Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Zonsverduistering, en haar bijzondere krachten.

Geschreven door 
donderdag, 19 maart 2015 00:00
Zonsverduistering, en haar bijzondere krachten.

Vandaag, vrijdag 20 maart 2015 is een  bijzondere dag. In de ochtend vindt er in Nederland een gedeeltelijke  zonsverduistering plaats. Een natuurfenomeen dat maar eens in de zoveel tijd plaats vindt. De laatste grote  zonsverduistering in Nederland vond plaats op 11 augustus 1999. Op het hoogtepunt om 10:37 uur, is ongeveer 80 procent van het oppervlak van de zon door de maan afgedekt. Als ik niet die bijzondere ervaring had mogen beleven en beschrijven in "De Verbinding met God"(Universele Liefde) , de reis samen met Frans naar de oorsprong, dan had ik  geen flauw benul gehad wat dit voor ons mensen, voor de kwaliteit van leven betekent.  Dit natuurfenomeen draagt bijzondere eigenschappen met zich mee...

zonsverduistering 2 imagesRZRFJUXW

Natuurlijke energieke eigenschappen die ook in ons lichaam huizen. Als je durft te voelen en hiermee in aanraking komt, zul je ontdekken dat het je energie geeft en liefdevol krachtig maakt. 

Dit alles had ik nooit kunnen weten als ik de reis door mijzelf niet had aangegaan. Want we leren deze wijsheid en als zodanig niet op school. We hebben jaren op school gezeten en we weten nauwelijks iets over liefde, over de dood, waar het in het leven om draait,  en waarom we hier zijn…en dat had zijn redenen. Als ik mijn hart niet achterna was gegaan, had ik nooit kunnen ontdekken wat ik nu weet, had ik nooit kunnen doen wat ik nu doe….meehelpen om kinderen en hun ouders en leerkrachten te stimuleren om in hun kracht te gaan staan, deze wijsheid naar scholen te brengen. Het gemis mag eindelijk boven tafel komen en geleefd worden. Wat ik vind dat je moet weten, is dat ik neutraal in het leven sta en niet gebonden ben aan een religie.  Dat ik in 2003 eerste instantie op zoek ging naar mensen die vanuit hun hart werken met kinderen in het onderwijs  en daar goede resultaten mee behaalden. Dat ik wel geloofde en soms merkt dat er iets was, maar niet wist wat dat iets was.  Dat ik in de verste verte niet kon weten dat ik in 2006 een opdracht zou krijgen en aannemen om “De Verbinding met God “ te mogen beschrijven en Jezus zou ontmoeten.  Ik had je niet eens geloofd als je dat voorspeld had.  Ik had geen enkele voorkennis van deze wijsheid…laat staan dat ik wist dat ik een Zonnekind ben. Nu ik met de Goddelijke energie vertrouwd geraakt  ben, kan ik eindelijk volledig mijzelf zijn en  de eenheid voelen in mijn relatie met Frans.  Nu begrijp ik waarom wij mensen de verbinding ermee verloren hebben.

Allereerst ga ik terug de geschiedenis in.  Ik zet het beeld  van onze geschiedenis zwart/wit neer om iets duidelijk te maken. Doordat we eeuwenlang zijn misleid door de macht, zijn we massaal uit onze kracht gehaald.  En wie het in zijn hoofd haalde om tegen de gevestigde orde in te gaan, of slechts zijn eigen natuurlijke gang te gaan, werd an public vernederd, zwaar gestraft of moest het met de dood bekopen.  Wij mensen werden gemanipuleerd, waardoor je soms niet meer wist wie je kon vertrouwen.  In oorlogstijden kwamen deze mensonterende praktijken   nog sterker naar voren. Er vonden vele sexuele vernederingen plaats. Kinderen hielden vanzelf hun mond, ze werden toch niet gehoord of geloofd. De angst en achterdocht regeerde.  Ons gevoel werd een ondergeschoven kindje,  ons denken werd beïnvloed en soms zelfs overgenomen.  Gehoorzaam zijn werd beloond en niet doen wat je gezegd werd, werd bestraft… De kracht werd ons ontnomen.  We werden slaven van de maatschappijheersers. De rassendiscriminatie was dramatisch. Vrouwen werden ondergeschikt aan de mannen.  Vrouwen die in het huwelijk traden werden wettelijk handelsonbekwaam.  Ze mochten niet buitenshuis werken, geen bankrekening hebben en niet zelfstandig op reis gaan. Daar kwam pas in 1956 (in mijn geboortejaar) een eind aan in Nederland.  De eerste stap naar balans was gezet..

