Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Het DNA van het hart ontrafelen…genen…mijn ervaring en een doorbraak in de wetenschap

Geschreven door 
maandag, 30 mei 2016 14:59
Het DNA van het hart ontrafelen…genen…mijn ervaring en een doorbraak in de wetenschap

De nieuwsbrief van 1 juni 2016 verloopt anders dan gepland, puur door het woord diegenen in de voorgaande zin “Dank aan al diegenen die het verschil maken”.. .ik laat mijn planning los en laat gewoon gebeuren…

Het overkomt me vaker, deze vorm van spontaniteit (iets wat vanzelf komt )  maakt me heel blij, mijn ziel maakt een sprongetje van vreugde…terwijl  ik het woord diegenen op papier zet, word ik  ineens bewust wordt van het taalgebruik in letterlijke zin, de diepe betekenis.
Het onbewuste maakt me bewust!  Ik koppel als vanzelf het woord los in Al die genen die het verschil maken.

Aangezien ik samen met mijn Frans in mijn oorspronkelijke DNA blauwdruk ben gekomen, hetgeen ik mocht beschrijven van God (*Universele energie), heb ik zelf de verandering (  het verschil, de heling)  die ik doormaakte gevoeld in elke cel (genen – DNA - verbinding) van mijn lichaam. Het De universele Liefde liet mij voelen en omschrijven hoe deze verandering tot hartverbinding leidt en hoe dit voelt en tot liefdevolle uiting komt… intelligentie van het leven,  werkelijk briljant.  Niet voor niets noem ik alle kinderen groeibriljantjes! Zonder deze ervaring en de kennis die ik opdeed, zou ik de wetenschappelijke publicaties op gebied van gezondheid niet zo gauw gevolgd hebben, laat staan begrepen. Terwijl het van essentieel belang is dat wij mensen begrijpen en voelen hoe lichaam, geest en gevoel samenwerken. Zonder deze ervaring zou mijn taalgevoeligheid niet zo diepgaand ontwikkeld zijn en liefdevolle en intelligente universele  verbindingen boven mijn pet zijn gegaan. In den beginne was er het woord. Juist het begrip van de letterlijke universele  betekenis van woorden  en de voeling hiermee, zorgt ervoor dat de mens zich diep oftewel puur nestelt (ervaring), breed kan oriënteren (mensenkennis en wereldse kennis)  en puur  liefdevol ontwikkelt.

Dat het DNA, een deel van mijn erfelijke genen, veranderbaar is, heb ik dus aan den lijve ondervonden. Het Universum leidde mij en gaf informatie vrij om het boek “De verbinding met God”te mogen beschrijven.  En ook heb ik mogen zien dat ik met mijn genezing de vorige generaties rust en  genezing gegeven heb.  Bij mij zat dat vooral in het herstel van de vrouwelijke energie  lijn van het oude Egypte naar  de Keltische tijd en de Indian natives ( Arizona) tot nu toe. Deze ervaring  toonde voor mij de zin aan om alle gewoonten en ongemakken die ik geërfd heb van mijn ouders en voorouders die mij  niet langer dienen om in vrijheid te kunnen leven, los te laten. Om  open te staan voor de kracht van de Liefde, de taal van de Liefde,  die geen behoefte heeft aan machtsvertoon in welke vorm dan ook. Thuiskomen in de oorspronkelijke staat van ZIJN. Zoals de goddelijke Liefde  mij influisterde…in staat van ZIJN kan je niets verkeerd doen. Het gaf mij ook het diepe gevoel en inzicht  dat de energie die hiermee vrij is gekomen niet alleen voor mijzelf en mijn relatie met Frans en onze kinderen een wereld van verschil maakt, maar ook een onmiskenbare  impact heeft op de energie in de wereld en onze  toekomstige generatie.

Voor alle duidelijkheid kan je wie je bent ( aard en talent) niet veranderen, maar wel hetgeen je geconditioneerd heeft en ervoor gezorgd heeft dat je niet 100% jezelf kan zijn en je meer naar de buitenwereld richt dan je binnenwereld.

Het grappige aan deze spontane inval is dat ik een tijdje geleden graag een stukje had willen wijden aan een artikel “ons hart blijkt iets nieuws te kunnen doen” in de regionale  krant en dit alweer terzijde had geschoven. Nu komt het er toch van!

De laatste jaren  komen er  steeds meer  wetenschappelijke publicaties die aangeven dat het DNA veranderbaar is.

In februari 2016 las ik het artikel “Ons hart blijkt iets nieuws te kunnen doen”door Femke Kools. Professor Leon de Windt is hoogleraar Moleculaire Cardiologie aan de Universiteit Maastricht. Hij zoekt naar oorzaken en behandeling van hart- en vaatziektes in het menselijke DNA. Decennia lang stond het voor wetenschappers en cardiologen vast: een hartspiercel die is afgestorven, groeit nooit meer terug. Inmiddels hebben jonge onderzoekers in het laboratorium van Dr. De Windt het tegendeel bewezen! 

