Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Kindgebonden Onderwijs Budget - Petitie

Kindgebonden Onderwijs Budget - Petitie

In onze nieuwsbrieven van het afgelopen jaar hebben we ons uitvoerig beziggehouden met thuiszitters,  kinderen die buiten de boot vallen in het onderwijs. Vooral binnen deze groep kinderen is de behoefte ontstaan om te kunnen kiezen voor andere vormen dan bekostigd onderwijs; Dat er een Kindgebonden Onderwijsbudget (KOB) komt voor alle kinderen die de leer/kwalificatieplichtige leeftijd hebben, maar kiezen voor andere vormen van educatie; Alle kinderen, vertegenwoordigd door hun ouders/verzorgers in de leer/kwalificatieplichtige leeftijd die geen gebruik maken van bekostigd onderwijs zouden in aanmerking moeten komen voor een Kindgebonden Onderwijs Budget ter hoogte van het bedrag dat beschikbaar is voor elk kind in NL dat bekostigd onderwijs volgt. Derhalve is een petitie opgestart. Onder lees meer kan je de volledige tekst lezen en deze petitie tekenen....TEKEN OOK!

Ouders, (leer/kwalificatieplichtige) kinderen, leerkrachten, docenten en sympathisanten, constateren dat:

De behoefte bestaat te kunnen kiezen voor andere vormen dan bekostigd onderwijs; Ouders en kinderen gebruik willen kunnen maken van de mogelijkheid van vrijheid van onderwijs zoals beschreven in artikel 23 van de Grondwet; Belastinggeld, bedoeld voor alle leer/kwalificatieplichtige kinderen nu terugstroomt in de staatskas, als gekozen wordt voor ander dan regulier bekostigd onderwijs en dit voor ouders grote financiële consequenties heeft.

en verzoeken: Dat er een Kindgebonden Onderwijsbudget (KOB) komt voor alle kinderen die de leer/kwalificatieplichtige leeftijd hebben, maar kiezen voor andere vormen van educatie;   Het bedrag gelijk te stellen aan het bedrag dat beschikbaar is voor kinderen die bekostigd onderwijs volgen; Dat ouders en kinderen de vrijheid krijgen om hiermee zelf passend onderwijs "in te kopen" in de vorm van bijv. docenten, instellingen, of andere vormen van onderwijs

Teken deze petitie op http://petities.nl/petitie/kindgebonden-onderwijs-budget/all_signatures#tabs