Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Lezing Ingrid Rouleaux “Kinderen van Nu in hun kracht” bij "De Bewuste Zaak" op 04-06-2015 in Vlodrop.

Lezing Ingrid Rouleaux   “Kinderen van Nu in hun kracht”  bij "De Bewuste Zaak"  op 04-06-2015 in Vlodrop.

Een interactieve lezing over positief opvoeden en natuurlijk passend onderwijs en zorg naar behoefte.

Ontmoeten, inspireren om ervaring en professionaliteit met elkaar te verbinden.

Bewustzijn leer- en ontwikkelingsprocessen in gezin, - onderwijs en hulpverlening.

Voor wie? Ouders, leerkrachten, IB-ers, studenten,zorgverleners, bestuurders etc.

Waar en wanneer? Hampshire Boshotel te Vlodrop (bij Roermond) op donderdagavond 4 juni 2015.
Inloop vanaf 19.30 uur - A
anvang 20.00 uur.

Entree: EUR 15,00 incl. koffie/thee

Aanmelden bij De Bewuste Zaak Marlène Dohmen via http://www.eight-8.nl/bz/

de bewuste zaak logo

Uitgebreide  info over de lezing onder lees meer

Een interactieve lezing over positief opvoeden en natuurlijk passend onderwijs en zorg naar behoefte, ontmoeten, inspireren om ervaring en professionaliteit met elkaar te verbinden. De vraag van binnenuit naar veranderingen, met name in gezin en in het onderwijs, is groot. Menigeen is zich ervan bewust dat educatie en zorg anders kan. Beter dan wij ouders, leerkrachten , zorgverleners en onze kinderen, over het algemeen hebben meegemaakt en vele kinderen nu nog meemaken. Wij volwassenen vormen het probleem als we er niet voor zorgen dat systemen en gewoonten van generatie tot generatie overgebracht, die ons en onze kinderen niet langer dienen, stap voor stap verdwijnen, dat we al het goede koesteren. Maar hoe doe je dit met alle respect? En wat is er voor nodig? Wat bereik je ermee?

Alle kinderen, ouders en leerkrachten gelukkig in het onderwijs. Wat missen vele kinderen, ouders en leerkrachten in opvoeding en het onderwijs? Waarom zoveel etiketkinderen, leer- en concentratie problemen, pijn, (faal)angst , boosheid, pesten, geweld en frustraties? Waarom vallen zoveel hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen buiten de boot? De focus is positief gericht op wat wel werkt binnen de mogelijkheden en situatie, op het centraal stellen van het welzijn van elk kind.

Wat hebben kinderen nodig om zich in hun volle eigenheid te kunnen ontwikkelen? Sinds haar speciale Universele opdracht om het boek "De Verbinding" te mogen schrijven als een soort reisleider naar Harmonie in jezelf en de wereld, kan Ingrid op diep niveau het "gemis" van vele kinderen (het kind in Jezelf) in de basis van opvoeding en onderwijs aanraken, en begrijpt ze welke kernkrachten niet of nauwelijks aangeraakt worden en waardoor dit ontstaan is. Zij mocht zelf ervaren en kreeg uitleg hoe Harmonie, het verbonden zijn met al wat is in vrijheid en respect, een staat van ZIJN, werkt. De manier waarop het Universum haar deze kennis aanbood, maakte het leren verwonderend, uitdagend, humoristisch , praktisch, logisch, natuurlijk passend, boeiend en zinnig. Zij leerde in een paar maanden meer over de verbindingen van het leven , dan zij en haar kinderen ooit op school geleerd hadden. Ingrid doorliep een soort universiteit die op aarde nog niet in die volledigheid van structuren te vinden is. Getallen, taal, communicatie, alle leergebieden gingen leven op een manier die zij niet voor mogelijk had gehouden. Het maakte haar zielsgelukkig. Zonde, dat ons deze universele basis van Hartsverbinding met Jezelf en al wat is, onthouden werd en wordt, zowel in gezin als op school. Een zegen voor de kinderen van Nu, dat wij nu weer in vrijheid over deze kennis kunnen beschikken. Als we ervoor open staan , kunnen we in onze "grootsheid"opstaan en deze kennis heel praktisch toepasbaar maken.

Een andere manier van denken is een nieuw begin . Kinderen in hun kracht kunnen zich op diep liefdevol niveau verbinden met wie ze zijn, met hun aard en talenten. Ze staan stevig in hun schoenen doordat zij hun volledige potentieel IQ,EQ , SQ en FQ (intellectuele, emotionele, spirituele en fysieke Quotiënt) weten te benutten. Zij passen kennis in universele wijsheid toe en handelen gewetensvol en zinnig. Zij kunnen respectvol omgaan met de imperfectie in de wereld en ook die van henzelf. De vrede en vreugde, de energie die zij uitstralen heeft een positief effect op het welzijn in de wereld.
Momenteel is Ingrid i.s.m. bezig met het maken van een basis – leermodel "De Verbinding" www.onzekinderenzijndetoekomst.nl

Aanmelden voor de lezing bij De Bewuste Zaak Marlène Dohmen via http://www.eight-8.nl/bz/

de bewuste zaak logo