Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

The Passion, de lente , vrouwendag en democratie, wat hebben ze met elkaar te maken?

Geschreven door 
woensdag, 23 maart 2016 22:46
The Passion, de lente , vrouwendag en democratie, wat hebben ze met elkaar te maken?

De letterlijke betekenis van democratie

De huidige omstandigheden, niet alleen in Nederland en Europa,  maar in de hele  wereld, vragen veel van ons. Vele  sensitieve mensen,  lichtwerkers, mensen met zuivere intenties en pure daadkracht hebben het moeilijk om in hun kracht te blijven staan.  

Door tastbare verbindingen als T.V. en internet die wij tegenwoordig beschikbaar hebben, en  ook door spirituele verbindingen die sterk aanwezig zijn,  wordt het voor het inmiddels multiculturele volk heel duidelijk oftewel transparant  wat polarisatie in het klein ( je eigen omgeving)  en in het groot ( in de wereld) in de energie  teweegbrengt. De democratie waaraan we vooral  na de tweede wereldoorlog zijn gaan bouwen in Europa wordt aangevallen door terroristische bewegingen.  De kwaliteit in de gezondheidszorg, in het onderwijs, in het bedrijfsleven  staat onder druk, evenals  ons geldstelsel.  

Willen we de weegschaal in balans brengen, is het van belang om de realiteit van wat er gaande is in de maatschappij onder ogen te zien en tegelijkertijd onze liefdevolle krachten zowel fysiek, psychisch als spiritueel op peil te houden. Elkaar letterlijk het licht in de ogen gunnen.

Of je nu in het onderwijs, de zorg, de financiële sector  of elders werkt, of je ouder/verzorger bent …

als het je raakt dat mensen ontheemd zijn, geen thuis meer hebben, dat kinderen en volwassenen zich niet voldoende begrepen voelen en  de zorg niet krijgen die onontbeerlijk is,   dan wil je daar verandering in brengen. De verandering in de wereld ben jezelf.

Het behartigen van economische belangen, eigenbelang vanuit macht,  en het gevecht tussen religies staan in schril contrast tegenover het behartigen van belangen voor het welzijn en geluk van alle  mensen(kinderen), jezelf geestelijk en lichamelijk gezond te houden, en  het behartigen van de belangen om onze natuur in evenwicht te houden.

We worden steeds meer op onszelf teruggeworpen, een onomkeerbaar proces dat ons doet beseffen hoe belangrijk het is om in je eigen kracht te kunnen blijven  staan en elkaar hierin onvoorwaardelijk te steunen. Geen slaaf meer van opgelegde structuren en  regels en  die ons afhouden van wie we zijn en die onze krachten  indammen. Niet mee gaan in massale golfbewegingen van trends en gewoonten, die je negatief beïnvloeden.

Onze kinderen willen niets liever dan dat wij  onze en hun innerlijke kracht en vrijheid bewaken. De taal van het licht en de liefde leren spreken.  Je leren  bevinden op een andere golflengte dan we geleerd hebben, namelijk het  Christusbewustzijn, op een frequentie  waarbij de lading van religies en macht  zijn losgelaten. (zie  boek: De Verbinding met God)   Dit proces brengt ons hartsverbinding  en hiermee ruimte om collectief opstaan vanuit onvoorwaardelijke liefde om het welzijn van kinderen centraal te stellen en een gezonde toekomst te waarborgen.  De burger is aan zet!

Democratie betekent letterlijk: het volk regeert.

De lente  

Vanuit mijn keukentafel zie ik hoe de merels en de koolmeesjes druk in de weer zijn om hun nestjes te bouwen. De lente is begonnen met al haar warmte, vreugde en verwondering voor het nieuw ontluikende leven.  Het nieuwe voorjaarsleven in de planten en dierenwereld laat zich niet ontmoedigen in groei en bloei, noch door de aanslagen in België in een van de eerste  lentedagen  van dit jaar, noch door  alle andere menselijk  leed in de wereld.

Planten en bomen ontwaken en tonen hun frisgroene bladeren, knoppen en bloesem.  De rust in de winter en de nu krachtiger wordende zon is de natuurlijke kringloop waardoor dit gebeuren kan plaatsvinden. Vele mensen zijn vergeten dat zij deze oerkracht van de kringloop ook in zich mee dragen…je ware aard van de natuur volgen: “loslaten ( herfst) , tot rust komen en wortelen (winter) , tot leven komen vanuit je innerlijk ( lente- herboren worden)  in je zonkracht gaan staan en vanuit innerlijke kracht in de groei  in de bloei van je leven staan (zomer ),  een staat van ZIJN bereiken – hemel en aarde verbonden. Gewoon zijn wie je bent…van top tot teen.”

Het is een manier van omgaan met jezelf in relatie tot een ander dat het verschil maakt.
Wat heeft ervoor gezorgd dat mensen een hard van steen krijgen en zonder geweten medemensen doden en verwonden?

Vrouwendag

De internationale vrouwendag vond dit jaar plaats op 8 maart j.l.  De rechten van de vrouw staan nog steeds ter discussie. Op allerlei manieren wordt  aandacht besteed aan belangrijke onderwerpen, als geweld tegen vrouwen, gelijke kansen en gelijke beloning in werk voor vrouwen.

