Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 43 niet laden

De Zonnewende, het geluk dat ons zomaar overkwam.

Geschreven door 
woensdag, 07 augustus 2013 22:20
De Zonnewende, het geluk dat ons zomaar overkwam.

De zomer is in volle gang, voor de een is het warme weer een ramp en voor de ander een zegen. Voor mij heeft de zomer, ondanks dat er gewoon gewerkt moet worden buiten de vakantieweken om, iets van ultieme vrijheid... luchtige kleding, op blote voeten lopen, het veel meer buiten kunnen leven, lekker buiten eten, vers van onze biologische groentetuin. Dit jaar wilden we niet lang op vakantie gaan om dagen te sparen om in onze tuin te werken en  verder te bouwen aan onze houten schuur. Ook om geld uit te sparen voor de kosten die dit  laatste met zich meebrengt. En natuurlijk ook om wat meer tijd met onze kinderen en kleinkinderen door te kunnen brengen.

Dus vroegen Frans en ik ons op het laatste moment af, waar zullen we eens naartoe gaan? Onze zwager, de man van mijn overleden zus, heeft een paar jaar geleden een paar dagen doorgebracht in Das Lipperland in Duitsland. En daar was hij zo over te spreken dat wij besloten zijn boek hierover eens te bekijken. Al gauw werden we enthousiast, niet te ver rijden met onze caravan, mooi gebied en genoeg te beleven. Het werd een onvergetelijke week met een bijzondere ontdekking. Toeval?

Mooie historische stadjes bezocht, genoten van de thermaalbaden en de sauna's, van de mooie wandelingen in de natuur en de gastvrijheid van de camping. Het meeste bijzondere was  ons bezoek aan de Externsteine, een indrukwekkend natuurmonument in een beschermd natuurgebied. . ik had er nog nooit van gehoord.   Alleen al de energie die eromheen hing, de energie  ( de vijfde dimensie – het volledige ZIJN  wie je bent met al je
potentieel) die voor mij al zo gewoon is gaan voelen.

De Externsteine is een formatie van  reusachtige rotsen  die abrupt in het landschap omhoogsteken.

Tijdens het filmpje dat ons in het bezoekerscentrum getoond werd, werd ik geraakt door de geschiedenis, de nalatenschap van deze rotsformatie. Het roept veel vragen op, hoorde ik zeggen..

De Externsteine die uit   13 zandsteenrotsen bestaan, waarvan een formatie van  5 grote rotsen, en  naar schatting 70 miljoen  jaar geleden is  ontstaan, is voor velen een raadsel.

Er zijn vele aanwijzingen gevonden dat er al in dit gebied geleefd werd in het stenen tijdperk.  Men neemt aan dat het  vroeger wel eens een cultusplek geweest kan  zijn waar  de Germanen en   Kelten
bij elkaar kwamen...men spreekt over een Heidens  Heiligdom uit een ver  verleden.

Groot is de fascinatie voor de door mensenhanden gemaakte bouwsels. Naar schatting rond  de jaren 1130 is het reliëf met de kruisafneming van Jezus  in de rotspartij gebeiteld . Niemand weet wie dit gedaan heeft.  Er waren naast dit monumentale reliëf nog meer sporen van menselijke activiteiten, namelijk, de onderliggende kunstmatige grotten, de zij ingang  van de grot met resten van een sculptuur van Petrus, en het open graf in een boog nis, en de hoogtekamer met een nis en een altaar. Kunsthistorisch onderzoek wijst uit dat het een replica betreft van de heilige plaatsen in Jeruzalem, met het graf van Jezus, het kruis en de rots. De afmetingen tussen het graf in de Rondeboog  en de grottenbouwsels komen exact overeen met de afmetingen tussen  het graf van Jezus  en de  Golgotha heuvel in Jeruzalem.

Ik weet dat dit alles te maken heeft met  de heilige geometrie,  wetmatigheden, de informatie die ik mocht ontvangen om mijn boek "De Verbinding met God" te mogen beschrijven....ik luister verder..

In het reliëf van de kruisafneming staan  helemaal onderaan Adam en Eva...en helemaal bovenaan is een afbeelding van de zon.  Maria en Johannes zijn de enige die Jezus  bijstaan aan de voet van het kruis. Het
is Johannes die Jezus van het kruis afhaalt, Johannes die Jezus gedoopt heeft.

Ik denk ...aan de heidenen, waarmee ik me altijd zo verbonden heb gevoeld,  zij die  een zijn  met de natuur, de neutraliteit...aan de laatste woorden van Jezus   "ik heb mijn taak volbracht" ...aan de aanwezigheid
van de  sculptuur van Petrus.  Dat Petrus in relatie  wordt gebracht met de rots (Petra),  komt mij niet vreemd voor...mede door zijn handelen kon Jezus zijn taak volbrengen.  Petrus was zijn rots in de branding... Ik heb
dit nog nooit iemand horen zeggen, maar ik denk dat dit afgesproken werk was, voordat zij op aarde kwamen. Jezus had immers voorspeld dat Petrus hem zou verraden.

