties  en teken de petitie ook!

donderdag, 06 april 2017 13:00

Inclusief onderwijs "Zo kan het ook scholen"

Een mooiere wereld begint thuis en op school. Aangezien ik een voorstander ben voor inclusief onderwijs wil ik initiatieven hiervoor graag onder de aandacht brengen.
In1school maakt zich sterk voor het recht op inclusief onderwijs, waar kinderen met en zonder beperking kunnen leren, samenwerken en spelen. Het recht op inclusief onderwijs is vastgelegd in het VN- verdrag voor de rechten van personen met een handicap (IVRPH) en het VN- verdrag voor de rechten van het kind (IVRK). In1school maakt ongelijke behandeling van kinderen in het onderwijs zichtbaar en vecht schendingen van dit recht aan bij de rechter.
Zo brengen we een fundamentele en onomkeerbare verandering naar inclusief onderwijs op gang.

Kieswijzer Kinderrechten
Kinderen in Nederland hebben recht op een overheid die zich actief inzet voor het realiseren van hun rechten en de rechten van kinderen wereldwijd. De Nederlandse overheid heeft, met het ratificeren van het VN-Kinderrechtenverdrag de plicht op zich genomen om schendingen van kinderrechten te bestrijden en de kansen voor kinderen – met name kinderen in kwetsbare situaties – te verbeteren.

De Kieswijzer Kinderrechten vergelijkt de kinderrechtelijke standpunten van elf politieke partijen. Defence for Children heeft op elf actuele en belangwekkende onderwerpen voor kinderen de verkiezingsprogramma’s van de partijen geanalyseerd en beoordeeld.

Met enige trots melden we dat onze Beschermvrouwe Marianne Smitsmans-Burhenne, Wethouder van Roermond is onlangs genomineerd in de TOP 3 van beste bestuurders van 2016 , op een mooie derde plaats naast op de eerste plaats Wim van Donk, commissaris van de Koning en op de tweede plaats Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.

Marianne Smitsmans-Burhenne staat bekend om haar oog voor menselijk aspect. Daarom zijn wij blij dat zij onze Campagne ondersteunt. Wij hebben haar onze hartelijke felicitaties toegestuurd.
De competenties ‘betrokken’, ‘communicatief’, ‘daadkrachtig’, ‘deskundig’ en ‘integer’ zijn het meest belangrijk volgens de stemmers. Dít is waar de Beste Bestuurders van 2016 in uitblinken

zaterdag 8 april 2017 in Bodegraven
voor ouders en professionals werkzaam in het onderwijs, de zorg
en de arbeid- en sociale zekerheidssector

Metacognitie en ontwikkeling

Omdat je niet alleen leert voor het hier-en-nu, voor de toets of het examen.

Wat is het thema van het symposium?
In de wetenschap wordt er een link gelegd tussen het succesvol functioneren van kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen in de samenleving en hun cognitieve ontwikkeling. Het begrip cognitie verwijst naar denkprocessen waardoor mensen kennis kunnen opslaan, verwerken, reproduceren en toepassen. Door deze cognities te stimuleren kunnen we de ontwikkeling van mensen op vele gebieden bevorderen en een positieve bijdrage leveren aan iemands functioneren op meerdere levensterreinen. Aangetoond is dat het beheersen van metacognitieve kennis en vaardigheden leidt tot hogere leerprestaties; niet alleen in het hier-en-nu, maar ook in toekomstige leer- en ontwikkelsituaties. Deze relatie tussen metacognitie en ontwikkeling is het centrale thema van het symposium.

Je probeert mijn vorm  te veranderen, maar  ik ben niet van klei. Ik zal niet leven in jouw wereld van  domme woorden, stempels en namen, grapjes en domme spelletjes. Ze werken niet, ze betekenen niets voor mij" is de vrije vertaling van het lied "Clay" van de 12-jarige Grace van der Waal.  Puur  vanuit haar hart gezongen. 
In mijn beleving vertolkt zij hiermee de gevoelens van heel veel kinderen in de wereld. De uitkomst van de kinderrechtentour van ombudsvrouw Margrite Kalverboer is o.a. dat kinderen echte aandacht willen. Dit liedje is m.i. een krachtige boodschap in deze context.

Grace won met haar lied "Clay" het elfde seizoen van 2016 van America’s Got. talent. Zij  brengt haar lied op zo'n natuurlijke wijze, krachtig, ontroerend, ingetogen en toch vol vuur! Kijk en luister onder meer.

Kinderen en jongeren willen échte aandacht van de mensen om hen heen. Van ouders, familie en vrienden, maar ook van professionals. Kinderen benoemen dat professionals vaak een gebrek hebben aan tijd of interesse, een te grote focus op wat er in het dossier staat of kinderen en jongeren niet op hun niveau aanspreken.

Dit concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op basis van de resultaten van de Kinderrechtentour, die zij vandaag presenteert. Zie het PDF onderaan dit artikel.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer startte in september een Kinderrechtentour door Nederland. Ze sprak met honderden kinderen en jongeren over wat zij belangrijk vinden. Ook vroeg zij hen met welke onderwerpen zij vinden dat de Kinderombudsman aan de slag moet. De tour trok onder andere langs scholen, jeugdzorginstellingen, een ziekenhuis, belangenorganisaties en jongerenraden. Ook vulden meer dan 2000 kinderen een vragenlijst in.

Pagina 4 van 9