Schrikbarend dat er nog zoveel  geweld, onderdrukking en verkrachtingen plaatsvinden in de wereld.  En dat er nog zoveel vrouwen ondergeschikt aan de man worden gehouden.
Wat doet geweld en onderdrukking als voorbeeld met onze kinderen? Wanneer zal er wereldvrede komen? Is Europa een voorbeeld in de wereld?

In de loop van “eeuwen” geschiedenis zijn vrouwen sterk onderdrukt geraakt en vierde de mannelijke energie de boventoon. In 1956, mijn geboortejaar, om precies te zijn op  14 juni  trad een nieuwe wet in NL  in: getrouwde vrouwen mochten werken en een bankrekening openen. Tot die tijd waren ze handelingsonbekwaam vanaf de dag dat zij trouwden. De kinderen van Nu en jong volwassenen hier niets meer bij voorstellen, en dat is maar goed ook!

Het  ontworstelen van gewoonten/gebruiken en relaties  die ons niet langer dienen is al tientallen jaren  in volle gang. Laatst maakt ik kennis met een intelligente en hartelijke vrouw aan mijn keukentafel die gescheiden is en alleen voor haar drie kinderen zorgt.  Haar omgeving, met name haar eigen moeder die haar  beslissing afkeurt, biedt weinig steun. Zelf zegt ze hierover…ik heb veel moed en lef nodig gehad om tot dit besluit te komen. Ik ben om de verkeerde redenen getrouwd. En ik heb te weinig op mijn oergevoelens vertrouwd, hetgeen ik nu wel doe. Een  vrouw die op eigen kracht goed werk vond, haar gevoelens laat spreken en zich door niets en niemand meer laat afpakken wat van belang is in de wereld, leven vanuit je hart…zijn wie je bent en je passie volgen. Een beter voorbeeld kan zij haar kinderen niet meegeven.

We lijken in NL alles zo goed op orde te hebben wat betreft democratie en gelijkheid voor mannen en vrouwen, de werkelijkheid is dat het aantal  mannen en vrouwen op zoek naar balans nog heel groot is.  Onze kinderen voelen zowel onbalans als balans feilloos aan, ook al kunnen ze het niet altijd verwoorden.

The Passion

Over je passie volgen gesproken. Vandaag, 25 maart 2016 wordt the Passion door een diversiteit aan artiesten  groots opgevoerd  in Apeldoorn. Wie er niet bij kan zijn, kan dit spektakel via de live TV uitzending meebeleven. Dit evenement wordt opgevoerd om meer te ontdekken over Jezus en het paasverhaal, aldus de organisatoren. Met veel liefde en eerbied wordt het kruis gedragen en lopen mensen mee vanuit allerlei hartverwarmende beweegredenen. 

Wat mij zo opvalt, is dat het verhaal altijd alleen over Jezus en zijn moeder Maria gaat en velen alleen vanuit kerkelijke zienswijze over de kruisiging en de daarbij behorende feestdagen praten.  Terwijl Maria Magdalena juist zo’n grote rol speelt als levenspartner van Jezus.  Jezus zegt: ik ben het leven, ik ben de weg… hij had echter die weg niet kunnen lopen zonder Maria Magdalena.  De vrouwelijke component van het leven werd door de kerk verzwegen in de juiste zin van bestaansrecht.  Ieder huisje heeft zijn kruisje..dit spreekwoord heeft een letterlijke betekenis en het is aan ons om  te gaan begrijpen wat de kruisiging van Jezus nu eigenlijk betekent. Pythagoras en Davinci hebben in die zin baanbrekend werk verricht.  

Pasen gaat over het voorjaar, over nieuw leven , geboren en  herboren worden. Het leven, voluit leven. De diepe betekenis gaat over het ontstijgen van de dualiteit tussen man en vrouw, om de samensmelting van mannelijke en vrouwelijke  energie.  Jezus is tot mij gekomen als een gewone man.  Hij heeft  mij heeft laten inzien dat je niet perse naar de kerk of een tempel hoeft te gaan om te geloven in de kracht van onvoorwaardelijke liefde.  Vrede is een staat van ZIJN, waarin de  mannelijke en vrouwelijke energie in balans is.  De samensmelting hiervan overstijgt de dualiteit en zorgt ervoor  verscheidenheid in eenheid met elkaar kan leven.  Ik mocht deze  Goddelijke energie ervaren.  Jezus heeft me dit laten voelen en ik heb samen met mijn partner Frans de reis naar de Bron mogen beleven.   Ervaringen als deze zijn voor iedereen weggelegd, van welke cultuur je ook afkomstig bent.  Gewoon jezelf zijn...ben jij Jezelf?  Heb jij jezelf in al jouw facetten gevonden? 

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen, een moeder met een speciale opdracht in haar leven, auteur, verhalenverteller, ervaringsdeskundige in Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in Balans, eindredactie en initiator van "Onze kinderen zijn de Toekomst".

Website: www.onzekinderenzijndetoekomst.nl