Het hart bestaat uit hartcellen en in de kern zit belangrijke informatie opgeslagen over het DNA. De meest recente vondst is de functie van 3 genen die sterk vertegenwoordigd zijn in een kankercel en in een hartcel laag. Maar ook in een embryonaal hart dat nog moet groeien en waar dus de hartspierceldeling nog wel plaatsvindt, waren de 3 golden genes, zoals de professor ze noemt, ook sterk vertegenwoordigd. Die drie genen hebben ze via een virus bij een proefdier binnengeloodst dat een hartaanval had gehad. Ze zagen het ongelooflijke gebeuren: het hart herstelde zich, er was geen littekenweefsel meer ze liepen rond alsof er niets gebeurd was.
Bij deze proefdieren begonnen de hartcellen zich opnieuw te delen om te verloren cellen te herstellen. Hij had vier jaar geleden nooit gedacht dat ze een hartspiercel zo gek zouden kunnen krijgen om te gaan delen. 
Je kan het hele  artikel onder deze blog  lezen.

Als je het hele artikel gelezen hebt, kan je misschien mijn reactie begrijpen, ik vind het geweldig wat de wetenschap ontdekt heeft. Echter de Professor  denkt alleen termen van erfelijkheid van ziekten in percentages uitgedrukt  en in voorkomen met medicijnen. Hij vind zelf dat hij een logische vraag stelt, nl.; “ Als hartziektes dan voorkomen uit problemen in je celkern, wat heeft een gezonde leefstijl dan voor nut?”

Ik schrok van deze insinuerende vraag. Mijns inziens loopt Professor Leon de Windt voorbij aan het feit dat wij een natuurlijk  zelfgenezend vermogen hebben. Een als we deze leren benutten – loslaten van oude pijnen en gewoonten die ons niet langer dienen, gezond leren eten en  leven,  leren onszelf te ZIJN , wij minder snel naar reguliere medicijnen met vaak allerlei kunstmatige toegevoegde stoffen die voor bijwerkingen zorgen, hoeven te grijpen. 

Begrijp me goed, ik heb heel veel  respect voor de medische wetenschap. Ook zij maken  verschil.. Zij laten steeds meer zien van hoe ons brein, ons lichaam werkt. Ik vind het heel prettig om wetenschappelijke  bevestigingen te krijgen in wat ik ervaren heb. Deze doorbraak is een enorme vooruitgang.  En toch, het baart me zorgen als de medische wereld ons hiermee afhankelijk wil houden. Ik geloof in bruggen bouwen van reguliere naar natuurlijke geneeswijzen en andersom…geen claims om dure medicijnen te verkopen, gewoon middelen die voor iedereen bereikbaar zijn zonder allerlei ernstige bijwerkingen.  Geen economische winst, maar winst in welzijn en geluk. Een rede temeer om mijn ervaring in denken, doen en laten en die van anderen te delen.

Derhalve  deel ik in deze ook de volgende informatie en animatie

Waar genetica de studie is naar erfelijke informatie in de nucleotidenvolgorde in het DNA, is epigenetica de studie van overerfbare veranderingen aan het DNA die niet in de nucleotidenvolgorde zijn terug te vinden. Zie link

http://www.allesoverdna.nl/woordenboek/epigenetica.html

nog meer informatie over DNA verandering…zie link

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/wetenschap-toont-aan-je-kunt-je-dna-veranderen/

Lees het hele artikel Ons hart blijkt iets nieuws te kunnen doen” hier:  http://www.femkools.nl/website/index.php/interviews/103-ons-hart-blijkt-iets-nieuws-te-kunnen-doen

Goede geneeskunde vraagt meer dan wetenschappelijke en technologische expertise.

De medische  wereld doet in ras tempo vele wetenschappelijke ontdekkingen. Dat is goed nieuws en toch plaats ik er een kanttekening bij:  mits de kennis gebruikt wordt om mensen hun zelfstandigheid in genezen bij te brengen i.p.v. medicijn ontwikkeling om mensen afhankelijk te houden van medische zorg waar het ook anders kan.

De brug tussen natuurgeneeskunde en reguliere geneeskunde is hier en daar gebouwd en anderzijds op sommige fronten abrupt gescheiden.  Denk bijvoorbeeld aan de werking van natuurlijke middelen die niet meer op de verpakking mag staan.  De weegschaal is nog niet in balans…de weerstand en de druk van de farmaceutische industrie is groot. Goede geneeskunde vraagt meer dan wetenschappelijke en technologische expertise, er is wijsheid en empathie voor nodig. 

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen, een moeder met een speciale opdracht in haar leven, auteur, verhalenverteller, ervaringsdeskundige in Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in Balans, eindredactie en initiator van "Onze kinderen zijn de Toekomst".

Website: www.onzekinderenzijndetoekomst.nl