Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Een kloof te overbruggen in het onderwijs.

Geschreven door 
donderdag, 19 maart 2015 00:00
Een kloof te overbruggen in het onderwijs.

In de afgelopen tien jaren  heb ik  naast  contacten met ouders en zorgverleners e.a., diverse  persoonlijke contacten onderhouden met docenten, leerkrachten en directies  van scholen door heel Nederland. Het heeft me een beeld gegeven van nieuwe concepten en wat er gaande is in het reguliere onderwijs en hoe  we er nu voorstaan met diepgaande bewustzijnsverandering...

 

Diepgaande bewustzijnsverandering
Binnen het reguliere  onderwijs zijn leerkrachten vertrokken omdat ze zich niet meer konden verenigen met het systeem en de werkwijze.  Velen van hen zijn hun eigen weg gaan volgen en hebben zichzelf de tijd gegund om zich te bekwamen op gebieden die de kern raken en dus het hart van kinderen. Zij willen nu heel graag met hun ervaring en expertise het onderwijs bereiken, en dat lukt soms en lang niet altijd. De deuren van het reguliere onderwijs zijn langzaam aan het openen voor een andere manier van denken.

De leerkrachten die zich verder in bewustzijn ontwikkeld hebben en in het onderwijs zijn gebleven, geven aan dat ze er met hun groep leerlingen mee aan het werk zijn gegaan. Ze ontvangen  veel positieve respons van de leerlingen.  Op mijn vraag “ staat het team van je school hiervoor open?” krijg ik, vaker dan me lief is, het antwoord dat “verandering van denken ” in de lerarenkamer nog een groot taboe is. En dat brengt me naar de volgende vragen: Met hoeveel collega’s kan je openlijk praten over bewustzijnsverandering en het spirituele aspect daarvan? Over  jouw ziens- en handelswijze  en wat het teweeg brengt bij de kinderen van Nu?  Meestal is het antwoord, met 1, 2 of hooguit 3 collega’s, de tijd is nog niet rijp.

Zelfs in de meest vooruitstrevende reguliere scholen, is het bij heel veel leerkrachten nog niet bespreekbaar.  Men spreekt over meervoudige intelligentie, eigen wijsheid en het unieke in kinderen, zelfreflectie en optimaal functioneren, maar haakt af als het onderwerp spiritualiteit aan de orde komt.  Uit ervaring weet ik dat naast het IQ,EQ en het fysieke, de spirituele Quotiënt ons tot volledige heelheid  brengt (boek de Verbinding  met God – Universele energie) . Dan pas is er sprake van het benutten van  het volledig potentieel. Kinderen hebben ruimte nodig om zichzelf en de wereld te ontdekken…te genieten van hun puurheid.

We hebben nog een kloof te overbruggen in het onderwijs.
Het is een dankbare, echter geen eenvoudige taak, om openheid te creëren en taboes te doorbreken, om de ziel weer terug in de  school te brengen.

Lang  niet iedereen staat open voor veranderingen. Dat wil nog niet zeggen dat de tijd niet rijp is. De  tijd is altijd  rijp voor mensen die er voor open staan.  Voor de voorlopers betekent dit dat ze heel veel geduld moeten hebben en ondertussen bij zichzelf blijven.

Het ontroerd en verwarmt me hoe mensen  persoonlijk reageren, nadat  ze onze website bezocht hebben. Hun diepe geraaktheid draagt  me om door  te gaan. We hebben elkaars vertrouwen  nodig om kinderen te laten zijn wie ze zijn. Er is  nog veel te doorbreken  om kinderen te laten zijn wie ze zijn en in Harmonie met al wat leeft te laten opgroeien”. Daar is vertrouwen, begrip en respect voor elkaar voor nodig.

Nelson Mandela sprak de wijze woorden:  we zijn allen kinderen van God, onze diepste angst is dat we niet goed genoeg zijn. 

Ingrid Rouleaux-Korsen

Ingrid Rouleaux-Korsen, een moeder met een speciale opdracht in haar leven, auteur, verhalenverteller, ervaringsdeskundige in Geestelijk, Lichamelijk en Financieel Welzijn in Balans, eindredactie en initiator van "Onze kinderen zijn de Toekomst".

Website: www.onzekinderenzijndetoekomst.nl