Ik maak een flinke sprong in de tijd… Anno 2015 zijn er nog steeds delen in de wereld waar vrouwen ondergeschikt zijn en discriminatie en vernedering aan de orde van de dag zijn, waar kinderen geen onderwijs krijgen, waar armoede heerst, waar oorlogen gevoerd worden. Wij zijn inmiddels beland  een democratische multiculturele samenleving waarin mannen en vrouwen gelijke rechten hebben, waar kinderen onderwijs krijgen, waar onze vrijheid hoog in het vaandel staat, waar  tolerantie tussen verschillende culturen aanzienlijk is toegenomen.  De mannen mogen meer hun vrouwelijke kanten tonen en de vrouwen meer hun mannelijk kanten. De kinderen zijn mondiger en wijzer, zij durven steeds meer hun gevoelens te tonen en houden ons een spiegel voor.  Vele kinderen kunnen niet goed aarden, omdat wij volwassenen nog niet in balans zijn. Zij hebben ons nodig om zichzelf te kunnen zijn.

Terugkomend op de zonsverduistering:

God ( je mag hem ook Allah noemen) zei me dat het tijd werd om de zaak recht te zetten. Ik mocht een soort reisleider zijn om de weg naar Harmonie te beschrijven. De Goddelijke energie leerde mij de werking van mijn lichaam in relatie  tot de hemellichamen, met name de zon(man) en de maan (vrouw)t.o.v. de aarde.  In mijn gevoel klopte het allemaal. Het was echt moeilijk voor me om alles te begrijpen, het is veelomvattende materie en ik kwam er voor het eerst in mijn leven mee in aanraking.  En in die tijd vond je nog niet zo veel op internet over dit onderwerp, dus had ik weinig referentiepunten.  Nu er steeds meer aan het licht komt, en men informatie naar buiten brengt,  krijg ik steeds meer  bevestiging van wat ik heb doorgekregen en aanvullende informatie. In ons lichaam zitten 7 chacra”s , de onderste 3 zijn in volgorde van onder naar boven verbonden met de aarde (rood), de maan(oranje) , en de zon (geel)  Als wij ons innerlijk afstemmen en dezelfde ritmische bewegingen maken met ons lichaam, dan kunnen we balans leren ervaren in het mannelijke en vrouwelijke.  ( de volledige ervaring van heelheid en hartsverbinding kan je in mijn boek lezen ).  Ik heb het moment ervaren, waarop Frans en ik, ieder op eigen kracht, samen  balans waren. Ik voelde en kreeg uitgelegd  dat we op één lijn zaten en die energie is heel bijzonder.  Het komt overeen met de zonsverduistering.  Het gebeuren ging mijn voorstellingsvermogen te boven.  Dit alles vond plaats in de piramiden van Gizeh en daarvoor hoefde ik niet eens naar Egypte te reizen.  De informatie  kwam allemaal van zelf naar me toe en steeds lieten ze ( ik noemde ze als vanzelf het Rijk der Liefde)  me voelen en tekenen.
God zette een kroontje op mijn hoofd…op een hele grappige manier werd mij duidelijk gemaakt  dat ik ‘de Koningin’ was. Ik zong ook de hele tijd oranje boven, leve de Koningin.  Het bleek meer betekenis te hebben dan ik kon bedenken.  Als de zon (geel) zich helemaal in de maan(oranje)  spiegelt, dan staan ze op één lijn met de aarde….er ontstaat een corona om de zon.  Ik heb inmiddels begrepen dat de corona, de lichtbundel is die Jezus uitstraalt op vele afbeeldingen.  In het hele verhaal komt het getal 13 sterk naar voren..het werd me duidelijk dat mijn ervaring overeenkomt met de ervaring die Jezus en Maria Magdalena gehad hebben. De koning en de koning komen thuis in het Konikrijk. Dit is al die jaren door de kerk verzwegen, heel veel feiten en uitspraken zijn verdraaid om de waarheid te verdoezelen. De vrouwelijke kracht werd hiermee uitgebannen.  De maan( vrouwelijk YIN)  en de zon (mannelijk Yan)  zijn een onlosmakelijk paar, een eenheid die de dualiteit overstijgt. . Zou je ze van elkaar losmaken, dan verdwijnt al het leven op aarde. Moeder aarde is de spil die meehelpt de balans te houden. Zij draagt ons en verzorgd ons.   Zij heeft een zelfgenezend vermogen, net zoals wij.  Als wij leren ons zelfgenezend vermogen te ontwikkelen en vervolgens in onze kracht gaan staan, dan maken wij niet alleen onze kinderen gelukkig, maar helpen wij ook mee aan het bouwen van een brug voor Vrede.

PS…ik voelde me  op het laatste moment  gedreven om dit  verhaal vandaag nog op te schrijven..  Ik heb de hele nacht doorgewerkt om deze blog behorende bij de nieuwsbrief  van vandaag  20 maart 2015 nog uit te brengen. Het is geen gelikt verhaal geworden, ook geen compleet verhaal, maar geeft toch een beeld van de universele energie die tot stond komt door natuurlijk samenweken.  Er kunnen taal- en schrijffouten inzitten. Ik ben bezig om vanuit  het boek “De Verbinding met God”een basis leermodel te maken, waarin het geheel duidelijk met professionele tekeningen wordt neergezet. 

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen, een moeder met een speciale opdracht in haar leven, auteur, verhalenverteller, ervaringsdeskundige in Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in Balans, eindredactie en initiator van "Onze kinderen zijn de Toekomst".

Website: www.onzekinderenzijndetoekomst.nl