Het woord extern ( Externsteine) roept  bij  mij op dat het iets is dat buiten jezelf staat,  de buitenkant.  Als je kijkt wat o.a. de katholieke kerk heeft veroorzaakt..door de dogma's zijn mensen aan de buitenkant gaan leven.  Maar wat zegt de binnenkant? Petrus is diegene die duidelijk de  tweedeling,  de dualiteit (het licht en het donker  in de  mens)  laat zien die destijds ontstond.

Ik citeer een passage uit mijn  boek "De Verbinding met God" blz 236 waarin God mij vertelt hoe het leven ontstond en vervolgens zei dat hij het roer om heeft gegooid ,na Adam en Eva, met de nieuwe jaartelling.   De zon
en de maan  is één geheel.  Josef en Maria, Jezus Christus.  Het licht van Christus.  Wij moeten er weer aan herinnerd worden. Er is een tweedeling ontstaan.

  • Geloof in God ( natuur van de mens/ de aarde/flora en fauna – alles staat met elkaar in verbinding)
  • De Kerk, de macht van het individu wordt ontnomen.

We moeten eraan herinnerd worden, man en vrouw, één ziel, éénheid.  ( einde citaat)

Ik mis Maria Magdalena in het reliëf, want zij speelt een grote rol in het leven van Jezus, in de heelwording, de eenheid van man en vrouw.

De  zon ( het mannelijke) en de maan ( het vrouwelijke) een eenheid vormen... en Jezus en Maria Magdalena zijn ons voorgegaan in dit proces. Zij ontstegen de dualiteit ( Davinci Code) , zoals Frans ik het dit ook
ervaren hebben, helemaal thuiskomen in je oorspronkelijke DNA blauwdruk...  Harmonie met al wat is. Zoals ik op blz. 248 in mijn boek schrijf... Frans en ik hebben onze weg ( het pad) naar het Koninkrijk gevolgd en gevonden.

Het is voor mij een feit, een realiteit geworden...geen raadsel meer. De moraal van het verhaal is dat wij mensen op aarde een keuze hebben, leven of geleefd worden.  De wereld veranderen in een wereld van vrijheid en respect, begint bij jezelf.

Frans en ik  klimmen de rotsen in via de trappen . Een enorm ontzag voor de grootsheid van de natuur overvalt me. Bij het altaar komen we tot de ontdekking dat het gat bovenin de ronde nis een bijzondere betekenis heeft: "De zon schijnt precies op dit punt tijdens de zonnewende , het astronomisch bepaalde begin van de zomer. (rond 21 juni op het noordelijk halfrond en rond 21 december op het zuidelijk halfrond). De zon gaat dan door het zomerpunt, de zon bereikt die  dag de hoogste stand boven de horizon en de dag duurt het langst. Het hoogtepunt van de Zonnekoning, het Zonnekind...dan staat het lood even helemaal recht.

Het doet mij sterk denken aan Stonehenge., waar Frans en ik ooit ook door toeval terecht kwamen.

En daar zitten we dan in de boog onder de ronding waar de zon precies doorschijnt tijdens de Zonnewende...een mevrouw is zo vriendelijk om een foto van ons te maken.

Ik denk aan De Mandala, het wonderlijke geschenk dat wij mochten ontvangen, dat voorop de kaft van mijn boek is afgebeeld, het teken aan de wand...dat onze reis naar de oorspong verbeeld. We staan in onze zonkracht, in de bloei van ons leven. Als de zomer begint staat de zon even loodrecht ( helemaal in balans in het middelpunt ) -  het tegenovergestelde  van het uit lood geslagen zijn. Het midden...de nulpuntenergie...

Door mijn  zoektocht  ontstond n.a.v. een klein stukje op internet, de aantrekkingskracht om  het Boek "De Stad als spiegel van de Kosmos" te lezen.  De schrijver hiervan, Jan van der Eerden, die ik inmiddels persoonlijk heb mogen ontmoeten, schrijft hierin  over "Het geheim van 's Hertogenbosch".   In zijn boek onthult hij geheimen en legt hij patronen ( heilige geometrie) bloot....die uiteindelijk via leylijnen leiden  naar De Pyramiden van Egypte ( waarvan ik voordat ik hier  nog niets van afwist, de informatie heb mogen  ontvangen die in verband staan met de Christusenergie). Bijzonder is de relatie met de St. Janskerk, vernoemd naar Johannes de Doper, waar ik ooit zo'n speciaal gevoel had, en een kaartje meegenomen heb van Maria, dat ik nog steeds bewaard heb.   Maria, de moeder van Jezus,  begreep als geen ander dat ze haar kind los moest laten in vertrouwen...zodat Jezus zijn taak kon volbrengen waarvoor hij op aarde gekomen was.

Ook brengt de schrijver/architect Jan van den Eerden de orde van de Franciscanen onder de aandacht in relatie tot Johannes de Doper. Bijzonder vindt ik het feit dat Frans, mijn man,  altijd geroepen heeft met een
serieuze onderstem "Ik ben de Heilige Franciscus en als ik ooit Paus wordt, dan schaf ik het celibaat af". Ik heb het altijd heel apart gevonden. Is dit een weten?  De huidige Paus noemt zich Franciscus en ik ben benieuwd of hij het Celibaat af gaat schaffen...dat even tussendoor... ik juich het toe!

Op internet vind ik informatie die aangeeft de er Leylijnen via Stonehenge door Vught ( vlakbij Den Bosch) door  naar de Externsteinen lopen.  Het blijft bijzonder... Als ik verder zoek onder Johannes de Doper kom ik uit bij St. Jansdag, die weer verwijst naar de Zonnewende en de tijd van de Kelten en de Druïden ( heidenen oftewel natuurvereerders).

De heidenen werden  door de R.K.   beschouwd als verraders - ketters, mensen die zich niet wilden laten bekeren... Zo heeft met name de R.K. ook de Indianen verdreven.  Ik mocht in mijn vorige levens terugkijken. In de Egyptische tijd, de Heidense Tijd en de Tijd van de Indianen.  Mijn leven in De Egyptische tijd was die van een hoge beschaving, van neutraliteit, van volkomen Harmonie ( Jezus is ook in Egypte geweest) In dit leven had ik nog last, lichamelijke klachten,  het bleek van de gevolgen van de Ketterij ( nekpijn door ophanging) , last van gesepareerd worden  van mijn ouders in de Indianentijd ( verlatingsangst) , last van het feit dat ik niet meer ''een mocht zijn met de natuur (het gemis van IETS)  Dat is nu verdwenen.  Soms heb ik er moeite mee om hier zomaar over te praten in het openbaar en temper ik mijn enthousiasme...omdat lang niet iedereen dit begrijpt...omdat in vorige levens er zo in gehamerd is dat ik me moest schamen!

Ik doe het omdat mijn taak is, ik hiervoor naar de aarde ben gekomen...Ik doe het voor de kinderen, voor hun ouders en leerkrachten...voor de humor, de kracht van de eerlijkheid, het plezier, de saamhorigheid die het uiteindelijk teweeg brengt als je volkomen jezelf kan zijn. .. samen ontdekken, samen verwonderen...genieten van je eigenheid, je talenten en met een knipoog kijken naar wat je niet kunt...samenwerken vanuit je eigen kracht, je passie, keuzes maken om wensen waar te maken, een gezond leven op te bouwen, groeien en leren,   je leven lang met plezier en begrip voor wat nodig is om jezelf te kunnen zijn en de aarde leefbaar te houden.

En Frans, die steunt me daarin. Ook al begrijpt hij niet alles, hij heeft wel heel bewust gevoeld en zegt, ik ontken niet wat ik gevoelt heb.

De wende staat letterlijk voor keerpunt...God zei me "een andere manier van denken is een nieuw begin"

Mijn wens is dat alle kinderen gezien worden in hun behoefte, gezien worden in wie ze zijn, ontwikkelingsgericht begeleid worden om in hun kracht te kunnen ( blijven) staan. Met beide beentjes op de grond...,naast het fysieke, de emotionele en intelligentie Quotiënt, mag spiritualiteit  er bijhoren. Mijn wens is om ouders en leerkrachten en zorgverleners hierin tot steun te kunnen zijn. Samen  bewerkstelligen  dat het welzijn van elk kind centraal staat, in gezin, op school en in de zorg.  De tijd is rijp, we hebben als burger meer  mogelijkheden in Nederland, in Europa...als in vele andere landen het geval is...om een ommekeer in de hele wereld teweeg te brengen.

Kinderen van deze tijd stellen niet alleen vragen, ze geven ons  ook  antwoorden. Als wij niet met aandacht  naar ze luisteren, missen wij het zielscontact, de verbinding vanuit het Hart, de betekenis van de intelligentie van het leven. De mogelijkheid om ons volledige potentieel (waaronder het brein) te gebruiken..de mogelijkheid om mee te helpen om de Vrede op aarde te bewerkstelligen.

De keus is aan jou en mij, aan ons...of je open wilt staan voor geluk dat je zomaar kan overkomen, een diep geluk van binnen.  Je hoeft maar ja te zeggen...waarom niet?

http://www.schutzgemeinschaft-externsteine.de/